Intressant och givande högtidsvecka

Vilken fantastisk intensiv högtidsvecka vi hade förra veckan!

Under högtidsveckan firar vi våra akademiska framgångar på många olika sätt! Ett exempel är installationsföreläsningar av fakultetens tio nya professorer – om du missade någon så kan du titta i efterhand här. Det var många som uppskattade den korta och rappa formen för årets föreläsningar under glimrande moderering av prodekan Magnus Nilsson.

Mycket annat hände också under veckan – exempelvis lyftes fredstanken fram i ett samtal där Humanium Metal hamnade i fokus – ni vet, den metall som tillverkad av insamlade illegala vapen som smälts ner så att den kan formas till annat än vapen, till exempel doktorsringar vid Malmö universitet! Därför var det särskilt roligt att Anders Kompass, ordförande för Individuell Människohjälp (IM), kunde vara med i ett av samtalen. Fakultetens hedersdoktor från 2020 professor Pascal Lefèvre kunde äntligen hålla sin föreläsning, och veckan avslutades med promoveringen av tio nya doktorer och installering av tio nya professorer – ovanligt många eftersom förra årets högtid sköts på framtiden. In i det sista rådde det osäkert kring hur många som skulle kunna delta i årets högtid på Malmö Live, men det blev ganska många till slut, och jag hoppas verkligen att alla som önskade kunde få plats, och att ni hade riktigt roligt!

Tio nya professorer installerades på Fakulteten för kultur och samhälle
Promovering av nya doktorer vid Fakulteten för kultur och samhälle

Förra veckan fick även vår kultursamverkan en tydlig plats och kropp, och vi presenterade en arena för samtal. Ida Börjels och Kettil Kasangs hörspel Ekonomiskan som orakel – om ensamhet, retorik och kärlek fick sin urpremiär på Malmö universitet inför en publik med såväl medarbetare som andra intresserade. Som jag ser det så är ekonomiskan ett språk som sprider sig långt utanför ekonomins domäner och som Ida Börjels språk synliggör. Det följdes av en paneldiskussion där Patrik Hall tillsammans med mig medverkade från KS, Mats Benner från Lund och Synne Myreböe från Oslo. Hörspelet gestaltar en situation som på samma gång är komisk och tragisk med absurditeten att alla väntar på något utan att veta vad det är. Hörspelet visar hur kultur kan bidra med andra perspektiv på hur vi ser på oss själva och det som är oss bekant, och att kultursamverkan är viktigt för akademin. Om du blir nyfiken på hörspelet eller diskussionen så kolla här.

För min personliga del var det en mycket givande vecka – först och främst för att det är värdefullt att se hur mycket intressant och nyskapande forskning som finns på KS. Men faktiskt också för att jag fick chans att träda fram som forskare i min installationsföreläsning, och sedan i panelsamtalet efter hörspelet, något jag inte alltid får möjlighet till som dekan.

Under högtidsveckan delades även utmärkelser ut och här visade KS framfötterna – kul! Jag vill gratulera Benedikte Borgström som tilldelades lärosätets pedagogiska utmärkelse 2021 och Inge Eriksson som i efterhand fick mottaga motsvarande pedagogiska utmärkelse för 2020. Roger Johansson fick utmärkelse för framgångsrikt samverkansnyttiggörande och innovationsarbete och Birgitta Magnusson fick utmärkelse för särskilda insatser inom stöd och service. Årets avhandling för 2020 tilldelades Christina Hansen men utdelades först i år! GRATTIS till er alla! Det känns roligt att era insatser syns och uppmärksammas!

Samtidigt med högtidsveckan galopperade vår verksamhet fram i vanlig ordning! Fakultetsstyrelsen hade möte där prefekterna presenterade institutionernas förslag kring verksamhetsplaner och fakultetens representanter i strategigruppen samlade in tankar och idéer. Apropå den, så vill jag gratulera Helena Bohman som ny ledamot i KS valberedning. Tillsammans med Bo Reimer och Patrik Hall kommer Helena bland annat att ta fram förslag till lärarrepresentanter till KS nya Fakultetsstyrelse. Glöm inte anmäla dig om du är intresserad! Alla har möjlighet att skicka in förslag på lämpliga kandidater på adressen valberedning.ks@mau.se senast den 29 oktober. Skriv en kort motivering kring varför personen ifråga skulle vara lämplig. Valbara är lärare som är anställda till minst 50 procent vid Malmö universitet och har anställning som överstiger två år räknat från mandatperiodens början. Med lärare menas i detta sammanhang professorer, biträdande professorer, universitetslektorer, biträdande universitetslektorer samt universitetsadjunkter.

