Just när snödropparna började titta fram så kommer också den första snön, till mångas glädje och fröjd.

Sedan vi blev universitet har vi utvecklat forskningen inom fakulteten: forskningsseminarierna, ansökningsstrategier, strategiska prioriteringar och kollegiala system för att förbättra ansökningar, närmare samarbete med Grants Office, medvetenhet om vikten att vara med vid lanseringar av forskningsfinansiärernas nya program för att bara nämna några exempel.

Vi försöker ständigt att utveckla och förändra fakulteten till det bättre och den här veckan finns flera roliga nyheter att presentera:

Prodekan Magnus Nilsson har fått förlängt uppdrag med ytterligare tre år och i samband med det så förändras hans uppdrag något. Han är fortfarande dekans ställföreträdare, men tar nu över även ansvaret för fakultetens forskningsfrågor efter mig. Nu kommer det att ingå i uppdraget att vara ordförande i Forsknings- och forskarutbildningsnämnden och fortsätta driva dessa viktiga frågor framåt. Magnus kommer också att vara fakultetens representant i Beredningen för forskning, tillsammans med övriga prodekaner vid universitetet.

I samband med detta lämnar professor Per-Markku Ristilammi uppdraget som fakultetens representant, men fortsätter som fakultetens ERA19-samordnare under 2021. Stort tack Per-Markku för ditt betydelsefulla arbete!

Ytterligare en nyhet är att professor Bo Petersson tar över ordförandeskapet i lärarförslagsnämnden. Vid årsskiftet lämnade Bo sitt uppdrag som rektorsråd och med sin breda och djupa erfarenhet kommer han nu att fortsätta arbeta tillsammans med ledamöterna och fortsätta leda nämndens essentiella arbete. Välkommen, Bo!

Docent Tina Askanius vid K3 har beviljats medel från EU, vilket är värt att uppmärksamma! Tack för ditt engagemang och en spännande ansökan.  

Grattis Derek Stanford Hutcheson till din befordran till professor i statsvetenskap – så roligt!

Jag vill även säga välkommen till vår nya professor i urbana studier, Caroline Wigren Kristoferson, som börjar sin anställning i vår.

Vi välkomnar även våra nya doktorander i global politik som började den 1 februari. Välkomna Rachel Doherty och Valon Junuzi och lycka till med forskarutbildningen!

KS har även fått en ny docent i internationell migration och etniska relationer på GPS – Grattis Brigitte Suter! – och en i utvecklingsstudier på K3 – Grattis Tobias Denskus!

Och sist men absolut inte minst vill jag berätta att prefekt och professor Kerstin Sandell fått förnyat förtroende som prefekt på Urbana studier under ytterligare tre år – Grattis! Jag ser fram emot ett fortsatt utmärkt samarbete och att följa utvecklingen på institutionen.

Jag hoppas ni noterat att det finns en ny friskvårdssatsning med aktivitetsutmaning – om det passar dig så anmäl dig – du kan också bilda lag med några kollegor. https://medarbetare.mau.se/startsida/medarbetarnyheter/dags-for-en-ny-aktivitetsutmaning/

Det är lättare att hitta arbetsglädjen när positiva saker händer runt omkring. Tidigare kunde arbetsglädje vara ett effektivt möte med bra diskussioner, en fika-paus på 7:an eller den där lunchen som vi har väntat på hela veckan. Nu när vi inte kan träffas på samma sätt får vi försöka hitta arbetsglädjen i andra saker. Det kan vara ett uppskattande mail eller de där stunderna på Zoom innan mötet börjar, där vi får möjlighet att vara lite mer personliga med efterlängtade kollegor. Ring upp en kollega och ta en gemensam promenad – det gör gott för både kropp och knopp!

Vänliga hälsningar

Rebecka Lettevall

Dekan

Welcome back to a new semester!

I hope you all had a nice and relaxing holiday. My holiday was – as for many of us – very calm and different this time. But thanks to digital tools we were able to gather our close and dear ones even this year. I spent my days reading interesting and thought-provoking books, discovering new hiking areas in the region, and experiencing refreshing (very) short dips in Öresund.

Rebecka Lettevall, Dean, Culture and Society

Now that the vaccine process has started, there is a clear light at the end of the tunnel ahead of us. In the meantime, we will try to do our very best to slow down the spread of infection.

We have some good news: Tom Nilsson, Lecturer at GPS, was offered a scholarship from STINT Teaching Sabbatical at the University of California, Los Angeles (UCLA) during autumn 2021. Congratulations Tom!

I would also like to send my congratulations to our new Professor Ulrika Sjöberg, K3.

