En utmaning framåt blir att hitta en bra balans i byggandet av våra kunskapsmiljöer

Marie Öhman är sedan augusti i år ny prefekt på institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3).

Hej Marie! Hur har din första tid som prefekt varit?

Det har framför allt varit roligt! Det är alltid intressant och lite hälsosamt prövande sådär att lära känna en ny organisation med allt vad det innebär av nytt innehåll, nya rutiner, roller, akronymer osv. Och jag är mycket glad över mina nya kollegor vid K3 och fakulteten! Jag är imponerad över allt engagemang och all kreativitet som finns här och det är mycket roligt att vara tillbaka i en verksamhet med tyngdpunkt på hum/sam, efter en lång period med ansvar för lärarutbildningsfrågor.

Vilka frågor är i fokus just nu på institutionen?

K3 firar 25 år i år och visst fokus de gångna veckorna har legat på planering för att fira det. I övrigt håller vi på med programutveckling inom humaniora och har precis lämnat in en programidé till Fakultetsstyrelsen. Vi ägnar också en del uppmärksamhet åt frågan hur vi ska arbeta inom våra sammanhållna kunskapsmiljöer och hur dessa förhåller sig till pågående initiativ till centrumansökningar. Lokalfrågorna är viktiga för K3 därför håller vi också på med en översyn av hur vi kan skapa de bästa förutsättningarna för våra utbildningar som förutsätter tillgång till verkstäder och ateljéer och som har en helt annat behov av fysisk tillhörighet än många andra utbildningar. Jag som är relativt ny som ansvarig för organisationen försöker också kasta en blick över befintliga mötesformer och arbetssätt för att säkerställa att de möjliggör kollegialt inflytande och systematiskt arbetsmiljöarbete.

Var är ni i arbetet med sammanhållna och gränsöverskridande kunskapsmiljöer?

K3 har en stor bredd i verksamheten och en utmaning framåt blir att hitta en bra balans för att ta tillvara den bredden och samtidigt stärka den gemensamma miljökärnan/miljöidentiteten. Den långa erfarenhet och stora kunskap som våra professorer har kommer att bli centrala i det arbetet och i nuläget pågår under deras ledning ett planeringsarbete, för att ta fram aktiviteter för nästa år som kan bidra till just detta. Vi har i verksamhetsplanen för kommande år plockat upp många av de utvecklingsmöjligheter som uttrycks i KS agenda för sammanhållna gränsöverskridande akademiska kunskapsmiljöer och skapat processer för att på kort och lång sikt ro dessa i hamn. På en övergripande strategisk nivå ser jag att vi kan systematisera den goda samverkan som finns mellan K3 och det omgivande samhället. Och jag ser att vi behöver arbeta för att på lång sikt utöka vår forskarutbildning.

Fakta:

Var bor du?
Jag har min utgångspunkt i Eskilstuna och veckopendlar till Malmö. I Malmö bor jag precis bredvid Pildammsparken.

Har du familj?
Jag det har jag: en man, två vuxna barn och två katter

Har du något fritidsintresse/hobby/dold talang e.d.

Jag reser en hel del och väljer gärna resmål efter berömda hotell och restauranger som jag vill besöka. Jag är bra på att laga desserter och kan recitera orimligt många repliker ur Sjöwall och Wahlöös serie Roman om ett brott.

Händer i december

Migration seminar: Kids in action promoting health equity in socially deprived areas
Thursday 7 December, 14:15 – 16:00
Niagara, Nordenskiöldsgatan 1, or Zoom

Re-Imaginatorium 1: Samskapande Malmö 2040
Fredag 8 december, 09:00 – 16:00
Media Evolution, Stora Varvsgatan 6a

Human rights festival
Lördagen den 9 december 2023
Lund, Stadshallen

Frukostmöte om mänskliga rättigheter
Måndag 11 december, 08:30 – 10:00
Nereus, Representationsrummet, plan 3

Virtuell UNIC-konferens: Tillvägagångssätt i ‘superdiversa’ städer: religion, samhälle och kultur
Måndag 11 december, 10:00 – Tisdag 12 december, 13:30

Please note that the listed events are only a selection of all events taking place at Malmö University. Go to the full list of events and register..