Jag vill också välkomna prefekt Kerstin Sandell som ny representant från fakulteten i Rådet för samverkan. Lycka till med detta viktiga uppdrag.

Slutligen ett stort grattis till professor Pille Pruulmann Vengerfeldt, som har blivit invald i styrelsen för European Communication Research and Education Association (ECREA) under perioden 2021-2024. KS har många framgångsrika forskare som uppmärksammas långt utanför vårt universitet, och det gläds vi verkligen åt!

Jag önskar er alla en fortsatt bra vecka.

Vänliga hälsningar

Rebecka Lettevall

Dekan

Welcome back to a new semester

Dear KS colleagues and staff,

I hope you all had a nice summer and were able to spend the time in a way you enjoyed. I would like to welcome you all back to work – even if it most likely will be from home.

Many of us in Academia find the beginning of the autumn semester particularly stimulating, filled with the spirits and juices of life! However, things are not as they used to be even though there are more students and teachers at Niagara now than last September.

In the building there is an exhibition within the project Öppna Malmö, led by the City of Malmö, to show this beautiful city’s many faces. Read more about it here.
The exhibition is exposed in several of our buildings, with portrays of some of our researchers.

An exhibition cannot substitute meetings in real life. Right now we do not know how the pandemic will develop. Some things we do know: The more people get vaccinated, the less the covid virus spreads. Perhaps you have also heard the reports from Intensive Care at different hospitals, that most of their patients have not been vaccinated. Let us hope that the vaccine rate keeps growing, so that we can meet more frequently at Niagara in October, as long as we remember to wash our hands and keep distance.

October is also the time for Malmö University’s Academic Celebration week, starting on Monday 11 October and ending with the Akademisk högtid on 15 October. The celebration was cancelled last year, but it has recently been decided that it will be arranged this year, however in a very restricted form. There will soon be more information on this!

Let me continue with some news: I would like to send my congratulations to Annika Olsson, who has been appointed as the new KS representative in Rådet för globalt engagemang and the Chair of KS Internationella rådet. Annika is docent in Comparative Literature and prefekt at K3. And thank you, Magnus Ericson, Dr of political science and prefekt at GPS, for your long and professional mission to carry these questions for KS until now.

Yet another change: Bitr. professor Anders Wigerfelt’s (GPS) mission as dekanråd recently ended and I would like to thank you, Anders, for your contribution in different and difficult questions over the years.

Ola Jingryd at US is the new main safety representative (huvudarbetsmiljöombud) of the University. Congratulations to this important role. And speaking about working environment – there is still a vacancy for a GPS representative!

I would like to remind you that the University Board has given our vice-chancellor the mission to start the process of producing a renewed university strategy. From KS
Ann-Charlotte Lyvall, US, and Sayaka Osanami Törngren, GPS, have been appointed for the strategy group to take the thoughts and ideas of KS further – good luck with this work! On September 10 at 09:15 the Vice-chancellor, Deputy vice-chancellor and University director will visit the Faculty to talk about the development of Malmö university and to listen to our comments.

You have been invited by Outlook but will find the link to the meeting once again here:

https://mau-se.zoom.us/j/66272330022

WELCOME BACK to a new semester which starts as the old one ended – and I am excited about how the future will be!

Kind regards

Rebecka Lettevall

Dean

Glad sommar!

Även detta akademiska år har gått i rasande fart! När jag tittar tillbaka på inläggen i KS Fakultetsnytt och vad som har hänt under terminen och året, ser jag att vi verkligen har anledning att med liv och lust njuta av vår välförtjänta sommarledighet.

Som ni kanske sett så har det mångåriga arbetet vid fakulteten för att höja den akademiska nivån och meriteringen hos våra lärare och forskare för att bli mer universitetsmässiga burit frukt. Vi har exempelvis arbetat med kollegial granskning av forskningsansökningar, seminarieverksamhet och publiceringsstrategier. Detta arbete har bidragit till att fakulteten vid den senaste resursfördelningen fick nästan tio miljoner mer än förra året, en ökning med cirka en fjärdedel.

Detta blir terminens sista inlägg och när vi ses i höst har vi också mycket att se fram emot. Rektor har fattat ett beslut om hur vi ska arbeta till hösten. Malmö universitet kommer steg för steg att öppna upp mot en efterlängtad vardag med studenter, medarbetare och besökare i våra byggnader. Universitetet håller också på att ta fram ett koncept angående distansarbete, eftersom många medarbetare önskar få möjlighet att arbeta på distans ibland även i framtiden.