Normally, the University would be crowded with new groups of students this week. As you know, many of them are quite worried now, and the Faculty will hold an open Zoom meeting during lunch hour on Wednesday, January 20, where they can voice their questions and comments in Swedish or English. We hope we can be of support this way.

Right now, many of you are busy taking care of new students and the new semester. Let us hope that next semester we will be able to do so in another way!

Also, many of you are engaged with research applications now. Last week the new KS process for signing external applications with two Dean’s decision meetings every week started. I am working on getting some adjustments made in the Vice-Chancellor’s decision so that the process at KS will be simpler in the future. If successful, you will be informed. In the meantime, I get the opportunity to meet engaged researchers and hear about your research plans.

Becoming a new university has involved all of us, and we have started different development projects over the last years. Right now many of them have slowed down and in some cases even stopped. What we will try to do now on Faculty and Department level is to try to get an overview of them and let you know what is on and what has been postponed or even cancelled.

I wish you all a great start and good luck to those who are writing research applications at the moment – I am looking forward to hearing about them all.

Best wishes,

Rebecka Lettevall
Dean

Merry Christmas and Happy New Year

Dear colleagues at KS,

This very strange year is about to come to an end, and I want to thank you all for all your efforts to make things work as well as they have – despite a pandemic, the immediate transmission to digital teaching, the change from working at Niagara to working from home.

There are still changes coming up that we need to adapt to, with or without the connection to Corona. As has been announced, the delegation powers from the vice-chancellor to the dean have been changed, with the consequence that we need to change our hitherto well-functioning routines for research applications. There will be two dean’s decision meetings a week in January starting on January 12, which you can read more about in a KS-dekan email sent out last week.

There are some positive changes as well. Due to the success with our collaboration with the HT faculty at Lund university, we will have another joint seed money call for 2021. Also, the government has announced that it will provide funding for research schools within the humanities and social sciences. This is great news for KS, since we have already begun investigating our possibilities to establish such schools. 

I would also like to congratulate two of our colleagues. Professor Maria Hellström Reimer has been appointed scientific advisor for artistic research at Vetenskapsrådet. We are looking forward to hearing more about that when she has started this important role. Ulrika Sjöberg has been promoted to professor, which will further strengthen our research within the field of media and communication.

As of today, KS has a new appointments board. More information about this will follow in January.

Today it is the winter solstice, meaning that the light will soon return. Let us hope that it will do so not only literally, but metaphorically too.

I wish you all relaxing holidays, time to contemplate, and – last but not least – a happy new year!

Detta händer på fakulteten just nu

Hej medarbetare vid Fakulteten för kultur och samhälle.

Vi börjar nu så smått närma oss vinterhelgerna, och även om det innebär att vi är inne i en av årets mest intensiva arbetsperioder, och även om helgfirandet i år inte kommer att vara som det brukar, är det skönt att kunna se fram mot litet ledighet.

På fakulteten händer det en hel del just nu.

Den allra största nyheten på KS just nu är nog att Malmö universitet tagit över huvudmannaskapet för Anna Lind Academy (ALA) och dess ledarskapsutbildning med inriktning mot mänskliga rättigheter. Vi har sedan starten varit starkt engagerade i denna poänggivande utbildning, bland annat genom att medarbetare från KS undervisat där. Att Malmö universitet nu ansvarar för ALA innebär att vi får möjligheter att utveckla utbildningen ytterligare, inte minst genom att använda oss av våra kompetenser inom till exempel ledarskapsutbildning och utbildningar i mänskliga rättigheter. Vi är tacksamma över att även fortsättningsvis kunna bedriva denna utbildning i Anna Lindhs anda. Utvecklingen av ALA är också en del i KS ambitioner att utveckla vår uppdragsutbildning. Läs pressmeddelande här.

Arbetet i fakultetens nämnder fortskrider och steg för steg utvecklar vi tillsammans ett mer kollegialt arbetssätt. Ni vet väl om att ni kan ta del av protokoll och minnesanteckningar på nätet? De senaste protokollen från utbildningsnämnden (UN), Forsknings- och forskarutbildningsnämnden (FFN) och Fakultetsstyrelsen (FS) finns via länken i slutet av detta inlägg. Nya protokoll läggs ut så snart de är justerade, ibland efter ett par dagar, ibland lite senare.

En del i den utvecklade kollegialiteten är att vi har ganska omfattande processer för uppföljning av ledningsuppdrag där dekan har dialog med exempelvis ledningsgrupper, lärargrupper, studenter och fackliga för att inhämta synpunkter. Just nu pågår sådana för uppdrag som prodekan och uppdrag som prefekt US.

Etikrådet för studentarbeten på grundnivå och avancerad nivå får ny sammansättning från årsskiftet, och vi välkomnar Ju Liu (US), Tobias Denskus (K3) och Anders Melin (GPS) som ledamöter. Samtidigt tackar vi Birgit Wigerfelt och Elisabet M. Nilsson för deras pionjärinsater, där även Ju Liu deltog.

