På gång på fakulteten

Så har då ännu en termin dragit igång, och även om det väl är för tidigt att blåsa faran över vad gäller covid så gläds jag åt att åter se studentmyller i våra lokaler och åt att träffa fler och fler kollegor i Niagara och Orkanen.

Som vanligt händer det mycket på KS. Rebecka Lettevall har lämnat uppdraget som dekan och Annika Olsson har utsetts att efterträda henne 1 januari (under mellantiden håller jag ställningarna som tillförordnad dekan). Rekryteringen av Annikas efterträdare som prefekt på K3 har inletts, och arbetet med att hitta en ny prefekt på GPS – som letts av Magnus Ericson i snart nio år! – är på väg att slutföras.

Samtidigt jobbar många av oss för fullt med sådant som rektorsuppdraget att organisera verksamheten i sammanhållna, gränsöverskridande och internationella akademiska kunskapsmiljöer, att förbereda den akademiska högtidsveckan (17–21 oktober), där vi bland annat ska installera vår hedersdoktor Mariia Tyschenko och att utvärdera och utveckla forskarutbildningarna… Och så ska vi ju ha en julfest 15 december!

Fakultetens ledningsgrupp – som utgörs av prefekterna, kanslichefen, kvalitetskoordinatorn, vicedekanerna och dekan – har varit på ett tredagarsinternat i Bochum i Tyskland (egentligen tillbringade vi en och en halv dag på tåg och en och en halv dag på plats…). Där träffade vi bland annat representanter för Ruhr-Universität, som ingår i universitetsalliansen UNIC, där Malmö universitet just blivit medlem, och som verkar erbjuda goda möjligheter till samarbete inom såväl forskning som undervisning och samverkan. Vi diskuterade också en rad frågor av strategisk betydelse. Bland annat kom vi fram till att det kan finnas en poäng i att beskriva institutionernas interna organisation mer likartat, för att skapa ökad tydlighet kring hur det kollegiala inflytandet är tänkt att fungera. Vi kom också överens om att försöka skapa några riktlinjer för hur vi ska kunna arbeta smartare. Exempelvis borde vi nog undvika att lägga möten på vissa tider och tänka igenom hur vi kommunicerar via mejl.

Kommunikationen via just detta nyhetsbrev verkar många dock uppleva som positiv. Hör gärna av er om det är något särskilt ni tycker att vi behöver informera om.

Magnus Nilsson. Ställföreträdande dekan vid Fakulteten för kultur och samhälle.


Aktuellt på KS

Var sak har sin tid

Hösten är en tid av förändring, himlens färger skiftar och naturen byter klädnad. På universitetet uppstår återigen ett myller av studenter och medarbetare och huset fylls av liv. Den här hösten innebär även förändringar inom KS fakultetsledning.

Som ni nog redan vet så lämnar jag mitt uppdrag som dekan på Fakulteten för kultur och samhälle. Jag kliver av några månader tidigare än beräknat eftersom jag fått ett nytt spännande uppdrag som vicerektor för globalt engagemang och mänskliga rättigheter från 1 september.


Arbetet som dekan har varit roligt och stimulerande, men också utmanande! Jag kom hit under vårt sista år som högskola och tillsammans med er alla på fakulteten har jag varit med om att ta det stora klivet till att bli ett universitet.

En av mina viktigaste uppgifter har varit att bidra till att utveckla oss som universitetsfakultet. Tillsammans har vi sett till att akademiska värden fått en större plats i vår vardag och att vårt självförtroende och vår plats i staden och världen har blivit starkare och tydligare. Vi har utvecklat kollegialiteten som en central del av vår verksamhet och vi fortsätter utveckla utbildning, forskarutbildning och forskning med hög kvalitet.

Jag vill rikta ett stort tack till alla på fakulteten som bidragit till detta!  

Under 2020 kom pandemin och vi fick alla anpassa oss till det plötsligt förändrade världsläget och de nationella restriktionerna. Verksamheten fick – från en dag till en annan – ställas om till arbete och undervisning på distans. Mycket hårt arbete lades för att vi skulle kunna orientera oss och hantera detta på bästa sätt. Även här vill jag återigen rikta ett stort tack! Som tur är har vi idag kunnat återgå till ett mer normalt läge och vi tar med det vi lärt oss under pandemin.

