I huvudet på Magnus Nilsson

På torsdag är det dags för I huvudet på en professor med Magnus Nilsson, professor i litteraturvetenskap vid K3. Titeln på föreläsningen är: Arbetaren – Kan skönlitteraturen uppgradera bilden av arbetarklassen?

Plats: Restaurang Niagaras café på andra våningen, Malmö universitet, Nordenskiöldsgatan 1

Tid: klockan 17.00-18.00.Dörrarna öppnar klockan 16.30. Öl/vin/kaffe/te och tilltugg finns till försäljning.

Läs mer och se en film i kalendern.

Nominera till Humtankpriset 2018!

Samhället behöver humanistiska kunskaper. Humaniora behöver nå ut i samhället. Därför utdelar tankesmedjan Humtank för fjärde året i rad Humtankpriset till en eller flera akademiker som på ett förtjänstfullt sätt bidragit med viktiga humanioraperspektiv i samhällslivet.

Vem eller vilka tycker du har i handling demonstrerat humanioras relevans på ett särskilt förtjänstfullt sätt under det senaste året? Var med och påverka med din nominering! Årets pristagare ska vara en person eller grupp av personer som på ett innovativt sätt har satt humanistiska kunskaper i rörelse genom samverkan.

Fram till 1 juni kan alla lämna in en nominering. Pristagaren utses sedan av en jury bestående av Petra Ragnerstam, lektor i kulturvetenskap (Malmö universitet); Sofia Wijkmark, docent i litteraturvetenskap (Karlstads universitet) och Roine Viklund, lektor i teknikhistoria (Luleå tekniska universitet). Alla tre verkar i Humtank.

Tidigare pristagare av Humtankpriset är Sharon Rider, professor i filosofi (2015), och
Mohammad Fazlhashemi, professor islamisk teologi och filosof (2016), båda vid Uppsala universitet. Ida Östenberg, docent i antikens kultur och samhällsliv vid Göteborgs universitet, tilldelades priset 2017.

– Under de senaste åren har vi i Sverige och världen sett stora förändringar som påverkar oss i allt högre grad i vår vardag. Flera av världens ledare uppvisar faktaresistens och en ambivalent tolkning av det som sker inom politiken och fake news sprids snabbt från olika avsändare, krig och våld driver på migrationen från exempelvis Mellanöstern och Östafrika och människor söker skydd i vår del av världen vilket innebär att olika kulturer och religioner ska mötas och samsas. Behovet av humanistisk kunskap har sällan varit större. Humaniora är fundamentalt för att förstå orsakerna och sammanhangen till allt detta. Utan kunskaper om språk, religion och historia är det svårt att sätta skeenden i perspektiv, säger Roine Viklund från Humtank.
Nomineringar – åtföljda av en kort motivering – lämnas till Humtank fram till 1 juni via
någon av följande kanaler:
• Twitter: #humtankpriset2018 @HumtankSverige
• Facebook: facebook.com/humtank
• E-post: info@humtank.se

Priset kommer att delas ut vid bokmässan i Göteborg, 27-30 september 2018. Information om utdelningen följer senare.
För frågor och information: Roine Viklund (LTU), 0920-49 16 50
Mer information om Humtank på humtank.se

Vart är bostadspolitiken på väg? Välkommen på paneldebatt

För sjunde året arrangerar Malmö universitets enhet för fastighetsvetenskap ”Malmö Real Estate Research Conference”, en tvådagars workshop om banbrytande fastighetsrelaterad forskning. I samband med den är du välkommen till den öppna  paneldebatten ”Valår; Vart är bostadspolitiken på väg?” den 18 maj. Plats: Niagara, Nordenskiöldsgatan 1, sal NIC:0E11. Tid: 11.00-12.00. 

Moderator är Lotta Strömgren Jönsson, ordförande i Centrum för fastighetsföretagande.

Paneldeltagare:

  • Martin Grander, doktorand Malmö universitet 
  • Martin Hofverberg, chefsekonom Hyresgästföreningen 
  • Hillevi Larsson, riksdagsledamot Socialdemokraterna Malmö, ledamot Civilutskottet
  • Mats Persson, ekonomisk-politisk talesperson Liberalerna 
  • Anne-Marie Pålsson, lektor Lunds universitet

Välkommen att delta! Anmäl dig här. Paneldebatten arrangeras i samarbete med Centrum för fastighetsföretagande, Samhällsbyggarna och ISU.

Real Estate Research Conference 2018

Syftet med konferensen är att höja den fastighetsvetenskapliga disciplinens kvalitet och status och skapa partnerskap för att möta utmaningar både i regionen och på internationell nivå.