Till hösten kan vi även se fram emot den akademiska högtidsveckan och årshögtiden (15 oktober), som fick ställas in förra året på grund av pandemin. Det betyder att vi i år har dubbelt så många nya doktorer och professorer som ska firas!

Det delas även ut utmärkelser under årshögtiden och i samband med detta vill jag och hela fakultetsledningen gratulera Michelle Westerlaken som blev nominerad av fakulteten till årets avhandling 2021 med avhandlingen Imagining Multispecies Worlds. Grattis! Vi på KS hoppas självklart att din avhandling även triumferar på universitetsnivå.

Senare i höst och i slutet av året kan vi förhoppningsvis även fira en gemensam julfest. Ni får gärna preliminärboka onsdagen den 8 december 2021 från kl. 17:00. Det skulle vara så roligt om den kan bli av i år.  

Men först har vi en lång och härlig sommar att se fram emot! Vi har nog alla sett fram emot ledigheten mer än någonsin i år och kan efter ännu en annorlunda termin glädjas åt allt som hör sommaren till.

Tack för den här terminen och TREVLIG SOMMAR! En liten sommarpresent från fakultetsledning och prefekter kommer med e-posten.

Vänliga hälsningar

Dekan Rebecka Lettevall

_______________________________________________________________________

In english below:

When I look back at the posts on KS Fakultetsnytt and all the things that has happened over the year, I realize that we have a very good reason to relax and enjoy our Summer holiday. 

As you might have noticed, KS continuous efforts for some years in order to develop the academic work and the academic merits of teachers and researchers, has been very fruitful in the new university distribution model for research means. We have for instance developed our collegial peer-review of research applications and seminars, and we have discussed publications strategies. Our systematic work contributed to almost 10 more millions than last year for KS, which is an increase with more than a quarter.  

This post will be the last one before Summer, and when we get back again we have a lot to look forward to. The Vice-Chancellor made a decision that we will gradually return to campus this autumn, and our buildings will once again be full of life from students and staff. The Management are also looking at solutions for possibilities to meet some wishes from the staff to partially be working from home even in the future.

This autumn we can also look forward to the Annual Academic Celebration week, which had to be cancelled due to Corona last year. The promotion and inauguration will be on October 15. We will have a double-up of new doctors and professors to celebrate! KS has nominated Michelle Westerlaken with her doctoral thesis Imagining Multispecies Worlds as the MAU Thesis of the year 2021. Congratulations Michelle, and we will keep our fingers crossed for you!

We can hopefully meet at the KS Christmas party, tentative date on Wednesday, December 8, 17:00. It would be great if we can arrange it this year.

Finally, I would like to wish you all a long and lovely summer! We have probably all looked forward to the vacation more than ever this year and after yet another different semester it is now time to enjoy everything that belongs to summer. A small gift from the Faculty management and the Heads of Department will be sent by e-mail.

Rebecka Lettevall

Dean

Ny energi av positiva nyheter

Jag hoppas att ni alla kunde njuta av lite extra ledighet efter flera intensiva veckor som verkar hålla i sig fram till sommaren. Det är tröttsamt med den ofrivilliga vardagen men vi måste hålla ut lite till. Positivt är att vaccineringen går framåt och varje vecka tar vi ett litet steg i rätt riktning. I samband med detta vill jag igen uppmuntra till korta pauser mellan föreläsningar, möten och mailskrivande. Det är viktigt att vi fokuserar på en hållbar vardag som vi strukturerar upp bäst vi kan.

Foto: Annica Zetterlind

Arbetet på Fakulteten går i rasande fart och även denna vecka har vi roliga nyheter att presentera. Rektor fattade beslut om nya ledamöter samt suppleanter/personliga ersättare till rådet för forskningsetik. Från 2021 och tre år framåt har docent Johan Brännmark utsetts till ledamot och universitetslektor Josepha Ivanka Wessels till personlig ersättare. Grattis till ett nytt spännande uppdrag med många intressanta och fängslande frågor.

Rektor har också fattat beslut om att utse docent Filippa Säwe till ny ordinarie ledamot i lärarförslagsnämnden vid Fakulteten för kultur och samhälle. Grattis! – och tack till er alla på Fakulteten som engagerar er i fakultetsgemensamma uppdrag på ett eller annat vis.