Trots dessa utmaningar och svårigheter som vi alla behövt förhålla oss till kan vi glädjas åt många akademiska bedrifter med nya professorer, doktorer och doktorander, framgångsrik utveckling av forskningsmiljöer forskning och inte minst – att erbjuda våra studenter utbildningar av hög kvalitet! Vi kan nu återigen väcka liv i fakultetens julfest och det gemensamma firandet av nya professorer och annat värt att uppmärksamma.

Uppdraget som vicerektor för globalt engagemang och mänskliga rättigheter ska också bli mycket intressant och jag hoppas kunna dra nytta av mina forskningsintressen kring kosmopolitism, fred, mänskliga rättigheter och Immanuel Kant – för att nämna några av dem.

När jag blev dekan så återvände jag till Malmö efter 20 år. Det har jag inte ångrat en sekund! Malmö är helt enkelt en underbar stad, och Malmö universitet ligger mitt i staden, mitt i världen.

Jag kommer sakna er medarbetare på Fakulteten för kultur och samhälle. För mig kännetecknas ni av engagemang, kritiskt tänkande och nyfikenhet. Utan er vore det inte så roligt att vara dekan!

PS. Stort tack för den fina avtackningen igår. Ett särskilt tack till Therese Hjort som arrangerat allt. De värmande talen och uppskattande hälsningarna jag fick muntligt eller via mail gjorde mig mycket glad. Vi hurrade gemensamt för KS och det tycker jag vi ska fortsätta göra! Hurra för KS! Hurra för er!


Docent Annika Olsson, prefekt på K3, blir ny dekan för Fakulteten för Kultur och samhälle. Hon börjar sitt nya uppdrag den 1 januari 2023. Fram tills dess tar prodekan Magnus Nilsson rollen som ställföreträdande dekan.

Sommarhälsning från dekan

Vi befinner oss plötsligt i midsommarveckan med traditionellt omväxlande svenskt sommarväder! Det är säkert fler med mig som tänker att nästa år, då ska jag minsann ta tillvara på försommarveckorna.

I vanlig ordning händer det mycket på vår fakultet. Vi har fått medel att låta flera forskare från Ukraina tillbringa lite tid hos oss för att kunna fortsätta med sin forskning trots att deras land befinner sig i brinnande krig.

Apropå försommar så var jag i förra veckan med på det årliga stora mötet med det europeiska universitetsnätverket The European University of Post-Industrial Cities UNIC www.unic.eu som numera består av tio universitet – förutom nykomlingarna Malmö och Lodz även ledaren Erasmusuniversitetet i Rotterdam och universiteten i Bilbao, Bochum, Cork, Istanbul, Liège, Uleåborg och Zagreb. UNIC har alltså medlemmar från nästan hela Europa. Nätverket bygger på universitet som samarbetar nära med sina städer och har som huvudpelare Inter-University Campus, Superdiversity Academy, City Labs och Engaged Research. Läs gärna mer på hemsidan där du också finner länkar till de andra universiteten.

På mötet i Uleåborg framstod det för mig som tydligt att vi har mycket gemensamt med dessa europeiska universitet, och min förhoppning är att vi tillsammans med dem ska kunna hitta olika stimulerande och intressanta möjligheter att göra saker tillsammans – må det vara utveckling och samarbeten inom utbildningar, digitala eller fysiska utbyten mellan studenter, lärare och annan personal, nya forskningsmöten eller bara att se tydligare vad vi själva vill göra. Det går att förflytta sig med tåg till flera av dessa universitet.

Men nu har vi förhoppningsvis en lång och härlig sommar framför oss, det är fortfarande juni, pandemin är inte längre en samhällsfarlig sjukdom och vi kan numera träffa varandra enklare än vad vi kunnat under de senaste somrarna.

Slutligen vill jag påminna om att vi har åtminstone 80 dagar kvar…om vi följer Kajenns
(Caj Lundgrens) vackra försommarord. Den välkända dagsversen är väl värd att påminnas om i sin enkelhet även i midsommartid.

Var glad min själ åt vad du har
nu har du hundra sommardar
och detta är den första.
När solens lopp sin ände tar
då har du nittionio kvar
och någon blir den största.