Forskare inom fastighetsområdet är välkomna till konferensen för att ta del av den senaste forskningen, utbyta idéer, utöka sitt nätverk och träffa forskare och yrkesverksamma. Fullständigt program kommer att finnas på konferensen hemsida.

Kontakta Peter Palm om du har frågor kring paneldebatten eller konferensen.

Docentföreläsningar

Välkomna till två  docentföreläsningar vid Institutionen för urbana studier.
 
Karin Grundström
Gated communities – finns de i Sverige? Forskning i ord och bild.
25 april kl 13.15-14.00
Orkanen sal OR:A426/28
Mingel i cafét Niagara vån 7
 
Marwa Dabaieh
Feather light refugee housing in Sweden
23 May, kl 15.00-15.45
room NI:A0411
Mingle in the cafe floor 7 in Niagara

Två doktorander sökes

Just nu finns två doktorandtjänster att söka på Institutionen för urbana studier, sprid och tipsa!

En doktorandtjänst relaterar till det större forskningsprojektet Rosengård – värden och utmaningar i skuggan av en stadsutvecklingsprocess, Läs mer om doktorandtjänsten här.

En doktorandtjänst utgår från de utmaningar som följer av stadens arbetsliv, med inriktning på hälsofrågor. Med hemvist i miljön kring projektet Att organisera utmattningssyndrom. Rehabkoordinatorernas roll i styrningen av sjukskrivningsprocessen. Läs mer om doktorandtjänsten här.

Malmö University researcher publishes book on Russian elections

Derek S. Hutcheson, Associate Professor of Political Science at the Department of Global Political Studies, is the author of a research book recently published by Oxford University Press. Parliamentary Elections in Russia: A Quarter Century of Multi-Party Politics is the first English-language book in almost two decades to look in-depth at the evolution of elections in Russia.

Book synopsis
As a nuclear power, permanent UN Security Council member, emerging Arctic hegemon and the largest state in the world, Russia is of extreme importance in global politics. In the first long-term analysis of Russian parliamentary elections, Derek S. Hutcheson explores the country’s seven rounds of election since 1993, and also sets Russian politics into a wider context. Through the twists and turns of political reform, he combines official data, primary material and in-depth analysis to investigate the changes in Russian political system.

Derek S. Hutcheson

Book launch event on April 19
Russia and the Caucasus Regional Research (RUCARR) is organising a launch event for the book at 15:30 on Thursday April 19. Following an introduction by Bo Petersson, Co-Director of RUCARR, Derek S. Hutcheson will hold a brief talk about his new book, followed by a reception.

The book launch will be in the GPS Lounge on the ninth floor of the Niagara building. Please register your planned attendance by April 16 with anastasia.egorova@mau.se. Arrangements will be made on the day to meet and accompany guests to the location.

Read more about the book on Oxford University Press’ website

Link to book discount offer

Read more about Derek S. Hutcheson’s research

Påminnelse: Varför blir så få kvinnor docenter?

Ämnet är kvinnors begränsade karriärmöjligheter inom akademin och särskilt inbjuden gäst är Sara Eldén, docent i sociologi, Lunds universitet, som varit redaktör för antologin Efter festen. Om konsten att utvecklas från doktor till docent, eller en överlevnadsguide för den postdoktorala tillvaron.

UKÄ:s (Universitetskanslersämbetet) senaste statistik från 2017 visar att kvinnor än idag enbart utgör 27% av professorerna inom svenska universitet och högskolor. Det är också fortfarande så att även om fler kvinnor disputerar än män, är det färre kvinnor som blir docenter. Däremot är könsfördelningen betydligt jämnare när det gäller rektorer och förvaltningschefer. Varför råder dessa förhållanden? Varför är en administrativ karriär mer lättillgänglig inom akademin för kvinnor än en forskarkarriär? Kort sagt – vad händer efter festen?

Dessa frågor och andra kommer att diskuteras på paneldebatten

Övriga paneldeltagare från Malmö universitetet är Tuija Muhonen, professor i arbetsvetenskap, Rebecka Lettevall, dekan för Fakulteten för kultur och samhälle samt Catrine Andersson, forskare och lärare vid Fakulteten för hälsa och samhälle.

Moderator är universitetslektor Paula Mulinari, Malmö universitet.

Affisch till panelsamtalet Varför blir så få kvinnor docenter?

Skriv gärna ut affischen och hjälp till att sprida paneldebatten!

Demokrati i fokus

Under april har Malmös bibliotek fokus på demokrati. Den 5 april klockan 17.00-18.00 besöker Christian Fernandez från Globala politiska studier och MIM Bellevuegårdsbiblioteket för att tala under rubriken ”Tänka rätt, tänka fritt, tänka på andra. Ett föredrag om PK, yttrandefrihet och tolerans”. Den 16 april medverkar han på Husiebiblioteket klockan 19.00–20.00. Öppet för alla!