Vi fortsätter arbeta intensivt med att utveckla kvaliteten i vår forskning. Under hösten har KS kontaktperson Martin Lund deltagit på FFN-mötena för att vi ska kunna utveckla ännu bättre samarbete. På nästa möte ska han till exempel hjälpa oss att se över våra sökstrategier. KS kansli har dessutom rekryterat en forsknings- och forskarutbildningshandläggare. Vi välkomnar Ewa Lantz. Mer information kommer när hon tillträtt sin tjänst i januari.

Malmö universitet fortsätter att kontinuerligt följa utvecklingen av den pågående pandemin och att anpassa vår verksamhet så att vi kan bidra till att minska smittspridningen. Nyligen har rektor bland annat beslutat om utökad restriktivitet vad gäller besök och resor. Beslutet kan läsas här. Om du har frågor, vänd dig till din chef. 

Håll dig uppdaterad om vad som händer på fakulteten
Hur hittar jag viktiga beslut och dokument som rör fakulteten för kultur och samhälle? Här kommer några tips om sidor som är bra att hålla koll på regelbundet.

KS medarbetarwebb – information om ledning, styrelse, råd och nämnder

https://medarbetare.mau.se/ledning-och-organisation/organisation/fakulteten-for-kultur-och-samhalle/#accordion-14313

  • Dekanbeslut
  • Minnesprotokoll från råd och nämnder samt
  • Viktiga styrdokument

KS Fakultetsnytt

https://blogg.mah.se/nyttfranks/

  • Information och nyheter från fakultetsledningen

Vem kunde ana att vårt tredje år som universitet skulle bli så omvälvande?

Rebecka Lettevall, dekan vid Fakulteten för kultur och samhälle

This letter will be in Swedish, I hope most of you will understand.

Det är verkligen tuffa tider och stora utmaningar vi har ställts inför under det senaste halvåret, både som världsmedborgare och som anställda på Malmö universitet.
Vi tvingades ställa om snabbt i våras, och det är enastående hur ni alla redan då bidrog och fortfarande bidrar till att lösa den oerhört knepiga situationen. Jag vill verkligen tacka för det. Men som vi vet så fortsätter det ett bra tag till.

Jag vill börja med att informera om två fakultetsmöten med rektor under november dit samtliga medarbetare vid fakulteten är inbjudna. Mer detaljer kommer via outlook eller mail. Jag hoppas ni kan finna tid att komma.

Covid-19 möte på KS
Den 26 november kl. 12.00-12:45 bjuder rektor, prorektor, universitetsdirektör och dekan in till ett möte om hur vi påverkas av pandemin.

Cafésamtal om KS som universitetsfakultet
Den 30 november kl. 12.00-12:45 kommer det att hållas ett modererat cafésamtal med rektor och dekan där vi ska tala om fakultetens framtidsfrågor.

Som idéhistoriker tar jag gärna med mig erfarenheter från mänsklighetens förflutna för att förstå nuet och fundera över framtiden. Men just nu är det inte rätt tid att initiera nya utvecklingsprojekt. Vi behöver skjuta upp tidsplaner för det vi redan håller på med och vara nöjda med vad vi faktiskt lyckas göra trots att vi befinner oss  mitt i en pandemi.

Jag vill ändå lyfta fram några saker som visar att vi fortsätter att utvecklas som universitet. En viktig fråga är var besluten fattas, och där har det skett en stor förändring under året. Den har sin grund i den nya arbetsordningen som universitetsstyrelsen antagit och innebär att vi har ett starkare inslag av kollegialitet. Under detta första år har vi tagit de första stegen. Till exempel fattas beslut om budget och verksamhetsplaner numera av fakultetsstyrelsen (FS), som ju består av ledamöter som ni valt. Även andra frågor avgörs här, på mötet  den 22/10 diskuterades förslaget till fakultetens utbildningsstrategiska prioriteringar, och i fredags (13/11) fattades beslut om dem. De nämnder som står under FS, nämligen Forsknings- och forskarutbildningsnämnden och Utbildningsnämnden har också fått mandat att fatta fler beslut. Här har fakultetens valberedning spelat en mycket stor roll i att vi fått så väl sammansatta grupperingar. Fakultetens tredje viktiga nämnd, Lärarförslagsnämnden, kommer också att förändras från 2021, och där finns det nu lediga uppdrag (på US och GPS) att anmäla sitt intresse till. Med detta sagt vill jag också påpeka att det finns mycket kvar att vidareutveckla i kollegialiteteten på såväl fakultets- som institutionsnivå.

