Porträtt av en forskare: Marwa Dabaieh

”Vägen till Malmö universitet började för lektor Marwa Dabaieh med att hon deltog i en SIDA-kurs i Sverige och efter masterstudier i Egypten sökte hon sig återigen hit för att genomföra sina doktorandstudier och kom så småningom att ta en första post-doc i arkitektur vid LTH i Lund. Därefter sökte sig Dabaieh till Malmö universitet för att ta sin andra post-doc, eftersom hennes intressen utöver arkitektur även handlade om kulturella, sociala och migrationsaspekter och i Malmö fann hon en mångdisciplinär och öppen akademisk kultur, där det dessutom bedrevs forskning och utbildning kring migration – en fråga som låg henne varmt om hjärtat….”  Läs hela porträttet av Marwa Dabaieh i Centrum för fastighetsföretagandes senaste nyhetsbrev. 

Centrum för fastighetsföretagande (CFFF), består av representanter för fastighetsbranschen, Malmö universitet och Lunds Tekniska Högskola.

Universitetet medarrangör av seminarium om EUs utmaningar

EU i en världsordning under omvandling är ett seminarium den 10 april, kl. 13-17 på Malmö Börshus. Studenter och medarbetare är välkomna, men anmälan krävs senast 5 april. Observera att det endast finns 200 platser. Här kan du anmäla intresseSeminariet är gratis och alla deltagare får boken Europaperspektiv 2018.

I den 21:e årgången av årsboken Europaperspektiv diskuterar ledande svenska forskare och experter hur EU påverkar och påverkas av de pågående maktförskjutningarna inom världspolitiken och utmaningarna mot den liberala världsordningen. Att grundpelarna i den liberala världsordningen såsom vi känner den sedan slutet av andra världskriget utmanas av starka krafter både inom och utom EU:s gränser utgör en av unionens hittills mest komplexa utmaningar. Komplexiteten grundar sig inte minst i att EU som organisation på samma gång är ett resultat av denna världsordning och en garant för densamma.

Seminariets moderator är journalisten Pernilla Ström.  Länk till evenemanget i Malmö universitets kalender.

13.00 Öppningsanförande
Lars Oxelheim, professor och grundare av det Svenska Nätverket för Europaforskning i Ekonomi (SNEE), tillika medredaktör i Europaperspektiv.

13.10 Ett EU‐perspektiv på EU i en föränderlig omvärld
Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för Europeiska Kommissionens representation i Sverige

13:30 Forskarpanel 1: Geopolitikens återkomst till Europa?
På vilket sätt påverkas EU:s förmåga att främja hållbar handel och upprätthålla internationell frihandel av att USA för en mer protektionistisk handelspolitik? Deltagare: Per Cramér, professor i Europarätt vid Göteborgs universitet, Johan E Eklund, professor i industriell ekonomi, Blekinge Tekniska Högskola och vd för Entreprenörskapsforum, Björn Fägersten fil dr i statsvetenskap och chef för Europaprogrammet, Utrikespolitiska institutet, Karolina Zurek, jur dr och forskare, Stockholms universitet, och analytiker vid Kommerskollegium

14:30 Kaffepaus

15:00 Forskarpanel 2: Europeiska värderingar och integration under förändring
Hur påverkas EU och sammanhållningen mellan medlemsstaterna av utomeuropeisk migration? Vilken betydelse har högerpopulism och ”Brexit” för EU:s sammanhållning och framtida utveckling? Hur kan EU-rättens genomslag och efterlevnad säkras gentemot nationalistiska krafter? Deltagare: Sofie Blombäck, fil dr i statsvetenskap och forskare, Mittuniversitetet, Douglas Brommesson, docent i statsvetenskap, Lunds universitet, Erik Wennerström, jur dr och chef för Brottsförebyggande rådet (BRÅ)

16.00 Malmö i en världsordning under omdaning
Andreas Schönström, kommunalråd (S) i Malmö stad med ansvar för teknik, miljö och trygghet

16.30 Avslutning

Arrangörer: Europaperspektiv, Europeiska kommissionen, Globala politiska studier vid Malmö universitet och Kommunförbundet Skåne.

Malmö – Sveriges seriehuvudstad

Gunnar Krantz, lektor på K3, intervjuas om Mötesplats:serier, ett projekt som administreras av Institutionen för konst, kultur och kommunikation, K3 och drivs med stöd av Region Skåne och Fakulteten för kultur och samhälle på Malmö universitet.

– Idag finns möjlighet till en väldigt lång obruten bildningsgång. Du kan börja teckna serier på Malmö Kulturskola när du är nio år och sen fortsätta där i tio år. Efter det går du över till Bryggeriet och efter det till Serieskolan och Malmö universitet. Det är unikt. Vi har exempel på serieskapare som går hela den vägen också, säger Gunnar Krantz i artikeln. 

Läs hela artikeln här

Varför blir så få kvinnor docenter?

Den 11 april kl 15.15-17 arrangerar Genusvetenskapliga kollegiet i Malmö en paneldebatt: Varför blir så få kvinnor docenter? Ämnet är kvinnors begränsade karriärmöjligheter inom akademin och särskilt inbjuden gäst är Sara Eldén, docent i sociologi, Lunds universitet, som varit redaktör för antologin Efter festen. Om konsten att utvecklas från doktor till docent, eller en överlevnadsguide för den postdoktorala tillvaron.

Läs mer om paneldebatten i kalendern!

