Dags att nominera hedersdoktorer / Nomination of honorary doctorate

Nominering av hedersdoktorer för Kultur och samhälle! (in English below)
Det är dags att nominera hedersdoktorer för Kultur och samhälle 2017.

Nomineringen mailas till ks_dekan@mah.se senast torsdagen den 11 maj tillsammans med en lättillgängligt formulerad motivering på 100-150 ord, som kan ligga till grund för den slutgiltiga motiveringstexten i pressmeddelande och promotionsskrift.

Mer information finns  i beslutsdokumentet Riktlinjer för utnämning av hedersdoktorer vid Fakulteten för kultur och samhälle.

Här hittar du Kultur och samhälles hedersdoktorer hittills.

———————————–

Nomination of honorary doctorate for Culture and Society! 
It is time to nominate honorary doctorate for Culture and Society 2017.

E-mail the nomination to ks_dekan@mah.se no later than Thursday 11th May, together with a readily formulated motivation of 100-150 words, which will form the basis for the final motivation text in the press release and promotion.

For more information, see the decision document Riktlinjer för utnämning av hedersdoktorer vid Fakulteten för kultur och samhälle (in Swedish).

Boksläpp

Välkommen till ett boksläpp med paneldebatt utifrån Ståle Holgersens bok Staden och kapitalet. Malmö i krisernas tid, Daidalos, 2017

Läs mer i webbkalendern

Moderator

Pål Brunström, Institutet för studier i Malmös historia IMH, Malmö högskola

Panel

Per-Markku Ristilammi, Urbana Studier, Malmö högskola
Jennie Gustafsson, Kulturgeografiska Institutionen, Stockholms universitet
Richard Ek, Institutionen för Service Management och Tjänstevetenskap, Lundsuniversitet 

Ny bok om miljömanagement

Karin Westerberg och Kjell Mårtensson har kommit ut med en ny lärobok på Liber med titeln ”Miljöstrategiskt arbete: företaget i det nya strategiska landskapet”.

Genom boken ställer författarna frågor som: ”Hur kan företaget identifiera och synliggöra sina olika relationer till naturen?”, ”Hur kan företaget arbeta för att bidra till en global hållbar utveckling och finna konkreta sätt att minska sin belastning på naturen?” och ”Hur kan företaget hitta strategiska modeller som inkluderar hela företaget och dess relationer till externa aktörer?”

Välkommen till en presentation och diskussion kring boken den 11 maj, läs mer i kalendern och föranmäl dig direkt.

The New Human – essäerna

I augusti arrangerade Moderna Museet, K3 och Medea ”The New Human Symposium” på Moderna Museet i Malmö, med inbjudna talare som gav sin syn på vår samtid och vart vi är på väg. Nu finns essäerna från symposiet tillgängliga – skrivna av Bo Reimer, Susan Kozel och Martin Farran-Lee från Malmö högskola, samt Sverre Raffnsøe från Copenhagen Business School, Viktorija Kalonaityte från Linnéuniversitetet och Niclas N. Hundahl från Køpenhamns Universitet.  Du hittar essäerna på medium.com

Nytt om kollektivtrafikforskning

K2 är Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik.K2 har funnits sedan 2013 och drivs och finansieras av Lunds universitet, Malmö högskola och VTI i samarbete med Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen och Region Skåne, med stöd av Vinnova, Formas och Trafikverket.

Läs om Magnus Anderssons, Helena Bohmans och Eigo Tateishis forskningsprojekt om kollektivtrafikens påverkan på lokal utveckling, här hittar du artikeln och undersökningen.

Läs K2s senaste nyhetsbrev här och börja prenumera

Konferens: Företagsekonomin i den urbana samhällsutvecklingen

Välkommen till den företagsekonomiska ämneskonferensen 18-19 oktober 2017. Temat för årets konferens är ”Företagsekonomin i den urbana samhällsutvecklingen”

  • Datum: 18-19 oktober 2017
  • Sista dag att skicka in sessionsförslag: 30 maj
  • Sista anmälningsdag: 15 september

Bidra med sessionsförslag

Inför FEKIS 2017 välkomnar vi bidrag som diskuterar företagsekonomin i stort relaterat till dessa samhällsfenomen, gärna med specifikt fokus på utmaningar kopplade till den urbana samhällsutvecklingen.