Jag vill även lyfta fram det mail gällande den arbetsgrupp till den förnyade universitetsstrategin som skickades ut till hela KS förra veckan. Gruppen har som huvudsaklig uppgift att förmedla verksamhetens bild i relation till nuvarande strategi samt initiera, formulera, testa och förankra idéer och förslag till den förnyade strategin. Anmäl gärna ditt intresse till KS_dekan@mau.se. Du kan även nominera en kollega, som är införstådd med nomineringen.

Regeringen har, med anledning av det förändrade läget i samhällsekonomin och på arbetsmarknaden till följd av Covid-19, föreslagit omfattande satsningar inom den högre utbildningen. En av dessa satsningar benämns ”Utbildning i hela landet” och syftar till att attrahera nya målgrupper av studenter genom att erbjuda yrkesverksamma eller arbetssökande möjligheter att kompetensutveckla sig inom områden som kan öka deras attraktivitet på arbetsmarknaden. Fakulteten kommer att ge några kurser inom ramen för denna satsning hösten 2021 och i förra veckan lämnade vi in återkoppling avseende de utvecklingsmedel som vi fått under 2021 för utbildning som kan starta från och med 2022. Fakultetens förslag innehåller kurser vid samtliga tre institutioner. Det är dels kurser kopplade till starka miljöer inom fakulteten, dels till ett kommande valbart kursutbud för programstudenter inom vissa av fakultetens program. Det är också en satsning på möjligheter för studenter att designa sin egen utbildning genom att läsa fristående kurser som i progression kan leda till en generell kandidatexamen, dvs den klassiska möjligheten att få en examen och en möjlighet att påbörja en högre utbildning utan att binda upp sig för ett helt utbildningsprogram. Resurserna från Utbildning hela landet föreslås således användas strategiskt för att utveckla fakultetens kursutbud i enlighet med universitetets vägledande principer för framtidens utbildning och fakultetens utbildningsstrategiska prioriteringar.

Även två interna remisser är aktuella just nu. Förslag till ramverk för kvalitetsarbete inom forskning har diskuterats bland annat i FFN och fakultetsstyrelsen kommer att besluta om fakultetens remissvar vid sitt möte den 1 juni. Den andra remissen rör nya universitetsgemensamma riktlinjer för kursplaner och utbildningsplaner och har diskuterats i utbildningsnämnden. Många av de aspekter som diskuterades där handlade om den övergripande balansen mellan styrning och flexibilitet, bland annat remissens förslag att det för fakulteterna ska vara valbart om arbetsformer och kurslitteratur ska ingå i kursplaner eller hanteras separat. Även detta remissvar finns på fakultetsstyrelsens agenda den 1 juni.

Jag önskar er en bra vecka och hoppas på att solen, värmen och ljuset kan regenerera en aning energi!

Universitetsfakulteten i rektorsdialog

Den 4 maj hade fakultetsledningen den årliga kvalitetsdialogen med rektor. Utgångspunkten för dessa dialoger är de som tidigare förts på såväl institutionsnivå (exempelvis programdialoger) och fakultetsnivå. Med utgångspunkt från dem görs en sammanställning som vi skickar till universitetsledningen och som utgör underlag för dialogenSammanfattning och analys inför KS kvalitetsdialog med universitetsledningen 2021.”   

Photo: Unsplash, Element 5.

Man kan tycka att vi har många dialoger på Malmö universitet och att de tar mycket tid, men samtidigt gör de att vi kan skaffa oss överblick över verksamheten, och att vi som fakultet kan få feedback och stöd från rektor i de frågor som vi tycker är särskilt viktiga.

Den dialog vi har med universitetsledningen på våren har alltså fokus på kvalitet. Jag brukar roa mig med att kalla KS för universitetsfakulteten! Detta eftersom vi är en fakultet med utbildningar och forskning som inte är kopplade till särskilda professioner. Det ger oss en särställning på Malmö universitet, och den ska vi göra det bästa av. Om vi tittar på de utvecklingsområden som togs fram i Strategi 2022 för att förvandla oss till ett universitet så har vi på KS bidragit väldigt mycket, vilket ni kan läsa om inledningsvis i underlaget till rektorsdialogen.

En av de aktuella frågorna för KS gäller utvecklingen av kollegialiteten. Det är viktigt att vi förmedlar till rektor och universitetsledning hur ni på de olika institutionerna arbetar med att utveckla formell och informell kollegialitet i flera sammanhang på institutionsnivå.