Do you also want your event to appear in the calendar? Here are instructions on how to publish in the calendar.

Doctoral Education: new era, new faces, new routines

Derek Hutcheson, Vice Dean for Doctoral Education/Pro Dean

Over the last two years we have undergone an extensive review of our doctoral education, which came in three stages:

• self-evaluations of all subjects in winter 2021-22;
• the external reviewers’ report in late 2022; and a separate evaluation of administrative practices by Malin Ideland, now Pro Vice Chancellor for Research and Doctoral Education.
• Reflection on these findings in the first half of this year, which resulted in the Doctoral Education Action Plan passed in summer 2023.

The external review was generally extremely positive about the foundation we had built in doctoral education. But, of course, there is always room for improvement, and as the next stage of the Action Plan, a series of changes will take effect from 1 January 2024 that should set our doctoral education up for the years to come. There are three principles underlying these changes:

• Decision-making chains should be shorter, if possible.
• Ultimately responsibility for decisions must be clear, and decisions should be taken as locally as possible.
• In line with the general decentralisation that has taken place in doctoral education, departmental collegial structures should be given more responsibility for quality assurance.

Many of the changes relate to the decision-making processes, rather than the academic content. They should hopefully mean that decisions can be taken more quickly, and that certain aspects of the doctoral experience – such as admission, progression and preparations for defences – go more smoothly. In practice, they will mean that the heads of department will play a greater role than hitherto, and that certain committee processes are speeded up. On 21 November, the Dean formally decided on changes to the Delegation Ordinance from 1 January 2024. Between now and the end of the year, it is intended that the steering documents relating to doctoral education will be updated to reflect the new rules. But – as always – working to the highest quality remains a priority, and departments will now have even more direct responsibility for ensuring that their doctoral educations run as smoothly as possible.

Another significant step forward in our doctoral education came with the Vice Chancellor’s decision on 23 October 2023 to approve the new Organisation Studies subject. It will have its formal home in the Department of Urban Studies, but also involve a wide range of other actors across the university, building a strong new environment in that area. The November FFN approved its General Study Plan, and new doctoral positions will shortly be advertised. Also worth noting is that on 15 December, Calle Håkansson will defend his PhD – the first to be defended in Global Politics, which was hitherto the newest subject in the faculty. (Before, that, however, don’t miss Zahra Hamidi’s defence in Urban Studies on 1 December!)

This will be my last blog post in my current capacity as Vice Dean for Doctoral Education. During slightly more than four years in the role, I have been privileged to see seventeen people defend their PhDs in the faculty (not including Calle and Zahra, who will defend before the end of the year), and witnessed a significant growth in the number of doctoral students, especially externally-funded ones. Four years ago we were the only faculty that did not have doctoral students in so-called ‘graduate schools’; now, we have several in all three departments, not least due to colleagues’ growing success in attracting external funding for cross-university collaboration as well as research projects that involve doctoral students.

I will remain in the faculty management group as Pro Dean, but am delighted to be able to announce that the Dean decided last week to appoint Dr Magnus Andersson as vice dean for doctoral education from 1 January 2024. Magnus is associate professor in the Department of Urban Studies. I thank you all for your cooperation since 2019, and am sure that Magnus will benefit – as I have – from the valuable advice and support the doctoral education coordinators; the research administrators and research liaison officers; members of the faculty’s FFN committee; and not least, all the supervisors and doctoral students themselves. I look forward to watching KS doctoral education flourish in your collective hands, as it enters the next chapter of its development!

