Ny professor: Jakob Svensson

Jakob Svensson, medarbetare vid K3, blev befordrad till professor i medie- och kommunikationsvetenskap i december. Eftersom han var bortrest då firades han igår med snittar och bubbel av fakulteten. Dekan Rebecka Lettevall och prodekan Magnus Nilsson höll båda tal och delade bland annat med sig av formuleringar ur de sakkunnigas utlåtanden om Jakob Svenssons forskargärning. Sara Bjärstorp, prefekt vid K3, höll också ett tal. Hon belyste det faktum att vår nya professor startade som student på grundutbildningen på dåvarande Malmö högskola 1999. Hon lät det vara osagt om han är den enda som gjort den resan vid vårt unga lärosäte, men konstaterade att han åtminstone tillhör en mycket exklusiv skara. Vi fick också veta att han varit chefredaktör för högskolans studenttidning. Smakprov ur innehållet följdes av vänliga skratt från åhörarna.

Jakob Svensson själv påpekade att det förutom hårt arbete också finns en del tur bakom hans framgångar, till exempel att han har hållit sig till ett och samma ämne och att han arbetar vid ett lärosäte där det är möjligt att bli befordrad till professor.

Installationsföreläsning och formell installation sker i oktober under den akademiska högtidsveckan.

Grattis till Jakob!

Nya vicedekaner på KS, utbildning respektive forskarutbildning

(English summary below) 

Hej! Är du intresserad av att delta i fakultetens strategiska arbete? Fakulteten för kultur och samhälle söker nu två nya vicedekaner:

Uppdrag som vicedekan för utbildning vid Fakulteten för kultur och samhälle

Uppdrag som vicedekan för forskarutbildning vid Fakulteten för kultur och samhälle

Intresseanmälningar och nomineringar till båda uppdragen skickas till KS_Dekan@mau.se senast 28 februari kl. 09.00. 

– – – ENGLISH – – –

The Faculty of Culture and Society is now looking to find two new Vice Deans, one for education and one for doctoral studies. More information enclosed in Swedish.

Uppdrag som vicedekan för utbildning vid Fakulteten för kultur och samhälle
Är du intresserad av att delta i fakultetens strategiska arbete?

Som vicedekan har du ett övergripande ansvar under dekan för utbildningens kvalitet och utveckling av fakultetens utbildningsutbud i enlighet med Malmö universitets strategi och fakultetens målbild.

I uppdraget ingår ett särskilt ansvar som ordförande för Utbildningsnämnden (UN) vid fakulteten. Som vicedekan ingår du i fakultetens ledningsgrupp där du förväntas ta en aktiv roll och du är adjungerad till fakultetsstyrelsen. Dessutom representerar du fakulteten i sammanhang som ligger i linje med uppdraget och bidrar till en aktiv omvärldsbevakning.

Du har en doktorsexamen och tillsvidareanställning, erfarenhet av utbildningsfrågor, aktivt arbete i nämnder, styrelser och/eller beredningar. Vi ser gärna att du även har erfarenhet av att leda och utveckla utbildning och forskning. Det är viktigt att du har samarbetsförmåga och en hög kommunikativ förmåga samt kan uttrycka dig väl i tal och skrift på såväl svenska som engelska. Det är meriterande att vara professor eller docent.

Uppdraget som vicedekan är på 40% under tre år, med möjlighet till ytterligare tre års förlängning. Uppdragstillägg enligt universitetets riktlinjer. Start 15 augusti 2019 eller enligt överenskommelse.

Välkommen med din intresseanmälan i form av en kort CV samt din motivering till varför du söker uppdraget (1-2 sidor).

Vi vill ha din intresseanmälan senast 28 februari kl. 09.00. Skickas till: KS_Dekan@mau.se

Din intresseanmälan behandlas konfidentiellt om du önskar det.

Nominering
Förutom möjligheten att söka uppdraget för egen del så är även alla medarbetare välkomna att nominera kollegor vid fakulteten. 

En nominering ska innehålla en kort motivering till varför du nominerar personen i fråga. Det ska framgå att den nominerade har accepterat nomineringen.

Vi vill ha din nominering senast 28 februari kl 09.00. Skickas till KS_Dekan@mau.se

Uppdrag som vicedekan för forskarutbildning vid Fakulteten för kultur och samhälle
Är du intresserad av att delta i fakultetens strategiska arbete?

Som vicedekan har du ett övergripande ansvar under dekan för kvalitet, utveckling och samordning av fakultetens forskarutbildning  i enlighet med Malmö universitets strategi och fakultetens målbild.

Du ingår i fakultetens forsknings- och forskarutbildningsnämnd (FFN) där många av fakultetens forskarutbildningsfrågor avhandlas samt i det universitetsgemensamma Forskarutbildningsutskottet. Som vicedekan ingår du i fakultetens ledning där du förväntas ta en aktiv roll. Dessutom representerar du fakulteten i sammanhang som ligger i linje med uppdraget och bidrar till en aktiv omvärldsbevakning.

Du är professor eller docent med tillsvidareanställning och har erfarenhet av forskarutbildningsfrågor samt av aktivt arbete i nämnder, styrelser och/eller beredningar. Vi ser gärna att du också har erfarenhet av att leda och utveckla utbildning och forskning. Det är viktigt att du har samarbetsförmåga och en hög kommunikativ förmåga samt kan uttrycka dig väl i tal och skrift på såväl svenska som engelska.

Uppdraget som vicedekan för forskarutbildning är inledningsvis på 20% under tre år, med möjlighet till ytterligare tre års förlängning. Start 15 augusti 2019 eller enligt överenskommelse.

Välkommen med din intresseanmälan i form av en kort CV samt din motivering till varför du söker uppdraget (1-2 sidor).

Vi vill ha din intresseanmälan senast 28 februari kl. 09.00. Skickas till: KS_Dekan@mau.se

Din intresseanmälan behandlas konfidentiellt om du önskar det.

Nominering
Förutom möjligheten att söka uppdraget för egen del så är även alla medarbetare välkomna att nominera kollegor vid fakulteten. 

En nominering ska innehålla en kort motivering till varför du nominerar personen i fråga. Det ska framgå att den nominerade har accepterat nomineringen.

Vi vill ha din nominering senast 28 februari kl. 09.00. Skickas till KS_Dekan@mau.se

New book: Integrating Gender into Transport Planning

  • Integrates gender research and transport planning
  • Highlights the need to acknowledge the political within transport planning and transport practice
  • Combines quantitative and qualitative gender research perspectives and methods

“This edited collection brings together feminist research on transport and planning from different epistemologies, with the intention to contribute to a more holistic transport planning practice. With a feminist perspective on transport policy and planning, the volume insists on the political character of transport planning and policy, and challenges gender-blindness in a policy area that impacts the everyday lives of women, men, girls, and boys. The chapters discuss everyday mobility as an embodied and situated activity in both conceptual and theoretical ways and suggest practical tools for change.” Quote from the publishing house Springer.

The authors

Integrating Gender into Transport Planning is edited by Christina Scholten, Senior Lecturer for the Department of Urban Studies, Malmö University, Sweden and Tanja Joelsson, Senior Lecturer of Child and Youth Studies at the Department of Education, Uppsala University, Sweden. Christina Scholten is also affiliated to K2 – Swedish Knowledge Centre for Public Transport.

KS representanter till universitetsövergripande råd och kommitté

I samband med revideringen av universitetets arbetsordning har en översyn av universitetsgemensamma beredningar och utskott/kommittéer gjorts. Kultur och samhälles dekan har fått i uppdrag att utse fakultetens representanter, med personliga suppleanter, till Beredningen för utbildning, Beredningen för forskning och forskarutbildning samt Kommittén för forskarutbildning från och med 1 januari 2019. 

Den 22 januari fattade Kultur och samhälles dekan Rebecka Lettevall beslut

– att utse Anders Wigerfelt till fakultetens representant i Beredningen för utbildning. Till suppleant utses Maria Wiktorsson. 

– att utse Per-Markku Ristilammi till fakultetens representant i Beredningen för forskning och forskarutbildning. Till suppleant utses Carina Listerborn. 

– att utse Carina Listerborn till fakultetens representant i Kommittén för forskarutbildning. Till suppleant utses Maja Povrzanovic Frykman.

Ärendet har beretts i fakultetens ledningsgrupp i december 2018 och januari 2019. Representanter och suppleanter utses för tiden 1 januari 2019 och tills vidare, dock längst till och med 31 december 2021.

Beslut: Dnr. LED 1.4-2018/650, LED 1.4-2018/651, LED 1.4-2018/752 

Research through Design

During four days, Storm highlights Research through design with tangible examples and research talks about the impact, usefulness and distinctions in relation to other research methods. Research Through Design is a concept that describes a research approach where the design process in itself becomes a way of acquiring new knowledge.

Friday 18/1

16:00-19:00. Vernissage for the exhibition Norm Critical and Norm Creative Design, by second-year product design students.

Monday 21/1

Lilla Storm

09:00-17:00. Exhibition Norm Critical and Norm Creative Design

Stora Storm

SENSIBLE RESEARCH – Touch it, feel it, smell it!

14.00-15.00. Mixed Reality Walks and Augmented Reality with Marika Hedemyr

15.00-16.30. Nosewise Lab – Olfactory Research through Design with Simon Niedenthal

In this pop-up scent lab, we gather to exercise our sense of smell and discuss scents. This afternoon will be devoted to wine aroma featuring the Jean Lenoir Le Nez du Vin kit, which contains 54 vials of aromatic materials that compose wine bouquet.