Ett område där vi på KS verkligen är i framkant är internationaliseringen: Vi har största delen av universitetets internationella studenter. Internationaliseringen och det globala engagemanget är en profil som universitetet gärna lyfter fram i många sammanhang, och det ska vi vara stolta över! Men även om vi får en viss kompensation för det extra arbete som det innebär med studenter från många olika universitetskulturer så sliter det lite extra på oss, inte minst eftersom många av de utbildningar som lockar utländska studenter också har den lägsta studentpengen. Men hela KS är ju internationellt, och i flera av våra miljöer är vi tvåspråkiga eller engelskspråkiga. Därför hamnade även språkpolicyfrågan på agendan.

Vad gäller forskningen så har vi generellt sett utvecklat seminarieverksamhet och granskningsgrupper för att utveckla vår universitetsfakultet och kvaliteten i våra forskningsansökningar. Men, här finns något som vi verkligen vill lyfta: som många märkt alltför väl, inte minst jag och prodekan, så fattades ett rektorsbeslut i höstas som innebar att vi behövde förändra vårt välfungerande arbetssätt där vi steg för steg höjt nivån för det belopp där prefekt signerar ansökningarna. I stället sänktes det rejält, och jag tror att vi nu närmar oss tvåhundra ansökningar som har behövt tas upp på dekans beslutsmöte. Det är en modell som varken fakultetsledning eller medarbetare är särskilt tacksamma över eftersom den skapar en onödigt komplicerad process. Vi har påpekat detta tidigare men gjorde det återigen i dialogen.

En av de viktigaste frågorna för KS att lyfta med universitetsledningen är att den i praktiken kontinuerligt minskande tilldelningen för undervisningen inom humaniora och samhällsvetenskap riskerar att påverka vår kvalitet, både vad gäller lärarnas situation och arbetsmiljö och studenternas tillgång till undervisning. Nästan alla tillgängliga resurser inom utbildningen går direkt in i kärnverksamheten, och därför har vi haft svårare än andra fakulteter att finansiera de absolut nödvändiga extra anställningar vi gjort på grund av pandemin. Vi har inte heller haft möjlighet att erbjuda olika former av stöd för till exempel utveckling av pedagogik i digitala undervisningsmiljöer. Vi vill nu initiera en diskussion om omfördelning inom universitetet. Den frågan lyfte jag också i universitetsstyrelsen då jag presenterade fakulteten där tidigare under våren. Men det finns många andra åsikter och perspektiv än de från KS i denna komplexa fråga.

Läs gärna hela underlaget till dialogen!

Pandemi, plattformar och kollegialitet

Det är nu över ett år sedan rektorsbeslutet fattades om att vi huvudsakligen ska jobba hemifrån. Det har påverkat oss alla på olika sätt och det undantagstillstånd som vi trodde endast skulle vara några veckor har nu påverkat vår vardag och våra festligheter och annat firande under mer än ett år.

Som ni säkert har sett så fattades i förra veckan rektorsbeslutet om inriktningen för undervisningen inför höstterminen. Malmö universitet kommer att ha undervisning både på campus och digitalt. För den undervisning som bedrivs på campus kommer de gällande riktlinjerna att följas. Vi måste se till att såväl studenter som medarbetare kan hålla avstånd och det innebär att vi inom fakulteten måste prioritera vilka kurser eller moment som i första hand kan vara i våra lokaler. Mer information om det kommer senare i veckan. När vi är vaccinerade och smittspridningen har minskat så kan vi träffas igen och arbeta lite smidigare – och även njuta av den extra glädjen som det medför att träffa kolleger varje dag!

En av fakultetsledningens uppgifter är att ha formella dialoger med institutioner och forskningsplattformar. I veckan inleds institutionernas dialoger, och där diskuterar vi de viktigaste utvecklingsfrågorna inom fakulteten och dess olika delar och försöker se hur det stämmer överens med strategier och andra riktlinjer. Många brännande frågor just nu handlar så klart om konsekvenser av pandemin, på kort och lång sikt.

Med forskningsplattformarna har vi redan haft de flesta dialogerna. (Detta ”vi” består i allmänhet av dekan som ordförande, plattformens föreståndare, ofta prodekan, controller och forskningshandläggaren som sekreterare.) Plattformarna är fakultetens treåriga miljösatsningar med syfte att stödja en forskargrupp eller en forskningsinriktning för att ge en extra möjlighet att utvecklas och etableras som forskningsmiljö. KS har fyra plattformar: Medea – research lab for collaborative media, design and public engagement, RUCARR – Russia and Caucasus Regional Studies, Redem – Rethinking democracy och CFM – Collaborative Future Making. De dialoger vi genomfört hittills har gjort mig imponerad över vilken kreativitet vi har inom fakulteten – att vi trots pandemin lyckats genomföra så pass mycket forskning, seminarier och konferenser med hög kvalitet, internationellt och nationellt. Nu har plattformarna dessutom fått egna webbplatser och vi kommer att fortsätta utveckla synligheten där.