Serieskaparna på Malmö universitet ställer ut på Niagara

Hur skapar vi förutsättningar för att behålla, utmana och utveckla framstående serieskapare i Skåne? Hur skapar vi större möjligheter för samverkan och utbyte mellan seriefältet och andra aktörer? Och hur kopplar vi på bästa sätt regionens seriekultur till den stadigt växande serieforskningen och den internationella scenen?

Som första universitet i landet anställde vi tre serietecknare i december 2017, för att utifrån sin specifika kompetens bidra till den tvärvetenskapliga miljön på K3. Nu presenterar de sina projekt i en utställning på Niagara, plan 5. 

Läs mer om initiativet Mötesplats:serier här

Daria Bogdanska, Amalia Alvarez och Steve Nyberg ställer ut på Niagara plan 5

Daria Bogdanska
Daria Bogdanska, född i Warszawa och verksam i Malmö,  debuterade 2016 med Wage Slaves, en självbiografisk serieroman som skildrar invandrares villkor på den svenska arbetsmarknaden. Boken rönte stor uppmärksamhet från serieläsare, kulturvärld och politiska organisationer,  kommer i år att ges ut ytterligare i åtta länder.

Amalia Alvarez
Amalia Alvarez är serietecknare från ursprungsfolket Lickan Antai ifrån norra Chile. Hennes serier förmedlar ett starkt antirasistiskt och antisexistiskt budskap med klassperspektiv. Amalia bor i Lund sedan 2001 och har hunnit med att få Sveriges Arbetares Centralorganisations civilkuragepris, arbeta fackligt med papperslösa arbetare, studera genusvetenskap och serieteckning och visuellt berättande på Malmö universitet, och att publicera de trespråkiga serieböckerna Fem papperslösa kvinnors historier, som bland annat blev belönad med Stora läsarpriset för Årets tecknade serie 2013, och boken Fem historier om prostituerande (2016). 

Steve Nyberg
Steve
 Nyberg är serietecknare, konstgrafiker och filmvetare. Född och uppvuxen mitt ute i skogen i Västergötland men sedan fem år tillbaks boende i Malmö. Han debuterade 2016 med boken Trygga lilla Sverige, en låda som är en samling serier om terrorbrott och andra hemska händelser i svensk historia som Sverige velat förtränga eller låtsats som att de begicks av ondskefulla monster snarare än människor i sammanhang. Om dessa människor och sammanhang snarare än brotten i sig berättar Steve.

 

KS nominering till Kungliga Vitterhetsakademiens pris

Kultur och samhälle nominerar Karina Vamling, professor i kaukasusstudier, som mottagare till Ann-Kersti och Carl-Hakon Swensons pris för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Priset delas ut vartannat år och kommer att delas ut till en framstående forskare 2019. 

Karina Vamling, professor i kaukasusstsudier vid Malmö universitet.

Ur nomineringen: ”Hennes forskningsresultat har fått spridning och uppmärksamhet i många olika sammanhang, något som bland annat möljiggjorts av att hon medvetet publicerat sig på såväl ryska som engelska. Hennes forskning har även påverkat språkpolitiska debatter i Georgien, skapat dialog mellan forskare i olika delar av världen och utgjort underlag för analyser av den komplexa politiska situationen i dagens Kaukasus. Utöver detta har hon sedan 2010 varit involverad och drivande i att utveckla och genomföra mångvetenskaplig forskning och utbildning med anknytning till expertisområdet.”

Läs mer om kaukasusstudier på Malmö universitet på Caucasus Studies Portal

Karina Vamling i forskarnavet

Det Swensonska prisets pristagare hittills:
2017 Professor Robert Erikson, Stockholm
2015  Professor Dag Prawitz, Stockholm
2013  Professor Per Linell, Linköping
2011  Professor Assar Lindbeck, Stockholm
2009  Professor Karin Johannisson, Uppsala
2007  Professor Östen Dahl, Stockholm
2005  Professor Stig Strömholm, Uppsala

Women in transit: Exhibition with following talk

Tid: 2018-03-08 11:30 — 2018-03-08 13:00
Plats: Storm, Malmö University, Citadellsvägen 7
Målgrupp: All interested

Multi-media exhibition and presentation of Sara Al Emir’s (Student, Culture Journalism) project Women in transit, with stories and photos of women along the migration route Mexico-United States. Join the debate and enjoy a delicious sandwich on the house. First come – first served!

Programme

11:30 – Opening of exhibition
12:15 – Sara Al Emir presents her project
12:30 – Panel talk
13:00 – Doors closing

Panel

Erika Svedberg (Senior Lecturer, Global Political Studies)
Kristin Järvstad (Senior Lecturer, Global Political Studies)
Erin Cory (Postdoc, School of Arts and Communication, K3)

Moderator

Despina Tzimoula (Senior Lecturer, Department of Children, Youth and Society) 

Jakob Svensson forskar om människorna bakom algoritmen

Algoritmer – databeräkningar som styr vårt informationsflöde på internet – har ett stort inflytande i våra liv. Men vad är det som gör att vi ser det vi ser? Jakob Svensson, docent i Medie- och kommunikationsvetenskap verksam vid K3, försöker besvara denna fråga genom att undersöka människorna bakom algoritmen.

Läs mer här.

 

 

En akademisk kvart: Berndt Clavier och Asko Kauppinen

Cultural Politics and Integration

Populärvetenskaplig föreläsning av Berndt Clavier och Asko Kauppinen, forskare vid Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3), vid Malmö universitet. Föreläsningen äger rum onsdagen den 28 februari, 12.30-13.00 på Malmö stadsbibliotek. 

Läs mer om deras forskningsprojekt här

Program: www.mau.se/akademiskkvart