Tbilisi online & campus seminar

On November 1-3, students from Malmö University, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University and Flinders University (Adelaide, Australia) conducted an online and campus seminar, broadcasted from Tbilisi State University. This was a collaborative event for students from Caucasus Studies and Communication for development (Malmö University), Development studies (Flinders University) together with MA students from the Faculty of Social and Political Studies at Tbilisi State University. Read more at the Caucasus Studies Portal

Välkommen på en eftermiddag om K2

Hej!
Vi hälsar både kollegor som varit engagerade i K2 och kollegor som undrar om K2 kan vara något för dem välkomna till en eftermiddag med samtal kring K2. K2 är ett nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik och vi har bett de FoU-ledare som varit aktiva i K2:s första femårsperiod att dela med sig av sina erfarenheter av att arbeta i K2 och bedriva forskning i samverkan. K2 har en ny ledningsstruktur och forskningsledare, varav två kommer från Malmö högskola och det är Jan Persson, datavetenskap och Christina Scholten, urbana studier.

Välkommen till en eftermiddag om K2
Vi vill dels fånga in tankar och idéer om vad K2 kan vara för forskarkollegiet på Malmö högskola, dels dela med oss av hur vi tänker oss vårt arbete inom ramen för K2. Nästa år påbörjas arbetet med att förbereda den andra och sista femårsperioden med K2 i dess nuvarande form. I samverkan med branschen kommer forskningsområden att ringas in och i det arbetet behöver vi på Malmö högskola fundera över vilka frågor vi tycker är viktiga och vill ta med oss in i det arbetet.

Datum: 6 december

Mötet börjar kl. 13

Sal NIC 0826

Agenda
Dagens upplägg och introduktion av K2 

Erfarenheter
Désirée Nilsson, FoU-ledare för området samhällseffekter
Paul Davidsson, FoU-ledare för området digitalisering

Ny forskningsorganisation på K2: vad gör forskningsledarna?
Jan Persson, Institutionen för datavetenskap och medieteknik
Christina Scholten, Institution för urbana studier

Vad ska Malmö högskola bidra med inom K2?
Till de som anmäler sig serveras fika! Vi håller på till längst kl. 16

Välkomna!
Christina Scholten & Jan Persson

http://www.k2centrum.se/

Arrangemang om att begränsa klimatförändringen

FN:s klimatpanel IPCC har fått i uppdrag att sammanställa en rapport om vad som krävs för att begränsa klimatförändringen till 1,5 grader och vilka konsekvenser en sådan klimatförändring får. I oktober samlas en lång rad forskare från hela världen till författarmöte i Malmö för att arbeta med rapporten.

Den 23 oktober samtalar forskare från Lunds universitet och Malmö högskola med Isabella Lövin, Sveriges minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat. Vad krävs för att begränsa den globala klimatförändringen till 1,5 grader och hur måste vi anpassa oss och våra samhällen när klimatet har blivit 1,5 grader varmare? Från Malmö högskola medverkar Magnus Johansson. Läs mer i kalendern på mah.se

Den 25 oktober ordnar Malmö högskola och Klimatsamverkan Skåne ett panelsamtal i Orkanen om hur vi anpassar oss till klimatförändringarna med vetenskapen som grund. Ebba Lisberg Jensen deltar från Malmö högskola.

Läs mer om panelsamtalet ”Vad väntar vi på?” i kalendern

Se panelsamtal från Fekis – filmade av K3-studenter

Den företagsekonomiska nationella konferensen Fekis arrangeras av Urbana studier i år – och K3-studenter i rörlig bild och webcasting har hjälpt till att webbsända delar av den som del i sin utbildning, med kursansvarige Mikael Rundbergs hjälp. 

Konferensens tema är i år ”Företagsekonomin i den urbana samhällsutvecklingen” och det går att se de två panelsamtalen i efterhand.

Se panelsamtalet ”Företagsekonomi och staden, exemplet Malmö” (liveversionen än så länge, oklippt)

Se panelsamtalet ”Högskolornas roll i den urbana utvecklingen” live på samma kanal klockan 15.30 torsdagen den 19 oktober, eller i efterhand.