Giv noga akt på var du står
i morgon blir med ens i går
det går så fort att vandra.
Lägg märke till att vad du får
är hundra sommardar per år
i morgon är den andra.

Glad sommar! I wish you all a happy and relaxing summer!

Stöd Ukraina
Malmö universitet förbereder sig nu för att kunna ta emot studenter och lärare/forskare på flykt från kriget i Ukraina. Universitetet vill bidra till att dessa personer så snart som möjligt kan skapa en meningsfull vardag genom att fortsätta sina studier, undervisning och forskning. 

Tack för att du gör skillnad
Vi är tacksamma för alla bidrag, oavsett storlek, genom insättning till Stiftelsen för främjande av Malmö universitets utveckling, konto i 
DNB, nr 9195-3126008. Märk insättningen med ”Ukraina”.

Akademiskt ledarskapsprogram överträffar förväntningarna

Det två-åriga programmet Ledarskapsprogram för framtida forskningsledare avslutas om ett par veckor. Programmet inrättades efter ett rektorsbeslut i december 2019 och har drivits av Malmö universitet i egen regi. Brigitte Suter, docent och enhetschef på GPS, är en av dem som har gått utbildningen.

Brigitte Suter (t.v.) är en av fyra medarbetare från KS som har deltagit i programmet tillsammans med
Karin Grundström, Sayaka Osanami Törngren och Tina Askanius.

Hej Brigitte! Vad tyckte du om ledarskapsutbildningen?

– Jag tycker att den har täckt in ett brett spektrum av ämnen, allt ifrån övergripande information om hur fungerar ett universitet och universitetets roll i samhället till mer specifikt om forskning, till exempel samverkan och forskningsfinansiering. Den innehöll även teoretiska inslag om ledarskap. Extra uppskattat var tiden för reflektion kring den egna rollen, agerandet i en kontext, där vi fick möjlighet att diskutera med varandra. Det var väldigt givande då alla har liknande erfarenheter och utmaningar.

Syftet med programmet har varit att ”ge forskare kunskaper och färdigheter att leda sig själv, individer och grupper i en föränderlig och dynamisk forskningsmiljö, att utveckla universitetets forskning och arbetssätt, samt att bidra till nya samarbeten och nätverk inom och utom universitetet”. Programmet har arrangerats av Universitetskansliet och ledarna Caroline Jonsson Malm (programansvarig) och Josefine Uppgården, Chef- och ledarutvecklare på HR-avdelningen.

Totalt har sexton personer från fem fakulteter deltagit, där samtliga arbetar med forskning och har någon form av ledarskapserfarenhet. Kunskapspass och mentorsprogram har varvats med inspirationsföreläsningar. 

– Det har varit otroligt bra och uppskattat av alla att få träffas över fakultetsgränserna. Vi trodde kanske inte att vi hade så mycket gemensamt – men nu vet vi att vi har det. Nätverkandet på universitetsnivå har bidragit till en bättre förståelse för hela universitetet.


Hur kommer dina nya kunskaper bidra till fakulteten som helhet?

– Det är kompetensutveckling som kommer både institutionen och fakulteten till godo. Jag kan fatta bättre och snabbare beslut då jag är mer informerad och har haft tid att reflektera kring situationer, konflikter och dilemman. Det kommer vara till nytta både i den officiella ledarrollen och i den informella, till exempel i vanliga samtal med kollegor. Jag tycker att kursen har varit enormt väl genomförd och planerad.

Doctoral Education News

Author: Prof. Derek Hutcheson, KS Vice Dean for Doctoral Education

Again rejoicing Nature sees
Her robe assume its vernal hues:
Her leafy locks wave in the breeze,
All freshly steep’d in morning dews.

Robert Burns (1759-96)

As the words of Scotland’s national bard remind us, spring has sprung – and it is time to update you on what is happening with the faculty’s doctoral studies.

As you will almost certainly have noticed, the external evaluation of doctoral studies is now in full swing. Our faculty is the first to be evaluated in the university’s 2021-25 external evaluation cycle. Four of our five subjects (IMER, Interaction Design, Media and Communication Studies, and Urban Studies) are currently under review.  We have been fortunate in attracting the engagement of several of the Nordic states’ leading academic experts as external evaluators (joined by an internal professorial evaluator from another faculty, and a doctoral student representative). The committee, headed by Dr Eva Brodin of Lund University, will visit the university next month for a site visit (on 17-18 May).