COMING UP

Seriestaden Malmö 25 år: Från digital eufori till det analogas återkomst
Torsdag 30 november, 14:00 – 16:00
Malmö konsthall, C-salen

Migration seminar: Tourism in Multicultural Societies
Thursday 30 November, 14:15 – 16:00
Niagara, Nordenskiöldsgatan 1, or Zoom

Disputation – Zahra Hamidi
Fredag 1 december, 13:15 – 17:00
Niagara, hörsal B (NI:B0E15), Nordenskiöldsgatan 1

From urban grievance to urban struggle: On the history of urban social movements
Monday 4 December, 15:15 – 17:00
Niagara, Lecture Hall Ni:A0606, Nordenskiöldsgatan 1

Docentföreläsning med Gustav Hägg
Tisdag 5 december, 15:15 – 16:00
Niagara, NI:A0507, Nordenskiöldsgatan 1

Migration seminar: Kids in action promoting health equity in socially deprived areas
Thursday 7 December, 14:15 – 16:00
Niagara, Nordenskiöldsgatan 1, or Zoom

Re-Imaginatorium 1: Samskapande Malmö 2040
Fredag 8 december, 09:00 – 16:00
Media Evolution, Stora Varvsgatan 6a

Frukostmöte om mänskliga rättigheter
Måndag 11 december, 08:30 – 10:00
Nereus, Representationsrummet, plan 3

Virtuell UNIC-konferens: Tillvägagångssätt i ‘superdiversa’ städer: religion, samhälle och kultur
Måndag 11 december, 10:00 – Tisdag 12 december, 13:30

Please note that the listed events are only a selection of all events taking place at Malmö University. Go to the full list of events and register..

Do you also want your event to appear in the calendar? Here are instructions on how to publish in the calendar.

Update from The Advisory Board for Collaboration

Author: Kerstin Sandell, Head of department at Urban Studies

Dear members of the Faculty of Culture and Society.

I am the faculty’s representative in The Advisory Board for Collaboration. I have some interesting things to share with you, mostly about learning about and practising societal impact.

The Advisory Board, with the support of the Vice Chancellor, has created a PhD course in Societal Impact. I have followed the development of the course from the side and listened to a presentation of how the first round went, and it seems very interesting and relevant. The second round of the course will start in the fall of 2024, so supervisors and PhD students keep an eye on this.

The Advisory board has initiated work on how to present and assess societal impact, some examples can be found here where among others Hanne Berthelsen at CTA presents her work. Resources on how to create an impact case can be found here.

There will be a two-step event where those of you that are interested can learn more about how to create impact cases.  The ”Training on Societal Impact of Science” is organized by AESIS – Network for Advancing and Evaluating Societal Impact:

Part I: Online seminar 30 November 2023, 14:15-17:15 CET. Registration deadline: 23 November.

Part II: On-site training, workshop including individual tutoring 28 or 29 February 2024, 9-16 CET (preliminary). Registration deadline: 31 January, 2024 (limited to 15 participants per day.)

The training will be held in English and registration is required. Societal impact is becoming more and more important and will also figure in our upcoming research evaluation. This is a great opportunity to learn from experienced and knowledgeable people.

Other things that the Advisory board is involved in is supporting strategic collaborations (strategiska partnerskap), that is more longstanding collaborations with non-academic actors. We have one with Malmö stad, and more might come.

If you have questions about the seminar/training or want more information about the Advisory Board – please get in touch.

Your representative,

Kerstin Sandell


Education at Culture and Society

Author: Maria Wiktorsson, KS vice dean for education and interim pro dean.

We are now four weeks into the term and even though temperatures are still high, I feel autumn is definitely in the air. We are now also beginning to get more stable statistics on student numbers for the year.

As Annika wrote in the last KS Fakultetsnytt, we have seen a record number of students enrolling this autumn. And according to the current prognoses it looks like the increased numbers means that we can reach, or at least come very close to reaching, our ‘target’ student numbers for the year. This is important financially, but of course our most important priority, as always, is to maintain high quality in our educations.

Overall, our programmes have done very well in the review system with external experts that is part of the quality framework for education at Malmö university. We are now nearing the end of the first cycle of this system and many of our programmes have already been evaluated. This spring, Statsvetenskap: Politik, organisation och ledning at GPS was reviewed and awarded ‘high quality’. Now preparations are underway for the three programme reviews which are taking place during autumn 2023:

· Visuell kommunikation (K3)

· Political science: Global politics and societal change, Master’s programme (GPS)

· Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering (US)

We are also working with a UKÄ (the Swedish Higher Education Authority) evaluation of real estate educations that includes our programme Fastighetsförmedling. As Fastighetsförmedling was also reviewed recently as part of the Malmö university review system, it will be interesting to compare the outcome of the UKÄ evaluation with the earlier evaluation.