I linje med detta har vi också börjat med ett dialogbaserat arbetssätt när det gäller att utse och förlänga chefs- och ledningsuppdrag inom akademin. Där har jag som dekan flera dialoger med olika grupperingar, som ledningsgrupper, lärarrepresentanter, studentrepresentanter och i vissa fall facket. Just nu pågår dialoger för uppföljning av uppdragen som prodekan och prefekt US.
När det finns lediga uppdrag inom fakulteten tycker jag att det är viktigt att uppmärksamma alla på det. Då kan den som vill anmäla sitt intresse för dem. Just nu har vi en utlysning för ledamöter i etikrådet för studentarbeten.

Som dekan har jag i uppdrag från rektor att leda och utveckla fakultetens verksamhet i linje med styrdokument, strategier, ekonomiska villkor osv. Men det är inget en dekan kan göra ensam. Fakulteten har en ledningsgrupp där även prodekan, vicedekaner och prefekter med fler ingår och där vi diskuterar aktuella och viktiga frågor. På senare tid har naturligtvis Coronasituationen varit central vid alla våra möten. Ibland sker arbetet på andra sätt. I processen för att ta fram förslag till strategiska prioriteringar för forskning och utbildning är institutionernas ansvariga för dessa frågor med i arbetet. Det finns också många andra organ där detta arbete sker.

Jag tror att ett framgångsrikt och modernt universitet behöver göra satsningar på olika nivåer. Av den anledningen så tilldelas institutionerna vid KS en stor andel av fakultetens statliga forskningsanslag och endast en mindre del stannar på fakultetsnivå (ca 17%). Då kan både institutionerna och fakultetsnivån göra satsningar. En sådan fakultetssatsning inför 2021 är utlysningen av kortsabbaticals, där syftet är att utveckla det som i Strategi 2022 heter Akademiska karriärvägar. En annan från 2019 var att utlysa planeringsbidrag tillsammans med Fakultet HT i Lund för att uppmuntra till samarbeten, och där ledde samarbetet till att vi i år fick flera ansökningar beviljade från VR. Planen är att göra en liknande utlysning nästa år. En annan satsning på fakultetsnivå är forskningsplattformarna. Jag har nyligen haft dialog med dem och kan konstatera att med det stöd de får från fakulteten så utvecklas forskningen snabbt, vilket är väldigt kul. Exempel på universitetsgemensamma satsningar är rektors utlysning för Covid-19-forskning i våras och postdocs för migrationsforskning i samband med flyktingvågen 2015, också det satsningar på rätt nivå. Utbildningsanslaget fördelas i stort sett direkt till institutionerna, så där görs i nuläget inga särskilda satsningar på fakultetsnivå. Utbildningen står för cirka tre fjärdedelar av vår verksamhet, och den återkommer jag till vid ett annat tillfälle.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är bok1-300x210.jpg

Trots den märkliga situationen som vi befinner oss i så har vi examinerat fyra doktorer och en licentiat under hösten – grattis till era examina, och tack till alla som medverkade till att vi kunde genomföra examinationerna digitalt!

Nu vet vi att undervisningen kommer att vara digital under hela våren 2021.
Den stora utmaningen fortsätter för alla er som undervisar. Kanske kommer vi även att som huvudregel fortsätta arbeta hemifrån – i så fall tar det ytterligare tid innan vi åter kan få den lyx vi trodde var självklar – att träffa arbetskamrater varje dag och småprata lite om stort och smått och att skratta tillsammans. Men så är läget.

Förra året trodde vi att vi införde en ny tradition med fakultetens gemensamma julfest då det blev fest och dans till levande musik. Den blir inte av i år, men jag vet att prefekterna tagit itu med saken genom att ordna olika former av digitala julfester. Vi får göra så gott vi kan!

Jag tror att vi alla, oavsett våra arbetsuppgifter, har arbetat betydligt mer än vad vi borde under senare tid, och dessutom under helt andra omständigheter än vad vi brukar. Kanske har det varit särskilt utmanande för dig som undervisar mycket, doktorander som inte kunnat samla material och för dig som är enhetschef. Det är viktigt att vi alla håller ihop, och jag vill därför påminna er (och mig själv) om att det är viktigare nu än någonsin att finna tid för återhämtning. Hur denna återhämtning ska se ut vet du bäst själv. För min egen del så hoppas jag kunna fortsätta med mina snabba dopp bland de havsvågor som blir alltmer uppfriskande för varje vecka. Vi får se hur länge jag fortsätter med just det! Som alternativ finns naturligtvis också en skön soffa, en intressant bok eller kanske en promenad.

Foto: Rebecka Lettevall

Tips! Till vänster på sidan hittar du länkar till KS medarbetarwebb och fakultetens nämnder