Shortly before Easter, we submitted the self-evaluation reports. These were the result of discussions and consultations held across all three departments over the last half-year, and they will form the basis for next month’s site visit. We are immensely grateful to the advisory committees of supervisors – and in particular, to the doctoral studies co-ordinators in each department (Professors Maja Povrzanović Frykman, Pille Pruulmann-Vengerfeldt and Per-Markku Ristilammi) – for their intense engagement with this process.

We have made a great deal of progress in developing doctoral studies since the change to university status in 2018. But it is not just the thoughts written down in the self-evaluation documents (all 39,000 words of them!) that are important in this respect. The process is designed to be (and already has been) quality-improving, allowing us to reflect on what we do well, and what can be done better. After the site visit has taken place, we will receive a report from the evaluation committee with recommendations. Thereafter, we should present a follow-up plan to the university’s Advisory Committee on Doctoral Education (KFU) in the next academic session. So there remains much to do after the formal external part of the evaluation is completed. But first, we look forward to the evaluation committee’s visit in May with anticipation.

The evaluation is not the only item on the agenda. Despite strenuous efforts to mitigate its effect, the pandemic has hit many doctoral students hard. Dealing with the pandemic’s impact has been a major focus of our activity this year. So far, 14 doctoral students in KS – nearly half of the current doctoral students who were registered at the start of the pandemic (and by far the highest proportion of any faculty in the university) – have received extra time in respect of delays caused directly by the Covid-19. Formal extension decisions by the heads of department have been informed by a cross-departmental committee. The committee has discussed each application individually, and its recommendations have been focused on ensuring equal treatment of doctoral students’ applications regardless of subject. There will be one further round of applications in August 2022. On the positive side, since most restrictions have finally been removed, it has been pleasing to see more and more people returning to campus this semester. Several doctoral students have finally managed to embark upon much-delayed fieldwork.

We continue to develop our support structures for doctoral students and supervisors.  We are aware of the need for career and pedagogical support to doctoral students, and will soon be announcing a call for expressions of interest in a hands-on teaching programme to be held in 2022-23. We instituted a new regular supervisor training seminar series this session, at the request of the departmental advisory committees of supervisors. The last such seminar of the academic year – on creativity in doctoral education – will take place on Tuesday, 26 April, and we hope for a good turnout. Participation in these seminars should be seen as a key part of supervisors’ competence development, as we seek to build excellence in doctoral education. 

It is pleasing to see our doctoral student numbers expand on the basis of new externally-funded positions. We welcome two new doctoral students who started on 1 February: Jessica Haynie-Lavelle and Dennis Munetsi (both studying for PhDs in Global Politics).  Their positions are linked to an all-Swedish graduate research school primarily funded by Wallenberg (WASP-AI) and co-financed by the university, the Malmö co-ordinator of which is Dr Michael Strange (GPS). Congratulations are also due to Dr Kristian Steiner (GPS), who is part of a Horizon Europe project of almost €2.7 million for a creating a doctoral network, VORTEX (Coping with Varieties of Radicalization into Terrorism and Extremism). It is a four-year project that will employ 10 PhD students across seven countries, with GPS receiving funding for 2 PhD students. It is pleasing to see efforts to build up and link into graduate schools beginning to bear fruit – especially in such a competitive field.  

Ny ordförande för fakultetsstyrelsen på Fakulteten för kultur och samhälle

Lisa Strömbom, docent i statsvetenskap vid Lunds universitet, är vald till ny ordförande för KS fakultetsstyrelse. − Som ordförande gäller det att hålla huvudet kallt och skapa balans mellan fakulteter och institutioner så att alla olika intressen kan komma till tals, säger Lisa Strömbom.

Hej Lisa, du har nyligen blivit vald till ordförande för fakultetsstyrelsen på Fakulteten för kultur och samhälle. Hur känns det? 
– Det känns roligt och utmanande på samma gång. Jag har haft många olika ledarskapsroller, men har inte varit ordförande för en fakultetsstyrelse tidigare. Jag har varit ledamot i fakultetsstyrelsen för samhällsvetenskapliga fakulteten i Lund och har en bra bakgrund och erfarenhet när det gäller forskning, utbildning och ledarskap, det som är universitets huvudverksamheter.