AI and higher education is, as you are all aware, an issue that has been intensively discussed since Open AI released a free version of ChatGPT-3 at the end of last year. The generative capacity of this and many, many other AI tools (futurepedia.io) currently lists more than 5000 different ones) will make it necessary to think differently about teaching and examination. At Malmö university, the CAKL Training Camp in August was devoted to the theme ‘Learning and AI’. (The presentations are available here). The annual Malmö university conference on educational quality (Kvalitetsforum) will have the theme ‘AI and academic integrity’. (This will take place on 23 November). The Advisory Board for Education (BU) has made AI and education a prioritized issue for the coming year. Further, university guidelines are being created to support teachers in developing examinations in this new world of generative AI, and the KS board of education (UN) is discussing how to formulate examination forms in syllabi to, for instance, allow oral forms to complement written forms. So, a lot is going on in this area right now, and more will follow.

I have written before about a suggested new framework for how we organize our first- and second-cycle educations at the faculty in order to enable increased collaboration, including around elective courses. This framework aims to support the development formulated in the ‘Agenda for coherent and boundary-crossing academic environments’ at the faculty and is now being discussed in different fora in preparation for a dean decision later this term.

All for now!

Best wishes,

Maria

En fascinerande mångvetenskaplig miljö

Mona Lilja är sedan april i år ny prefekt på institutionen för globala politiska studier.

Hej Mona! Hur har din första tid som prefekt varit?

– Det har varit spännande och intressant! Institutionen för globala politiska studier är en fascinerande mångvetenskaplig miljö med exempelvis filosofer, litteraturvetare och statsvetare som arbetar ganska tätt tillsammans. Vi har en bred spännande samhällsnyttig forskning och debatterar med varandra utifrån våra olika perspektiv, förenade i ett gemensamt intresse för globala frågor.

Jag är också imponerad av administrationen, mycket professionell och rolig att arbeta tillsammans med. Sammanfattningsvis, det är mycket på gång och folk vill mycket, det finns entusiasm. Den här inledande perioden har varit fantastiskt rolig.

Vad gjorde du innan du kom till Malmö universitet?

– Jag har tidigare varit professor vid Institutionen för Globala Studier vid Göteborgs universitet. Jag har också varit ämnesprofessor och ämnesföreträdare på Sociologen i Karlstad där jag ansvarade för utbildning och forskning. Utöver detta har jag arbetat en tid på avdelningen för genusvetenskap i Göteborg och har varit gästprofessor i Bilbao och Paris. Min forskning syftar till att kartlägga olika motståndsstrategier samt dess inverkan på sociala förändringsprocesser. Sedan många år tillbaka är jag med och leder både ett internationellt nätverk i motståndstudier och en nationell forskargrupp. Jag har skrivit flera böcker och artiklar i ämnet motståndsforskning.

Vilka frågor är i fokus just nu på institutionen?

– Det har varit mycket arbete med forskningsansökningar som ska skickas in, men nu är ansökningsperioden slut. Framöver ska vi arbeta med att stärka det interna samarbetet på institutionen. GPS är väldigt utåtriktade och har många externa samarbeten, vilket är fantastiskt. Men nu vill vi även jobba på att stärka det interna samarbetet och den fysiska arbetsmiljön. Vi har satt igång ett visionsarbete där en grupp om tio medarbetare förbereder för ett internat i augusti. Parallellt med detta ser vi över kursutbudet, samlar in information, analyserar samhällsläget och följer samhällsdebatten. Vi jämkar ihop vad vi tycker är spännande och viktigt med vad studenterna vill läsa. Detta ligger till grund för vilka kurser vi kommer att ge.  

Var är ni i arbetet med sammanhållna och gränsöverskridande kunskapsmiljöer?

– Just nu arbetar vi med att göra undervisningen mer forskningsanknuten; med att sätta undervisningen i ett större sammanhang. Våra forskare och lärare arbetar hårt för att vi skall ha forskningsanknuten undervisning. Det är positivt att önskan om att arbeta med sammanhållna och gränsöverskridande kunskapsmiljöer kommer både ovanifrån och underifrån.   

