Doktorand aktuell med offentligt konstverk

Marika Hedemyr, Doktorand vid K3 är aktuell med installationen ​Next​ ​to​ ​You​ ​at Korsvägen i Göteborg. I konstverket ​görs​ ​besökaren​ ​delaktig​ ​i​ ​ett​ ​filmiskt händelseförlopp​ ​via​ ​sin​ ​privata​ ​smartphone. Verket är samtidigt en del av Hedemyrs forskning, som handleds av Susan Kozel. 

 

Läs mer om konstverket här. 

HUS Research Seminar Series

Welcome to the research seminars within the research network HUS. The research network HUS (”Hållbart boende, urban förnyelse och social rättvisa”) presents multidisciplinary research on current challenges of sustainable housing, urban renewal and social justice in a seminar series starting autumn 2017.

13 september, onsdag

12:10 – 13:00
 

27 september, onsdag

12:10 – 13:00
 

11 oktober, onsdag

12:10 – 13:00
 

 25 oktober, onsdag

12:10 – 13:00
 

8 november, onsdag

12:10 – 13:00
 

22 november, onsdag

12:10 – 13:00
 

6 december, onsdag

The Migration Seminar Fall 2017

The Migration Seminars Fall 2017

Urban Seminar Series: Understanding Urbanisation Today

We are pleased to invite you to the Urban Seminar series at Malmö University Autumn 2017. We have invited four exciting scholars who will speak on the topic of Understanding Urbanisation Today. Please save the dates, and help us circulate the invitation to friends and colleagues that you think might be interested.

In collaboration with HUS network Sustainable housing, Urban Renewal and Social Justice 

mah.se/urbanseminarier

K3 seminar with Maria Hellström Reimer: Park Politics – Environmentalities, Eco-Aesthetics, and Green Mobilization

Welcome to this season’s first regular K3 seminar. It will be held by Maria Hellström Reimer, Professor of Design in Theory and Practice at K3. It will be held at Wednesday, September 13, at 10.15-12.00 in room NIB 0501, Niagara.

The title of her talk is Park Politics – Environmentalities, Eco-Aesthetics, and Green Mobilization.

You can find the complete program for the fall’s seminar series here: http://blogg.mah.se/k3researchblog/.

Effekter av kollektivtrafikåtgärder studerade

Hur kan effekterna av kollektivtrafikåtgärder bedömas? En forskargrupp vid K2 har sammanställt effekter i lokal och regional kollektivtrafik i rapporten ”Effekter av kollektivtrafiksatsningar”. Författare är Désirée Nilsson, Vanessa Stjernborg, båda K2 och Malmö högskola, och Lena Fredriksson, Trivector Traffic.

http://www.k2centrum.se/artikel/effekter-av-kollektivtrafikatgarder-studerade

Aktiviteter under universitetsfirandet – vad händer på KS?

Är du ansvarig för en konferens, utställning eller någon annan större aktivitet under perioden 20 oktober 2017 till 31 augusti 2018?

Jag håller på att samla in vad Kultur och samhälles institutioner och andra plattformar och nätverk har på gång inför Universitet 2018-jubileet. Skicka ett mejl till mig, Johanna Svensson, johanna.svensson@mah.se, kommunikatör och KS kontaktperson för Universitet 2018, om du jobbar med något och vi inte redan har haft kontakt. Tack!

Förlängd deadline för sessionsidéer till konferens

Ämneskonferensen för företagsekonomi, FEKIS, som i år har temat ”Företagsekonomin i den urbana samhällsutvecklingen”, har förlängt deadline för sessionsidéer till den 13 juni. Även du som inte är företagsekonom men har forskningsperspektiv som är intressanta för konferensen tema är välkommen att skicka in ditt bidrag. Läs mer på mah.se/fekis2017.