Berätta lite kort om din bakgrund? 
– Jag är docent, forskare och lärare i statsvetenskap på Lunds universitet. Jag har varit föreståndare på avdelningen för freds- och konfliktvetenskap, samt ställföreträdande prefekt för statsvetenskapliga institutionen. Min forskning handlar om freds- och konfliktforskning med fokus på Israel-Palestina.

Vad ser du som det viktigaste uppdraget för fakultetsstyrelsen? 
– Bra fråga, men svår. På kort sikt handlar det om att göra kommunikationen tydlig, fakultetsstyrelsen är en viktig kommunikationshubb uppåt och nedåt i organisationen.

På lång sikt handlar det om att utveckla verksamheten. Malmö universitet har en önskan om att bli en mer kollegialt styrd organisation och fakultetsstyrelsen är ett viktigt nav i det arbetet. Det gäller att hitta en balans och kommunicera hur olika verksamhetsgrenar hänger ihop, att stärka forskningen och samtidigt stärka utbildningen.

Vilka perspektiv tar du med dig in som ordförande för fakultetsstyrelsen – vad tror du är viktigt för att föra arbetet framåt?
– Jag tycker att det är viktigt att prata om kollegialitet som princip. Kollegialitet är ingen egen sfär utan responderar på behov som finns i verksamheten. Det handlar om att samla upp tankar från organisationen, lyssna på lärarrepresentanter och försöka plocka upp det som görs, både från centralt håll och på fakulteten. Detta är något som universitet ständigt måste påminna sig om. Det är en särskild utmaning för Malmö som inte varit universitet så länge. Där finns en skillnad om vi jämför till exempel med Lunds universitet som har en lång tradition av kollegialitet. Men även där måste kollegialitetens princip hållas levande – den blir inte mer än vad man gör den till.

Det är viktigt att alla kan förstå och acceptera den kollegiala processen. Om vi tycker att beslutsgången är legitim och rättvis, kan det göra att det blir lättare att fördra även beslut vi kanske inte sympatiserar med. Vi behöver förankra kollegialiteten i styrelsen – så här lyssnar vi på varandra, så här skapas konstruktiva dialoger. Som ordförande gäller det att hålla huvudet kallt och skapa balans mellan fakulteter och institutioner så att alla olika intressen kan komma till tals innan vi går till beslut.

Fakulteten för Kultur och samhälle önskar Lisa Strömbom varmt välkommen.

Om Lisa Strömbom

Om Fakultetsstyrelsen på KS

Utbildningsverksamheten är i full gång

Författare: Maria Wiktorsson, KS Vicedekan/Universitetslektor

Jag hoppas att vi nu har gått in i – eller är på väg in i – en period där vi kan träffa våra studenter mer på campus igen. Som alla nog vet lyfte regeringen de flesta restriktioner som införts p.g.a. Covid-19 den 9 februari. Malmö universitets rektor beslutade samma dag att vi successivt skulle återgå till mer verksamhet på campus och gav dekanerna i uppdrag att planera de olika verksamheternas gradvisa återgång.

Den 15 februari beslutade KS dekan att vi, efter den första tidens mer digitala läge, fr.o.m. den 28 februari återgår till den grundplanering som tidigare gjorts för vårens undervisning och examination. Även om vi kanske fortfarande har vissa moment i digital form så bör alltså majoriteten av de studenter som antagits till en campusutbildning hos oss i nuläget faktiskt ha möjlighet att befinna sig på campus. Jag vet att alla har arbetat extremt hårt under hela pandemin med att se till att våra olika utbildningar har kunnat bedrivas med hög kvalitet oavsett undervisningsform. Men jag tror inte att jag är ensam om att njuta av att se studenter myllra runt i lokalerna och ta del av studentgemenskapen på plats. 

Programutveckling 

I Utbildningsnämnden har vi bland annat granskat en s.k. steg-2-ansökan om att starta ett nytt program på Institutionen för urbana studier. Det gäller programmet Hållbar arkitektur och urban gestaltning som utvecklas för att ersätta programmet Arkitektur, visualisering och kommunikation. Kvalitetsgranskning av nya programförslag sker enligt en gemensam process på Malmö universitet vilken innefattar analyser av förutsättningarna att bedriva utbildningen, granskning av det planerade innehållet utifrån nationella och interna kvalitetskriterier, och strategiska hänsynstagande. Efter fakultetens interna arbete (se även KS rutiner inom detta område), och vidare beredning av Programkommittén och Beredningen för utbildning, är det rektor som slutligen beslutar om ett program kan inrättas. 