Som jag skrivit tidigare så är det en viktig fråga för oss som ungt universitet att utveckla kollegialiteten och det förhållande den har till det som brukar kallas linjen. Enligt universitetets arbetsordning delegerar rektor en stor del av sitt ansvar till dels fakultetsstyrelsen, dels dekan. Fakultetsstyrelsen delegerar sedan vidare till Forsknings- och forskarutbildningsnämnden och utbildningsnämnden, medan dekan delegerar vidare till prodekan, vicedekaner och prefekter. Men det är inte fruktbart att se delegationerna som två åtskilda system. Dekan liksom pro- och vicedekaner ingår i styrelser och nämnder, ofta som ordförande. På så vis kan flera olika perspektiv och kompetenser komma till uttryck när vi möts inom vår fakultet. Inom såväl kollegialiteten som den delegation som utgår från dekan är den höga akademiska kompetensen central, vilket är en viktig kvalitet. Verksamheten får stöd från det gemensamma verksamhetsstödet, så att vi ska leva upp till även den formen av hög kvalitet.

Apropå akademisk kompetens så vill jag passa på att gratulera fakultetens nya professor, Karin Grundström, professor i arkitektur på Urbana studier.

Om ni vill veta mer om vad som tas upp i fakultetens olika organ, till exempel genom att läsa minnesanteckningar och protokoll, titta på länklistan till vänster på denna sida.

Jag vill också påminna om möjligheten att nominera kandidater till fakultetens hedersdoktor 2021!

Tycker ni liksom jag att det är något som fattas? Jag saknar att komma till Niagara på morgonen och höra samtal vid kaffemaskinen, skratt på 7:an och småpratet vid postfacken. Jag hoppas att vi snart kommer att kunna återgå till ett liv med mänskliga möten – och att vi kan dra lärdom av de erfarenheter vi har gjort det senaste året.   

Rebecka Lettevall

Dekan KS

Just när snödropparna började titta fram så kommer också den första snön, till mångas glädje och fröjd.

Sedan vi blev universitet har vi utvecklat forskningen inom fakulteten: forskningsseminarierna, ansökningsstrategier, strategiska prioriteringar och kollegiala system för att förbättra ansökningar, närmare samarbete med Grants Office, medvetenhet om vikten att vara med vid lanseringar av forskningsfinansiärernas nya program för att bara nämna några exempel.

Vi försöker ständigt att utveckla och förändra fakulteten till det bättre och den här veckan finns flera roliga nyheter att presentera:

Prodekan Magnus Nilsson har fått förlängt uppdrag med ytterligare tre år och i samband med det så förändras hans uppdrag något. Han är fortfarande dekans ställföreträdare, men tar nu över även ansvaret för fakultetens forskningsfrågor efter mig. Nu kommer det att ingå i uppdraget att vara ordförande i Forsknings- och forskarutbildningsnämnden och fortsätta driva dessa viktiga frågor framåt. Magnus kommer också att vara fakultetens representant i Beredningen för forskning, tillsammans med övriga prodekaner vid universitetet.

I samband med detta lämnar professor Per-Markku Ristilammi uppdraget som fakultetens representant, men fortsätter som fakultetens ERA19-samordnare under 2021. Stort tack Per-Markku för ditt betydelsefulla arbete!

Ytterligare en nyhet är att professor Bo Petersson tar över ordförandeskapet i lärarförslagsnämnden. Vid årsskiftet lämnade Bo sitt uppdrag som rektorsråd och med sin breda och djupa erfarenhet kommer han nu att fortsätta arbeta tillsammans med ledamöterna och fortsätta leda nämndens essentiella arbete. Välkommen, Bo!

Docent Tina Askanius vid K3 har beviljats medel från EU, vilket är värt att uppmärksamma! Tack för ditt engagemang och en spännande ansökan.  

Grattis Derek Stanford Hutcheson till din befordran till professor i statsvetenskap – så roligt!

Jag vill även säga välkommen till vår nya professor i urbana studier, Caroline Wigren Kristoferson, som börjar sin anställning i vår.