Vilken roll tycker du att forskning och utbildning har i geopolitiskt svåra och instabila tider?

– När samhället översvämmas med fake news spelar den akademiska kunskapsbildningen en mycket viktig roll med sina evidensbaserade forskningsresultat. Forskningen kan gå in och kritiskt granska olika (o)sanningar som cirkulerar och presentera andra, beläggbara, bilder. Vi står inför många och stora utmaningar idag såsom fattigdom och klimatförändringar. En del av dessa utmaningar är gamla, andra är nya. I det läget är forskningen viktig, att konstruktivt visa på olika alternativ och möjligheter och vara lösningsinriktad. Forskningen tjänar som en motvikt och kan presentera nya och alternativa perspektiv, skapa debatt och granska demokratins utmaningar.

Fakta om Mona

  • Namn: Mona Lilja
  • Bor: Göteborg och Varberg (har stuga i Varberg). Har fyra barn.
  • Fritidsintressen: Odlar mycket, till exempel melon, pumpa, kål och massor med blommor.

Aktuellt på KS

Ny professor utsedd
Kristin Järvstad har av rektor blivit utsedd till ny professor på Kultur och samhälle.

Nytt nätverk
Välkommen att registrera dig till Launch Seminar of the reconstituted Centre for Modern European Studies (CEMES), ett nytt nätverk som KS fakultet nu är medlem i. Seminariet arrangeras den 25 augusti här på Malmö universitet. Läs mer och ladda ner inbjudan bifogad. Har du frågor om nätverket kontakta Dino Knudsen.

Reflections on research ethics

Author: Johan Brännmark, Associate Professor/Senior lecturer, Department of Global Political Studies.

Summer is coming. For me personally, it means not just the end of a semester but also a move to Stockholm University, where I will start a new position on June 1st. One set of assignments that will now end all have to do with research ethics, making this a good time to reflect on this much-discussed topic.

More specifically, I have been the faculty’s representative on the University’s Advisory Board for Research Ethics and a contact person for research ethics at the faculty. But I have also worked as a reviewer for The Swedish Ethical Review Authority. Especially the last year has seen an intense debate about the system for ethical review, culminating with a call for change signed by almost 2.500 researchers, and the Swedish education minster signaling that there will be an overview of the system. Some reflections, mainly from the perspective of having worked with ethical review:

Johan Brännmark. Photo:Håkan Röjder

It is often said that the Swedish system is unique, and it is. But mainly in how centralized it is. What is otherwise more common is that ethical review is handled locally at universities. This does not necessarily mean that it is an easier process, but rather that it will vary much more depending on which university one is at. Universities can be bureaucratic too. And there can be idiosyncratic ethics board members there too. One benefit with a centralized system is also that it can make it easier to handle problems with bias and conflicts of interest – locally at a university there will always be personal ties between researchers and a variety of vested interests. This is not to say that the current Swedish system is optimal in how it functions, but it is not wholly without its advantages.

A typical meeting at one of the Authority’s boards for ethical review is at least 4 hours and covers about 25 applications, with one board member preparing the discussion for each application. A system where there was a fast-track procedure for less complicated applications would make life easier both for a lot of researchers and for the reviewers. For many types of research that involve handling limited amounts of sensitive personal data, the relevant issues are mainly about having solid data management and good consent procedures – securing this should not need complicated applications. Somewhat ironically, while applications are often quite long, they can often also be quite skimpy on the details about especially data management. Knowing your university’s data management practices goes a long way in getting an application approved without delay.

Uses of certain types of sensitive data could and probably should be exempt from review. The political opinions of politicians are an especially clear example of this (although what is often missing from the debate is that political opinions have been cause for review for twenty years; this was however just mostly ignored until stronger oversight was added to the system). The Swedish Ethical Review Act requires review for all research that handles sensitive personal data, whereas the GDPR has certain exceptions allowing for the use of sensitive personal data. One of them is when data processing relates to data which have been manifestly made public by the data subject. Some such provision could probably be included in the Ethical Review Act as well. But this could also leave researchers with a tricky gray area to navigate on their own (just when has something manifestly been made public?), so exactly how such an exemption should work needs some thought. But hopefully this will be part of the revisions to the system that are now on the horizon.