Externa kvalitetsgranskningar av utbildningar 

De universitetsutbildningar som inte granskas av UKÄ, ska enligt Malmö universitets kvalitetsramverk istället bedömas inom ramen för egeninitierade externa granskningar. De senaste tre åren har 15 utbildningsprogram vid KS granskats på detta sätt, med övervägande positiva utfall. Under hösten 2021 granskades det engelskspråkiga kandidatprogrammet Peace and Conflict Studies vid GPS. Övergripande gavs utbildningen omdömet ’hög kvalitet’ och granskarna lyfte fram den höga och jämna kvaliteten i examensarbetena som en av styrkorna och gav även förslag på möjliga utvecklingsområden, till exempel inom studentinflytande och delaktighet. Under våren 2022 kommer två svenskspråkiga kandidatprogram vid US att granskas: Fastighetsförmedling och Fastighetsföretagande. Externa granskare är utsedda av fakultetsstyrelsen och planeringen av dialogmöten etc. under våren är i full gång. 

Beredning för utbildning 

Beredning för utbildning har regelbundna temamöten kring prioriterade frågor och hittills under terminen har vi bland annat diskuterat studenters arbetsmiljö och framtidens utbildningsutbud. Frågan om studenters arbetsmiljö är aktualiserad genom rapporter om ökande psykisk ohälsa hos studenter, både före och under pandemin. En regeringssatsning inom området har vid Malmö universitet lett till att vi nu har en arbetsmiljöspecialist med fokus på studenters arbetsmiljö. Frågan om framtidens utbildningsutbud är kopplad till arbetet med den förnyade universitetsstrategin och handlar om vilken roll Malmö universitet ska ha i samhället och vilka typer och former av utbildningar vi ska bedriva.  

Aktuellt på KS

Grattis till Annika Olsson, prefekt på K3, som valts till ny styrelseledamot i institutet för hållbar stadsutveckling (ISU)

Seminarier och event
2 mars, 10:15 – 12:00
Dealing with Ethics in Design and Action Research

2 mars, 11:00 – 12:00
Urbana samtal: Hur påverkas våra stadskärnor av förändrade handelsmönster?

Gå till medarbetarkalendern för mer information och anmälan.


Welcome back to a new semester and a new year!

I hope you all had the opportunity to relax and recharge, even though the winter holidays do not match the academic semester. I managed to spend some relaxing days with people that are close to me, which is not always easy in the pandemic circumstances we have become accustomed to.

Unfortunately, the increasing spread of the virus in recent weeks meant that some of you had to re-plan teaching and examination. I want to thank all of you who have done your best to manage this situation! At Malmö University we follow thoroughly the national rules and recommendations. Let us hope that this new period of remote work and more digital teaching will not be too long. It is important to remember that in general, those who get infected and are vaccinated do not become as ill as they did last year. There have been no changes in the vice-chancellor’s decision regarding traveling abroad, which means that all travels outside Sweden still need my approval as Dean.

You can read more about Malmö University’s Corona information here:

https://staff.mau.se/first-page/puffs/recommendations-regarding-the-novel-coronavirus-covid-19/

Below you can find an English summary of the decision from the faculty about teaching due to Corona:

At the Faculty of Culture and Society, the following applies from 12 January 2022:

 • Campus-based elements in teaching and / or examination can be temporarily rescheduled to digital alternatives in accordance with the Swedish Public Health Agency’s recommendations from January 12, 2022. This especially applies to theoretical elements and primarily until February 27, 2022. However, planned sit-in exams should not be rescheduled to digital form at the moment.
 • The course coordinator can, after dialogue with the program coordinator, propose which elements can be re-planned as digital activities with maintained quality. The re-planned elements must be approved by the head of department.
 • The course coordinator is responsible for notifying the students where changes are made. In connection with informing students, the course coordinator should also inform students that the university is open for those who need access to study places. 
 • If exemptions from syllabi need to be made, the application for this must be submitted from the education coordinator to the faculty’s vice dean with special responsibility for first and second cycle education

Supplementary information, specific for each department, will come shortly from the heads of the departments.

