Från Borges till Cape Calypso

Författare, kulturjournalist, översättare och forskare. Oscar Hemer är konstnärlig professor vid Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3) vid Malmö universitet och rör sig mellan flera olika världar. Nyligen gav han tillsammans med Lasse Söderberg för första gången ut ett stort urval av Borges samlade författarskap översatt till svenska. Som forskare intresserar han sig för kreolisering, som metod för sammanflätning av olika kulturer.
Läs mer här

Sommarskola i digital humaniora

Är du forskare eller doktorand med behov av ökad kompetens eller intresse för digital humaniora?

Riksbankens Jubileumsfond erbjuder i samarbete med universitetet i Oxford 25 platser på en sommarskola i digital humaniora. Utlysningen är öppen till och med den 6 mars klockan 16.00. Kursen äger rum 2-6 juli 2018. De avgörande kriterierna vid RJ:s beslut är det vetenskapliga behovet av sommarskolan i relation till den forskning som den sökande bedriver. Läs mer och ansök på Riksbankens jubileumsfonds webbplats

 

CTA-seminarium den 21 februari: ”Systematic work environment management in a complex organisation”

Den 21 februari är det premiär för vårens seminarieserie om tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering. Maria Gullander inleder med temat ”Systematic work environment management in a complex organisation”. Maria Gullander är doktor i epidemiologi och hälsovetenskap och projektledare vid läkemedelsföretaget Novo Nordisk.

CTA-seminariet är en seminarieserie som arrangeras av CTA, Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering vid Malmö universitet. Seminarierna hålls i Niagara på Nordenskiöldsgatan 1 i Malmö. De är kostnadsfria och öppna för alla, men anmälan krävs.

Se hela vårens program här

Ladda ner programmet som pdf

Läs mer och anmäl dig på mah.se/cta. Välkommen!

Ny bok om arbetarlitteratur av professor Magnus Nilsson

– Litteraturen är mycket mer uppdaterad än vad journalister och politiker är, säger forskaren Magnus Nilsson, vid Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3). 

Magnus Nilsson, professor i litteraturvetenskap vid Malmö universitet, har tillsammans med den amerikanske kollegan John Lennon tagit fram antologin ”Working-Class Literature(s)” med texter om arbetarlitteraturer i olika länder. Syftet med antologin har varit att skildra hur arbetarklassen förändrats.

From flamingos to factories — understanding capitalism in Mexico’s export industry

What do waterholes, Mayan pyramids, and flamingos have in common? They have all been used to attract foreign investment in maquiladoras — Mexican factories with special tax breaks. A Malmö University researcher investigates how this global industry affects factory workers’ everyday lives.  Read the article at mah.se

 

”Understanding a distressed city”

Enjoy the short documentary from Steve Marr’s new project’s workshop on Do it yourself – urbanism, a workshop in Abuja, Nigeria 4-7 December 2017. Stephen Marr is a senior lecturer in Peace and Conflict Studies. The workshop was organised by the Department of Global Political Studies and the Nordic Africa Institute, together with The Sultan Maccido Institute at the University of Abuja and funded by a Swedish Government STINT initiation grant. The footage is both from Abuja and Lagos.

Birgitta Vitestam-Blomqvist disputerar

Birgitta Vitestam-Blomqvist vid Urbana studier disputerar den 26 januari med en avhandling om bostadsrättsköp. Avhandlingen heter ”Mitt hem och min ekonomi – en studie av hur bostadsrättsköpare kalkylerar” och det är en ekonomie doktorsexamen på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Läs avhandlingen och läs mer om disputationen på gu.se

Stig Westerdahl expert i utredning om bostadsfinansiering

Idag onsdag presenteras resultatet av ”Utredningen om förbättrad bostadsfinansiering” som ingår i Statens offentliga utredningar. Stig Westerdahl, docent i företagsekonomi och lektor i fastighetsvetenskap vid Urbana studier, har deltagit som expert i utredningen som ska ge förslag till åtgärder för att skapa bättre finansieringsförutsättningar för ny- och ombyggnader av bostäder. Mer om utredningen här. 

Ny rutin för forskningsansökningar

Från och med 2018 kommer samtliga dekanbeslut – inklusive undertecknandet av forskningsansökningar – att fattas vid beslutsmöten en gång i veckan. Syftet är att öka kvaliteten i beslutprocessen och göra arbetsgången tydlig för alla berörda.

Dekans beslutsmöte
Tills vidare gäller tisdagar kl 15.00-15.30. Aktuella mötesdatum finns på fakultetens medarbetarsidor: https://www.mah.se/medarbetare/For-medarbetare-pa-KS/Organisation-Kultur-och-samhalle/Dekans-beslutsmote/ Alla ärenden anmäls till KS_Dekan@mau.se senast 1 vecka före beslutsmötet.

Om du planerar att söka till RJ den 24 januari ska du till exempel anmäla ditt ärende senast den 16 januari och senast torsdagen den 18 januari kl 15.00 ska du skicka in underlag för beslut. Beslutsunderlaget ska innehålla följande:

– Abstract
– Budget med specificering av eventuell medfinansiering
– Checklista underskriven av ekonom, prefekt och sökande

In English

As of 2018, all decisions made by the dean – including the signing of research applications – will be made at decision-meetings once a week. This procedure ensures a higher quality in the decision-making process and clarifies the process for all parties.

The Dean’s decision-meetings
Decision-meetings are held on Tuesdays 15.00-15.30 until further notice. Add your item to the agenda by sending an e-mail to KS_Dekan@mau.se no later than a week before the decision-meeting.

For dates and times, please see https://www.mah.se/medarbetare/For-medarbetare-pa-KS/Organisation-Kultur-och-samhalle/Dekans-beslutsmote/.

The decision-meeting replaces the previous signing-meetings.