Tuesday 22/1

Lilla Storm

09:00-17:00. Exhibition Norm Critical and Norm Creative Design

Wednesday 23/1

Lilla Storm

09:00-17:00. Exhibition Norm Critical and Norm Creative Design

Stora Storm

08:30-10:00. Research through Breakfast – Panel discussion on practice-led and practice-based research

Breakfast from 08:30, talk starts at 09:00

Moderator: Elin Olander – Senior Lecturer in Industrial Design at Lunds University

Panel: Michelle Westerlake – Doctoral Student in interaction and game design, Lars Holmberg – Doctoral Student at the Department of Computer Science and Media Technology, Alicia Smedberg– Doctoral Student in Participatory Design.

Malmö, Roskilde and Tromsö universities offer first ever international master degree in urban planning

We are excited to launch a new international and interdisciplinary Masters programme in Nordic Urban Planning Studies, starting in September 2019. This is a unique opportunity to study for a joint two-year degree at the universities of Roskilde (Denmark), Malmö (Sweden) and Tromsø (The Arctic University of Norway). Taught in English by prominent researchers in the field, the programme addresses Nordic urban planning and development in a global context, exploring distinctive perspectives on urban sustainability, mobility, ‘smart’ cities, welfare, citizen empowerment and more. 

Core training across the three universities is combined with opportunities to specialise at each. Emphasis is given to equipping students to deal with real-life problems and challenges, including through group and individual research projects. By moving between three universities and countries, including through attending a field course on Arctic cities, participants will become skilled at working collaboratively and imaginatively with diverse communities, organisations, companies and municipalities. 

More information is here: www.ruc.dk/en/nups. Please note that the application deadline for EU/EEA and Swiss students is 1 March 2019. The deadline for non-EU/EEA students is 15 January, except for those exempt from paying tuition fees for whom it is also 1 March (see link on admissions for details).

/Guy Baeten

Ny bok om bostadsojämlikhet – mer info

Carina Listerborn har skrivit den nya boken “Bostadsojämlikhet. Röster om bostadsnöden” som ges ut av Premiss förlag.

Välkommen till det interna boksläppet på Högre seminariet för urbana studier den 23 januari, kl.13.15-15.00. Stig Westerdahl, US, Mikaela Herbert, US, och Jenny Gustafsson från Stockholms universitet, är läsare och diskutanter.

“I Bostadsojämlikhet får läsaren ta del av berättelser från bostadsmarknaden i Malmö, baserade på intervjuer med personer som har erfarenheter av att söka och hitta bostad och att skapa sig ett hem. Blicken vänds mot dem som verkligen påverkas – de boende. De måste bli legitima röster för en balanserad kunskapsutveckling inom bostadsforskningen och bostadspolitiken.” ur förlagets presentation.

Fler chanser!

ABF ordnar boksläpp i Malmö den 24 januari

ABFs boksläpp som facebookevent i Malmö den 24 januari

ABFs boksläpp som facebookevent i Stockholm den 31 januari

Christian Fernández ger ut bok om politisk korrekthet

Välkomna till mingel och boksläpp för Tänka fritt eller tänka på andra –  Om politisk korrekthet, yttrandefrihet och tolerans, en bok av Christian Fernández, universitetslektor vid Institutionen för globala politiska studier.  

Tid och plats:
Onsdagen den 23 januari kl 15:00-17:00; Niagara våning 7, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

Observera att våning 7 är låst. Om du saknar passerkort kontakta receptionen på entréplan.

Anmälan:
Senast den 18 januari via anmälningslänk

Om boken:
Politisk korrekthet, PK, har under de senaste decennierna fått en alltmer framträdande plats i svensk offentlighet. Uttrycket är vagt och elastiskt, men tydligt i sina negativa associationer. Retoriskt ställs det ofta i motsats till samhälleliga värden som måste försvaras – konstnärlig frihet, akademisk frihet och fritt tal i största allmänhet. Men vad innebär egentligen PK och på vilket sätt är det ett hot mot yttrandefriheten?

I Tänka fritt eller tänka på andra angrips frågan från två håll. Å ena sidan empiriskt och begreppsligt, i syfte att precisera olika innebörder av PK och hur dessa påverkar yttrandefrihetens värden.Å andra sidan normativt och teoretiskt, i syfte att mejsla ut principer för hur ett tolerant samhälle ska förhålla sig till den liberala demokratins inneboende spänning mellan rätten att tänka fritt och skyldigheten att tänka på andra.

Med sin på en gång vetenskapliga och essäistiska form är detta en bok som vänder sig till såväl forskare och studenter som en bredare allmänhet med intresse för frågor om yttrandefrihet och samhällsdebatt.

Mer om boken på förlagets webbplats