Johan Brännmark

Gemensamma strukturer ger bättre möjligheter för gränsöverskridande samverkan

Författare: Maria Wiktorsson, KS Vicedekan/Universitetslektor

I förra KS fakultetsnytt fick vi positiva nyheter om uppåtgående söksiffror till höstens ansökningsomgång. Det är väldigt trevligt att se att vi har flera utbildningar representerade bland de mest välsökta på Malmö universitet, både program, campuskurser och distanskurser.


Just det faktum att KS har ett diversifierat utbud av kurser och program, utbildningar på engelska och svenska, utbildningar på campus, distans och i hybridformat gör att vi har ett bra utgångsläge när det gäller att hantera framtida förändringar vad gäller t.ex. sökmönster. Men samtidigt är det, som Magnus skriver, viktigt att vi fortsätter att utveckla och konsolidera vårt utbildningsutbud inom ramen för arbetet med våra sammanhållna och gränsöverskridande kunskapsmiljöer.

En del av det framåtsyftande arbetet handlar om att utveckla gemensamma former för våra utbildningars struktur. Med likartade strukturer underlättas samarbeten kring gemensamma kurser av olika slag, t.ex. kurser på avancerad nivå som relaterar till pågående gränsöverskridande forskning. Likartade strukturer ger också bättre möjligheter att samverka kring fristående och valbara kurser för att kunna utveckla fler kurser att erbjuda som valbara kurser både inom kandidat- och masterprogram, men även för att fortsatt kunna utveckla och erbjuda ett diversifierat utbud och möta en efterfrågan på kurser för yrkesverksamma eller för bildning och livslångt lärande mer generellt.

Annat på gång inom utbildning:

Utbildningsnämnden har gjort sin årliga bedömning och rangordning av sökande till Malmö University Master Scholarship (MUMS), dvs. de stipendier som finns för avgiftsskyldiga studenter som antagits till utbildningar på avancerad nivå. Av 106 ansökningar föreslogs sex studenter erbjudas stipendier inom ramen för de 920 000kr som KS har tilldelats för ändamålet. Det är många underlag att läsa och bedöma men samtidigt ger arbetet väldigt intressanta inblickar i den bredd av erfarenheter, förväntningar och framtidsplaner som våra sökande internationella studenter har. Och det är tydligt att vi når ut brett internationellt med våra utbildningar.

Arbetet med den första cykeln av de egeninitierade externa granskningarna löper vidare. Vi är nu inne i det nästsista av cykelns sex år och många av våra utbildningar är redan granskade med gott resultat. Under våren granskas Statsvetenskap: Politik, organisation och ledning på GPS och det är snart dags för dialogmöte med de externa bedömarna. Till hösten har vi tre granskningar på gång: Political science: Global politics and societal change (GPS), Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering (US) och Visuell kommunikation (K3). Processen med dessa är initierad och externa bedömare är under utseende.

Slutligen kan jag meddela att det pedagogiska meriteringssystem för lärare som jag har skrivit om tidigare nu är på gång. Rektor förväntas ta beslut före sommaren, så håll ögonen på universitetets nyhetsbrev för mer information efter att beslut är taget.

Det är viktigt att förstå vilka vi är och vad vi kan göra

Per Linde har varit på institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)
lika länge som den funnits, det vill säga i 25 år.

– Jag började som student när K3 öppnade sina dörrar 1998, därefter blev jag doktorand. Idag är jag universitetslektor i interaktionsdesign och tillförordnad prefekt.

Per Linde, universitetslektor i interaktionsdesignVilka är dina största utmaningar i rollen som prefekt? 

– Att komma in på kort varsel som prefekt är utmanande. Även om jag varit här länge är det mycket nytt att lära sig. Det är också mycket som förändrats sedan vi blev universitet.
I dessa ansträngda tider är också ekonomin en utmaning, att få kvalitet i utbildning och forskning.

Vad händer på institutionen just nu?

