Detta händer på fakulteten just nu

Hej medarbetare vid Fakulteten för kultur och samhälle.

Vi börjar nu så smått närma oss vinterhelgerna, och även om det innebär att vi är inne i en av årets mest intensiva arbetsperioder, och även om helgfirandet i år inte kommer att vara som det brukar, är det skönt att kunna se fram mot litet ledighet.

På fakulteten händer det en hel del just nu.

Den allra största nyheten på KS just nu är nog att Malmö universitet tagit över huvudmannaskapet för Anna Lind Academy (ALA) och dess ledarskapsutbildning med inriktning mot mänskliga rättigheter. Vi har sedan starten varit starkt engagerade i denna poänggivande utbildning, bland annat genom att medarbetare från KS undervisat där. Att Malmö universitet nu ansvarar för ALA innebär att vi får möjligheter att utveckla utbildningen ytterligare, inte minst genom att använda oss av våra kompetenser inom till exempel ledarskapsutbildning och utbildningar i mänskliga rättigheter. Vi är tacksamma över att även fortsättningsvis kunna bedriva denna utbildning i Anna Lindhs anda. Utvecklingen av ALA är också en del i KS ambitioner att utveckla vår uppdragsutbildning. Läs pressmeddelande här.

Arbetet i fakultetens nämnder fortskrider och steg för steg utvecklar vi tillsammans ett mer kollegialt arbetssätt. Ni vet väl om att ni kan ta del av protokoll och minnesanteckningar på nätet? De senaste protokollen från utbildningsnämnden (UN), Forsknings- och forskarutbildningsnämnden (FFN) och Fakultetsstyrelsen (FS) finns via länken i slutet av detta inlägg. Nya protokoll läggs ut så snart de är justerade, ibland efter ett par dagar, ibland lite senare.

En del i den utvecklade kollegialiteten är att vi har ganska omfattande processer för uppföljning av ledningsuppdrag där dekan har dialog med exempelvis ledningsgrupper, lärargrupper, studenter och fackliga för att inhämta synpunkter. Just nu pågår sådana för uppdrag som prodekan och uppdrag som prefekt US.

Etikrådet för studentarbeten på grundnivå och avancerad nivå får ny sammansättning från årsskiftet, och vi välkomnar Ju Liu (US), Tobias Denskus (K3) och Anders Melin (GPS) som ledamöter. Samtidigt tackar vi Birgit Wigerfelt och Elisabet M. Nilsson för deras pionjärinsater, där även Ju Liu deltog.

Vi fortsätter arbeta intensivt med att utveckla kvaliteten i vår forskning. Under hösten har KS kontaktperson Martin Lund deltagit på FFN-mötena för att vi ska kunna utveckla ännu bättre samarbete. På nästa möte ska han till exempel hjälpa oss att se över våra sökstrategier. KS kansli har dessutom rekryterat en forsknings- och forskarutbildningshandläggare. Vi välkomnar Ewa Lantz. Mer information kommer när hon tillträtt sin tjänst i januari.

Malmö universitet fortsätter att kontinuerligt följa utvecklingen av den pågående pandemin och att anpassa vår verksamhet så att vi kan bidra till att minska smittspridningen. Nyligen har rektor bland annat beslutat om utökad restriktivitet vad gäller besök och resor. Beslutet kan läsas här. Om du har frågor, vänd dig till din chef. 

Håll dig uppdaterad om vad som händer på fakulteten
Hur hittar jag viktiga beslut och dokument som rör fakulteten för kultur och samhälle? Här kommer några tips om sidor som är bra att hålla koll på regelbundet.

KS medarbetarwebb – information om ledning, styrelse, råd och nämnder

https://medarbetare.mau.se/ledning-och-organisation/organisation/fakulteten-for-kultur-och-samhalle/#accordion-14313

  • Dekanbeslut
  • Minnesprotokoll från råd och nämnder samt
  • Viktiga styrdokument

KS Fakultetsnytt

https://blogg.mah.se/nyttfranks/

  • Information och nyheter från fakultetsledningen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *