Christofer Berglunds rapport om rysk “avreglingsförmåga” uppmärksammas

Sedan i höstas är Christofer Berglund lektor i statsvetenskap vid Globala politiska studier och Russia and the Caucasus Regional Research (RUCARR). Nu uppmärksammas hans och medförfattarna Robert Dalsjö och Michael Jonssons FOI-rapport för Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI):

Denna studie analyserar Rysslands avreglingsförmåga och dess implikationer för Östersjöregionen. Rysslands förbättrade förmågor, samt dess påverkan på Natos möjligheter att förstärka och försvara de sårbara baltiska staterna i händelse av kris eller krig, har väckt mycket uppmärksamhet på senare år. Denna studie visar dock att denna förmåga inte är tillnärmelsevis lika oöverstiglig som den ibland framställs, i synnerhet när möjliga motåtgärder inkluderas i analysen.

Författarna har sammanfattat rapporten i Foreign Policy och resultaten har uppmärksammats i Helsingin Sanomat, Finlands största dagstidning, och The National Interest (här, här, här, och här), samt kommenterats av den (avgående) kommendören för finska försvarsmakten i Yle TV1

Christofer Berglund har tidigare arbetat hos Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) och på Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier (IRES) i Uppsala. Han har också varit gästforskare vid George Washington University’s Elliott School of International Affairs (IERES) och på flera universitet och tankesmedjor i Kaukasus och i Baltikum.

Läs mer om Christofer här.

Tips: Bo Petersson pratar om Dugin i Filosofiska rummet

På söndag den 7 april kl 17.00. medverkar Bo Petersson i P1:s Filosofiska rummet, på temat Alexander Dugin, lyssna här: https://sverigesradio.se/avsnitt/1261287

Bo Petersson är professor i statsvetenskap och IMER vid institutionen för Globala politiska studier (GPS) och även verksamhetsledare för forskningsplattformen RUCARR – Russia and the Caucasus Regional Research tillsammans med professor Karina Vamling.

Om kompetens, stadsutveckling och bostadspolitik på Business Arena

Fastighetsvetenskap vid Malmö universitet deltar i Business Arena idag den 2 april.

– Vi har en gemensam monter med Chalmers, LTH och KTH för att samverka kring forskning med fastighetsbranschen. Kopplat till vårt seminarium undersöker vi i år vad fastighetsbranschen tycker på temat digitaliering med hjälp av en Mentimeter. Vi ordnar dessutom ett seminarium tillsammans och sedan ska jag även vara med i en debatt kring kompetens, berättar Ann-Charlotte Lyvall.

Ann-Charlotte Lyvall är programansvarig för Fastighetsföretagande vid Urbana studier. I panelen som diskuterar Kompetens medverkar också representanter från fastighetsbranschen. Ett annat tema, där Helena Bohman från Urbana studier är moderator, är Stadsutveckling (i samarbete med akademin), som handlar om stadens digitala utmaningar. Martin Grander medverkar under rubriken “Har bristen på bostadspolitik nått sin peak?”, tillsammans med Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande (S), Malmö stad och Christian Sonesson, kommunstyrelsens ordförande (M), Staffanstorp kommun.

Se hela programmet här

 

Welcome to the launch of the Institute for Urban Research (IUR) at Malmö University!

24th of April from 15:00 to 17:00 at Café Niagara, 2nd floor, Niagara (Nordenskiöldsgatan 1). There will be drinks and snacks. Sign up here

Program
Introduction to IUR and presentation of the new website (Professor Guy Baeten, Chair of IUR)

Short presentations of IUR themes:

–        Urban Economics (Magnus Andersson and Peter Håkansson)

–        Housing (Carina Listerborn)

–        Mobilities (Christina Lindkvist Scholten)

–        Social Sustainability (Jonas Alwall)

–        Migration (Tina Jensen)

–        Smart Cities (Guy Baeten)

Learn more about the IUR and subscribe to our newsletter: https://www.iuresearch.se/

Ny fakultetsstyrelse beslutad – start i april

Som fakulteten har meddelat har KS en ny fakultetsstyrelse från och med 1 april efter att ha genomfört ett val på fakulteten.

Här ser du Kultur och samhälles nya fakultetsstyrelse på medarbetarwebben

Beslutsmandatet ökar nästa år

Fakultetsstyrelserna får fler beslutsbefogenheter när den nya arbetsordningen träder i kraft den 1 januari 2020. Det utökade beslutsmandatet gäller exempelvis fakultetens utformning och genomförande av kvalitetsarbete, inre organisation och ekonomi samt verksamhetsplanering och prioriteringar.

En ledamot från annan fakultet

I de nya fakultetsstyrelserna ingår en representant från en annan fakultet. På KS blir det Malin Ideland från Lärande och samhälle. En representant från KS, Per-Markku Ristilammi, är ledamot i LS fakultetsstyrelse.

Lågt men ökande valdeltagande

Förhoppningen är att det ökade inflytandet på sikt kommer att öka valdeltagandet, som helhet deltog drygt 36 procent och på KS röstade knappt var tredje röstberättigad i år. Läs mer om fakultetsstyrelsevalen och resultaten.

Institute for Urban Research IUR är igång

Forskningsprogrammet Institute for Urban Research hade uppstartsmöte i Istanbul den 6-9 mars. Forskningen kommer bland annat att beröra bostäder, stadsförnyelse, social hållbarhet, urban migration och smarta städer.

Läs mer om Institute for Urban Research på iuresearch.se

Välkommen att delta i kommande arrangemang.

I mitten på förstasidan finns ett formulär för dig som vill prenumerera på Institute for Urban Researchs nyhetsbrev.

Forskningssamarbete om islamistiska påverkanskampanjer

Grattis till Michael Krona som ingår i forskningssamarbetet “Islamistiska påverkanskampanjer i Sverige” som har fått 2,7 miljoner kronor från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Projektet leds av Magnus Ranstorp vid Försvarshögskolan och även Jesper Falkheimer från Lunds universitet. Forskningsprojektet inleds i år och avslutas 2020.

Nio miljoner till forskning om informationspåverkan