– Det händer mycket som vanligt. Framför allt arbetar vi med uppdraget om att utveckla sammanhållna och gränsöverskridande internationella miljöer. Vi identifierar vilka teman vi ser som är starka på institutionen och hur vi kan formera oss runt det på ett konstruktivt sätt. Frågan är hur vi på ett starkare sätt kan integrera forskning i utbildningen.

Berätta lite om ditt forskningsområde?

– Ämnet interaktionsdesign är en ung akademisk disciplin med endast fyrtio år på nacken. Det handlar om människans förhållande till teknologin, vilken roll teknologin spelar i människors liv och dess påverkan på samhället – hur den berikar eller försvårar.
Min forskning handlar om deltagande design – hur människan som ska använda en viss teknologi kan vara med och utveckla den, inte bara vara passiva konsumenter.

Vad är mest intressant inom ditt forskningsområde just nu?

– Just nu pågår väldigt starka digitaliseringsprocesser i samhället – här är det viktigt att inte bara utveckla det teknologiska perspektivet, det är viktigt att ha en kritisk blick. Ett intressant exempel är Explainable AI som handlar om beslut som fattas med automatiska beslutsprocesser, och på vilka grunder de fattas.

Du är inte ”bara” forskare, du är också poet, hur ser du på AI-chatbottarnas möjligheter att lära sig skriva riktigt bra poesi?  

– Det beror så klart på vad man räknar som god poesi. Men tänker man sig poesi som något som har en sådan verkan på en läsare/lyssnare att det skapar en poetisk upplevelse så är ju det ett förhållande som inte nödvändigtvis privilegierar en mänsklig författare. Så ja, jag tror nog att en AI kan skapa vad vi kalla god poesi ur det perspektivet. Men sedan är det ju också en fråga hur den kreativa processen fungerar. Där tror jag att det, ska vi kalla det det mänskliga, skapandet fungerar på ett särskilt vis som dagens AI inte kan replikera, inte just nu i alla fall.

Per Linde inledde sitt uppdrag som tf prefekt i januari 2023 i samband med att Annika Olsson, tidigare prefekt på K3, påbörjade det övergripande uppdraget som dekan på KS.

Doctoral education news

Author: Derek Hutcheson, Vice Dean for Doctoral Education

The days are getting longer, and it is time once again to update you on developments in the area of doctoral education.

You will recall that we overall received a very positive external evaluation last year, with some recommendations and suggestions for further quality improvements. The next stage of that process has been in full swing over the winter. The various faculty (FFN, KFKS) and department (HK/FHK) committees have been evaluating these suggestions. In the next few weeks we will be drawing up an ‘action plan’ based on the outcome of these discussions that I will present to the university’s Advisory Committee on Doctoral Education in early May. Thanks are due to all colleagues and doctoral students who have been involved in these discussions and will continue to give input as we move forward with it.

Spring is always a busy time of year, and it is pleasing to hear of so many colleagues who are planning to apply for external research funding with doctoral positions included. As the evaluation highlighted, a balance of internal and external funding allows us to maintain a critical mass of doctoral students while also leaving resources for the wider range of departmental research activity. We wish you good fortune in the forthcoming application rounds. A short reminder that (as per the dean’s e-mail of 13 February), external applications that involve the potential employment of doctoral students must be signed off by the dean in good time before the submission of the application. And also, that since we are obliged by law to ensure that the recruitment process for doctoral students is fair, open and transparent, the procedures for externally-financed doctoral positions should follow the same timelines and routines as for any other post.

Talking of recruitment, we are pleased to welcome three new doctoral students who started on 1 February: Fernanda Favaro and Jullietta Stoencheva in Media and Communication Studies (MKV), and Anne Marie Schröder in Interaction Design (ID). As we welcome new members of the doctoral community, we also wish success to those coming to the end of their studies. On 3 March, Marika Hedemyr will ‘nail’ her thesis (spikning) in K3, prior to defending it a public defence on 24 March.