Läs mer på konferenssidan mah.se/fekis2017

The Migration Seminar Spring 2017

The Migration Seminar is a multidisciplinary forum for researchers from all faculties at Malmö University with an interest in migration, integration, diversity and related issues. Master students interested in the research field are also invited and welcome to participate in the Migration Seminar. The purpose of the seminar is to facilitate exchange of ideas and knowledge, and to stimulate pluralism of perspectives, theories and methods. The seminar offers a wide variety of research related activities ranging from paper and project presentations to especially invited public figures and panel debates. It also hosts the seminar series of the Willy Brandt Guest professor. As the seminar has a distinctly international profile, both with respect to attendance and topics, most sessions are held in English.

The Migration Seminar Spring 2017

K2 söker forskningsledare och forskningsprojekt

K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik utlyser idag 1) Inbjudan till att vara med och bidra till nästa generations forskningsprojekt inom kollektivtrafik  2) Tre forskningsledare som vill bidra till forskning om kollektivtrafikens roll för attraktiva och hållbara städer och regioner.

Bidra till ny kollektivtrafikforskning

Var med och bidra till nästa generations forskningsprojekt i K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik. Totalt satsar K2 cirka 25 miljoner kronor på ny kollektivtrafikforskning under åren 2018-2019. Forskningsprojekten ska utgå från K2:s forskningsinriktning, ha en ekonomisk omfattning på ca 2-4 miljoner kronor och en tidsram på 1-2 år. Totalt bedöms att 8-12 projekt kan startas inom ramen för satsningen. Projekten ska ledas av någon av K2:s forskningsorganisationer; Lunds universitet, Malmö högskola, eller VTI, men även forskare från andra universitet och högskolor kan medverka i projekten. Projektskiss skickas elektroniskt och enligt anvisad mall senast den 31 mars kl. 14.00 till K2:s handläggare anders.wretstrand@tft.lth.se.

Läs mer: http://www.k2centrum.se/artikel/var-med-och-bidra-till-nasta-generations-forskningsprojekt-i-k2

Uppdrag vid K2 som forskningsledare

K2 söker nu tre forskningsledare som vill bidra till forskning om kollektivtrafikens roll för attraktiva och hållbara städer och regioner. Uppdraget förutsätter att du har, eller kommer att få, en anställning vid någon av K2:s partnerorganisationer. Uppdraget förutsätter att du har, eller kommer att få, en anställning vid någon av K2:s partnerorganisationer – Lunds universitet, Malmö högskola, VTI, Västra Götalandsregionen, Stockholms läns landsting eller Region Skåne.

Sökande förväntas ha doktorsexamen eller motsvarande akademisk bakgrund och dokumenterad vetenskaplig skicklighet samt flera års erfarenhet av forskning inom transportområdet eller annan relevant inriktning. Yrkeserfarenhet från myndighet eller företag är meriterande.

Läs mer: http://www.k2centrum.se/artikel/vi-soker-forskningsledare-till-k2

Konferens: Att skapa staden: Identitet, minne och delaktighet

Välkommen till en konferens arrangerad av Institutet för studier i Malmös historia
9-10 februari 2017

Vem äger rätten till staden, dess identitet och minnet av dess historia? Vem definierar stadens identitet? Vilka berättelser anses som centrala och vilka inkluderas? Vem är medskapare när stadens minne och minnet av staden ska samlas?

Läs mer och anmäl dig här – senast den 15:e eller så länge det finns plats

Anmäl dig till konferensen Genus i profession

Konferensen vänder sig till forskare, undervisande personal, doktorander, studenter på kandidat-, magister- och mastersnivå samt yrkesverksamma med intresse för genus och profession.

Genuskollegiet på Malmö högskola bjuder in till konferens som syftar till att problematisera praktiker, förutsättningar och föreställningar om genus i professionella verksamheter och professionsutbildningar.

Anmälan och kostnad
Deltagandeavgiften är 500 kr exkl. moms. För studenter, oavsett lärosäte, är deltagandet kostnadsfritt men anmälan är bindande. Under konferensdagen serveras för- och eftermiddagsfika. Lunch på egen hand. Sista dagen för anmälan är den 20 januari.

Plats: Malmö högskola, Orkanen sal D1331

Anmäl dig till konferensen här