De bidrar med kapitel i ny svensk antologi om rasism

Sayaka Osanami Törngren, som är forskare vid Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare och Carolina Jonsson Malm, som är forskningshandläggare vid Forskarservice, har tillsammans författat ett kapitel i en ny antologi om rasism.

Studier om rasism: Tvärvetenskapliga perspektiv på ras, vithet och diskriminering, utgiven den 15 mars på Arx förlag, innehåller 12 artiklar som tillkommit inom ramen för det nationella nätverket för svensk ras- och vithetsforskning. I boken har 14 forskare vid olika lärosäten problematiserat begrepp såsom vithet och svenskhet. Sayaka och Carolina har i kapitlet Transrasiala familjebildningar och den svenska vithetens logik problematiserat bilden av familj och färgblindhet.

Sayaka Osanami Törngren

Varför är den här antologin viktig?
(Sayaka:) Antologin belyser olika aspekter av rasism i Sverige, både historiskt och i samtiden, utifrån begreppen ras och vithet. Vithet har blivit ett allt mer centralt begrepp inom kritisk ras- och rasismforskning, som sätter fokus på normer och privilegier i en rasistisk diskurs. Vi tycker att det är viktigt att studera dessa frågor och synliggöra problematiken för att kunna hitta lösningar på problem som diskriminering, social marginalisering och våld. I antologin medverkar forskare från flera olika fält med sin kunskap och helheten bidrar till en djupare förståelse för hur rasifierings- och exkluderingsprocesser sker i olika sammanhang. Antologin är dessutom ett intressant teoretiskt bidrag till fältet kritisk ras- och rasismforskning, som håller på att växa fram inom svensk forskning.

Carolina Jonsson Malm

Vad handlar ert kapitel om?
(Carolina:) I vårt kapitel jämför vi våra två avhandlingar som nu är 6-7 år gamla och tolkar dem utifrån nya perspektiv. Min avhandling handlar om politiken som styr internationella adoptioner och assisterad befruktning och Sayakas avhandling handlar om attityder till blandrelationer och blandäktenskap. Internationella adoptioner och blandäktenskap är två former av transrasiala familjebildningar – det vill säga familjer bestående av individer med olika ursprung och ras – som sällan jämförs inom familjeforskningen. Vi diskuterar och jämför våra resultat i relation till vithetsbegreppet och ifrågasätter den svenska färgblindhetsideologin och svenskars motvilja till att tala om ras och särskiljning. Våra resultat visar att inställningen till transrasiala familjer ofta är negativ, problemorienterad och präglad av normativa föreställningar kring utseende, svenskhet och kulturell tillhörighet. Vi hoppas att vårt kapitel kan få läsaren att börja tänka kring transrasiala relationer på ett nytt sätt.

Vem är boken skriven för?
(Sayaka:) Boken är skriven för alla som är intresserade av ny humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning kring rasism i Sverige – forskare, studenter, aktivister, journalister och den bredare allmänheten!

Läs mer om boken i förlagets pressmeddelande

I huvudet på en professor: KS

Den 4 april börjar den nya populärvetenskapliga föreläsningsserien, ”I huvudet på en professor”. Serien består av 20 föreläsningar som tar upp aktuella ämnen utifrån olika vetenskapliga perspektiv. Under året kan vi, våra studenter och intresserad allmänhet, höra Malmö universitets professorer berätta om sin forskning, deras väg till vetenskapen och livet som forskare.

Afterwork med forskare vid Malmö universitet 

Varje evenemang är en timme långt. Forskaren föreläser i 30 minuter och därefter finns det möjlighet att ställa frågor under en halvtimme.

Tid: onsdagar eller torsdagar, klockan 17.00 till 18.00
Plats: Malmö universitet, Restaurang Niagaras café plan 2, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

Två av vårens åtta professorer som föreläser kommer från KS:

25 april: Digital parenting – How Social Media Helps Push the Boundaries of Being Normal

Med Pille Pruulmann Vengerfeldt, professor i medie- och kommunikations­vetenskap. (Ges på engelska, teckentolkas till svenska)

17 maj: Arbetaren – kan skönlitteraturen uppgradera bilden av arbetarklassen?

Med Magnus Nilsson, professor i litteratur­vetenskap.

Den första föreläsningen handlar om Idrottens villkor, se webbkalendern eller facebookeventet.

Se hela vårens program för I huvudet på en professor

Vårens program I huvudet på en professor i pdf-format