Over the next two years we expect between 20 and 25 public thesis defences – the busiest such period in the faculty since Malmö University was founded. This will place a special responsibility on us all to ensure that the final seminars and thesis reviews – as well as the preparations for public defences – are done in a smooth and timely manner. The reward will hopefully be a generation of new Malmö doctors, and a series of exciting and stimulating theses and intellectual discussions around them.

There are also many interesting things happening in the background. The ‘Hands-On Teaching’ seminars – which started last semester – will take place at regular intervals over the next few months and discuss challenge-based learning and the roles of supervisors, examiners and students in undergraduate thesis writing. Doctoral students will also have help in writing their pedagogical porfolios, a subject we discussed in last week’s seminar with a guest seminar by Stefan Larsson of CAKL/Kristianstads Högskola There will also be a writing workshop in the summer (19-21 June) for all doctoral students. At the university level, an external assessment is currently being carried out of the faculty’s application for a new PhD subject in Organisation Studies, initiated by the Department of Urban Studies and incorporating researchers from across the university. We await further developments with interest.

Together with the Dean and the rest of the faculty leadership, I wish all doctoral students and supervisors a happy and productive spring.

Doctoral Education News

Author: Derek Hutcheson, Vice Dean for Doctoral Education

As the autumn hues turns to darker nights, it is time to give an update on developments in the area of doctoral education within the Faculty of Culture and Society.

The external evaluation of the faculty’s doctoral studies has entered a new phase. Following self-evaluations prepared by the four subjects last winter, and a site visit by the evaluation committee in the spring, we received the evaluators’ final report at the end of September.  It is pleasing to see that the tone of the report is very favourable and constructive.  Doctoral students, supervisors, administrators and the faculty leadership are commended for their engagement and motivation to improve doctoral education. The summary states:

Our overall impression of the organisation of doctoral education at the Faculty of Culture and Society is promising. Clearly, the faculty and departments have created a sound foundation for maintaining high quality in their doctoral education and subjects. There are formal routines for, e.g., admission, selection/change of supervisors, and required control of doctoral students’ progress. The departments offer strong interdisciplinary research environments in which the students can work closely with senior researchers and there is also substantial administrative support around doctoral education. At the university level, the library is well prepared to support doctoral students in multiple ways.

The purpose of the evaluation was not just to benchmark ourselves against external standards (though it is pleasing that we have come through that part of the process well), but also to obtain inspiration for further improvements.  In addition to the above, a large part of the report comprises evaluations of each subject and recommendations and suggestions for further consideration at departmental, faculty and university levels.  Some of these focus on concrete issues – e.g., that all staff and doctoral students should better familiarise themselves with routines in the Study Handbook, and that we should develop the introduction process further – while others focus on strategic questions around research finance, critical mass of doctoral students, career support etc. 

Now that the evaluation itself is complete, we turn our attention to making use of its findings – starting with discussion of the suggestions it contains.  By next spring, it is the intention that these will lead to a plan for further improvements in doctoral education in the faculty.  As we enter this second phase of the process, we thank all who have been involved so far within the faculty and departments – and especially the evaluation committee itself – for their professional and thorough engagement with the evaluation. 

The evaluation is not the only thing happening in the field of doctoral education.  On 25 August we held an all-day conference focused on doctoral student welfare, which was attended by the majority of doctoral students and examined questions such as dealing with stress; preparing for publication (with guidance from the library) and defence; and international doctoral opportunities.  We are also running the ‘Hands-On Teaching’ programme again this session (it has run every third year since 2016), which focuses on supporting doctoral students in their teaching and career development. Finally, we welcome three new doctoral students to the Faculty. Adriana de la Pena, Sadiq Gulma and Fredrik Linander started in September in Urban Studies.  At the other end of their doctoral studies, we have two doctoral students who are due to defend their theses before the end of the year. ‘Nailing’ (spikning) is the last formal ceremony before examination, in which a copy of the printed thesis is posted publicly, physically hung with a hammered-in metal nail.  Therese Hellberg (Media and Communication Studies) ‘nailed’ her thesis on Tuesday 15 November, and Alicia Smedberg (Interaction Design) will do so on Friday, 25 November.  They will respectively defend their work on 9 and 16 December in dissertation defence ceremonies.  We wish them both every success in their examinations.