Vi välkomnar även våra nya doktorander i global politik som började den 1 februari. Välkomna Rachel Doherty och Valon Junuzi och lycka till med forskarutbildningen!

KS har även fått en ny docent i internationell migration och etniska relationer på GPS – Grattis Brigitte Suter! – och en i utvecklingsstudier på K3 – Grattis Tobias Denskus!

Och sist men absolut inte minst vill jag berätta att prefekt och professor Kerstin Sandell fått förnyat förtroende som prefekt på Urbana studier under ytterligare tre år – Grattis! Jag ser fram emot ett fortsatt utmärkt samarbete och att följa utvecklingen på institutionen.

Jag hoppas ni noterat att det finns en ny friskvårdssatsning med aktivitetsutmaning – om det passar dig så anmäl dig – du kan också bilda lag med några kollegor. https://medarbetare.mau.se/startsida/medarbetarnyheter/dags-for-en-ny-aktivitetsutmaning/

Det är lättare att hitta arbetsglädjen när positiva saker händer runt omkring. Tidigare kunde arbetsglädje vara ett effektivt möte med bra diskussioner, en fika-paus på 7:an eller den där lunchen som vi har väntat på hela veckan. Nu när vi inte kan träffas på samma sätt får vi försöka hitta arbetsglädjen i andra saker. Det kan vara ett uppskattande mail eller de där stunderna på Zoom innan mötet börjar, där vi får möjlighet att vara lite mer personliga med efterlängtade kollegor. Ring upp en kollega och ta en gemensam promenad – det gör gott för både kropp och knopp!

Vänliga hälsningar

Rebecka Lettevall

Dekan

Welcome back to a new semester!

I hope you all had a nice and relaxing holiday. My holiday was – as for many of us – very calm and different this time. But thanks to digital tools we were able to gather our close and dear ones even this year. I spent my days reading interesting and thought-provoking books, discovering new hiking areas in the region, and experiencing refreshing (very) short dips in Öresund.

Rebecka Lettevall, Dean, Culture and Society

Now that the vaccine process has started, there is a clear light at the end of the tunnel ahead of us. In the meantime, we will try to do our very best to slow down the spread of infection.

We have some good news: Tom Nilsson, Lecturer at GPS, was offered a scholarship from STINT Teaching Sabbatical at the University of California, Los Angeles (UCLA) during autumn 2021. Congratulations Tom!

I would also like to send my congratulations to our new Professor Ulrika Sjöberg, K3.

Normally, the University would be crowded with new groups of students this week. As you know, many of them are quite worried now, and the Faculty will hold an open Zoom meeting during lunch hour on Wednesday, January 20, where they can voice their questions and comments in Swedish or English. We hope we can be of support this way.

Right now, many of you are busy taking care of new students and the new semester. Let us hope that next semester we will be able to do so in another way!

Also, many of you are engaged with research applications now. Last week the new KS process for signing external applications with two Dean’s decision meetings every week started. I am working on getting some adjustments made in the Vice-Chancellor’s decision so that the process at KS will be simpler in the future. If successful, you will be informed. In the meantime, I get the opportunity to meet engaged researchers and hear about your research plans.

Becoming a new university has involved all of us, and we have started different development projects over the last years. Right now many of them have slowed down and in some cases even stopped. What we will try to do now on Faculty and Department level is to try to get an overview of them and let you know what is on and what has been postponed or even cancelled.

I wish you all a great start and good luck to those who are writing research applications at the moment – I am looking forward to hearing about them all.

Best wishes,

Rebecka Lettevall
Dean

Merry Christmas and Happy New Year

Dear colleagues at KS,

This very strange year is about to come to an end, and I want to thank you all for all your efforts to make things work as well as they have – despite a pandemic, the immediate transmission to digital teaching, the change from working at Niagara to working from home.

There are still changes coming up that we need to adapt to, with or without the connection to Corona. As has been announced, the delegation powers from the vice-chancellor to the dean have been changed, with the consequence that we need to change our hitherto well-functioning routines for research applications. There will be two dean’s decision meetings a week in January starting on January 12, which you can read more about in a KS-dekan email sent out last week.

There are some positive changes as well. Due to the success with our collaboration with the HT faculty at Lund university, we will have another joint seed money call for 2021. Also, the government has announced that it will provide funding for research schools within the humanities and social sciences. This is great news for KS, since we have already begun investigating our possibilities to establish such schools. 

I would also like to congratulate two of our colleagues. Professor Maria Hellström Reimer has been appointed scientific advisor for artistic research at Vetenskapsrådet. We are looking forward to hearing more about that when she has started this important role. Ulrika Sjöberg has been promoted to professor, which will further strengthen our research within the field of media and communication.

As of today, KS has a new appointments board. More information about this will follow in January.

Today it is the winter solstice, meaning that the light will soon return. Let us hope that it will do so not only literally, but metaphorically too.

I wish you all relaxing holidays, time to contemplate, and – last but not least – a happy new year!

Detta händer på fakulteten just nu

Hej medarbetare vid Fakulteten för kultur och samhälle.

Vi börjar nu så smått närma oss vinterhelgerna, och även om det innebär att vi är inne i en av årets mest intensiva arbetsperioder, och även om helgfirandet i år inte kommer att vara som det brukar, är det skönt att kunna se fram mot litet ledighet.

På fakulteten händer det en hel del just nu.

Den allra största nyheten på KS just nu är nog att Malmö universitet tagit över huvudmannaskapet för Anna Lind Academy (ALA) och dess ledarskapsutbildning med inriktning mot mänskliga rättigheter. Vi har sedan starten varit starkt engagerade i denna poänggivande utbildning, bland annat genom att medarbetare från KS undervisat där. Att Malmö universitet nu ansvarar för ALA innebär att vi får möjligheter att utveckla utbildningen ytterligare, inte minst genom att använda oss av våra kompetenser inom till exempel ledarskapsutbildning och utbildningar i mänskliga rättigheter. Vi är tacksamma över att även fortsättningsvis kunna bedriva denna utbildning i Anna Lindhs anda. Utvecklingen av ALA är också en del i KS ambitioner att utveckla vår uppdragsutbildning. Läs pressmeddelande här.

Arbetet i fakultetens nämnder fortskrider och steg för steg utvecklar vi tillsammans ett mer kollegialt arbetssätt. Ni vet väl om att ni kan ta del av protokoll och minnesanteckningar på nätet? De senaste protokollen från utbildningsnämnden (UN), Forsknings- och forskarutbildningsnämnden (FFN) och Fakultetsstyrelsen (FS) finns via länken i slutet av detta inlägg. Nya protokoll läggs ut så snart de är justerade, ibland efter ett par dagar, ibland lite senare.

En del i den utvecklade kollegialiteten är att vi har ganska omfattande processer för uppföljning av ledningsuppdrag där dekan har dialog med exempelvis ledningsgrupper, lärargrupper, studenter och fackliga för att inhämta synpunkter. Just nu pågår sådana för uppdrag som prodekan och uppdrag som prefekt US.

Etikrådet för studentarbeten på grundnivå och avancerad nivå får ny sammansättning från årsskiftet, och vi välkomnar Ju Liu (US), Tobias Denskus (K3) och Anders Melin (GPS) som ledamöter. Samtidigt tackar vi Birgit Wigerfelt och Elisabet M. Nilsson för deras pionjärinsater, där även Ju Liu deltog.

Vi fortsätter arbeta intensivt med att utveckla kvaliteten i vår forskning. Under hösten har KS kontaktperson Martin Lund deltagit på FFN-mötena för att vi ska kunna utveckla ännu bättre samarbete. På nästa möte ska han till exempel hjälpa oss att se över våra sökstrategier. KS kansli har dessutom rekryterat en forsknings- och forskarutbildningshandläggare. Vi välkomnar Ewa Lantz. Mer information kommer när hon tillträtt sin tjänst i januari.

Malmö universitet fortsätter att kontinuerligt följa utvecklingen av den pågående pandemin och att anpassa vår verksamhet så att vi kan bidra till att minska smittspridningen. Nyligen har rektor bland annat beslutat om utökad restriktivitet vad gäller besök och resor. Beslutet kan läsas här. Om du har frågor, vänd dig till din chef. 

Håll dig uppdaterad om vad som händer på fakulteten
Hur hittar jag viktiga beslut och dokument som rör fakulteten för kultur och samhälle? Här kommer några tips om sidor som är bra att hålla koll på regelbundet.

KS medarbetarwebb – information om ledning, styrelse, råd och nämnder

https://medarbetare.mau.se/ledning-och-organisation/organisation/fakulteten-for-kultur-och-samhalle/#accordion-14313

  • Dekanbeslut
  • Minnesprotokoll från råd och nämnder samt
  • Viktiga styrdokument

KS Fakultetsnytt

https://blogg.mah.se/nyttfranks/

  • Information och nyheter från fakultetsledningen