I am a Dean at a large faculty, with about 350 employees, and I would like to be more available for questions, comments and perhaps chat with more of you. The newsletter is one form of contact, and I always appreciate your feedback on it by email. Thank you! However, I was looking forward to spending more time at the open areas on floor 7 this year. Right now, this is unfortunately not possible but if you see me there in the future, drinking coffee or working – please do not hesitate to contact me.

We have some new colleagues at the Faculty level. A warm welcome to Pia Häggblom, new Research Liaison Officer (forskningshandläggare) at KS. She is the substitute for Ewa Lantz, while she is on parental leave. Also a warm welcome to Lars Ola Nilsson, new Research Liaison Officer (forskningshandläggare) at Grants Office who will be working with KS’ research applications. I hope you both will enjoy your new working environment.

Finally, I would like to remind you to nominate candidates to the nomination committee (valberedning) at the Faculty. The task of the nomination committee is to nominate members to the Faculty board and to university or Faculty-wide groupings.

Members of the nomination committee must:

 • Be permanently employed as a teacher at the Faculty of Culture and Society
 • Have a broad knowledge about the Faculty
 • Have the ability to look after the common interests and activities at the Faculty
 • Have a good knowledge about the education and research interests and activities at the Faculty 

Please send your nomination with a short motivation to Helene.waldeck@mau.se no later than February 1 and mark your email with “nomination to the nomination committee”.

Unfortunately, we could not have our Christmas party as planned last year. We hope that the situation looks better this spring and therefore we already now would like to invite you all to our spring party on April 28, 17:30 at Slagthuset. More information will come!

But for now I wish you all a good start!

Kind regards

Rebecka Lettevall

Tack alla för ett spännande år 2021!

Även under 2021 har vår verksamhet och livet omkring oss gått i pandemins tecken men tack vare vaccineringens framfart har det även dykt upp flera höjdpunkter under året.

Vi har med glädje kunnat fira såväl nya professorer som doktorander. Studenter har tagit examen. Våra kollegor har även fått fina utmärkelser under året som har blivit uppmärksammade och en annan höjdpunkt är att undervisningen har kunnat återgå till Campus mer och mer. Det blev ingen julfest – men vi vill välkomna till en vårfest! Mer om det nästa år.

Jag vill verkligen tacka er alla för era enastående insatser under detta utmanande år.

För att visa vår uppskattning ber vi er hålla särskild koll på er mailkorg den 21 december, då julklappen från dekan och prefekter förväntas komma.

Vi vill önska er alla en härlig ledighet och ett gott nytt år! Jag ser fram emot att ta nya friska tag år 2022.

Vänliga hälsningar

Rebecka Lettevall

Information in English

Thank you all for an exciting year 2021!

Also in 2021, our activities and life around us have been marked by the pandemic, but thanks to the progress of vaccination, we also had several highlights during the year.

We have been happy to celebrate both new professors and doctoral students. Students have graduated. Our colleagues have also received great awards during the year which have received attention, and another highlight is that the teaching has been able to return to Campus more and more. There was no Christmas party – but we want to welcome you to a spring party! More on that next year.

I really want to thank you all for your outstanding efforts during this challenging year.

To show our appreciation, we ask you to keep a special eye on your mail on December 21, when the Christmas present from the dean and heads of departments is expected to arrive.

We wish you all a wonderful holiday and a happy new year! I look forward to begin 2022 with new energy.

Kind regards,

Rebecka Lettevall

Kommunikatörerna på KS – vi finns här för dig

Kommunikationsavdelningen erbjuder stöd och service för fakulteter och institutioner inom följande ansvarsområden: forskning, press och samverkan, studentrekrytering och utbildningskommunikation samt internkommunikation. Fakulteten för kultur och samhälle har fyra kommunikatörer knutna till sig. Vi har idag fått möjlighet att presentera oss här på KS Fakultetsnytt.

KS kommunikatör för forskning, press och samverkan

Jag heter Ellen Albertsdóttir och jag jobbar med forskningskommunikation och pressfrågor för KS. Det betyder att jag jobbar med att synliggöra forskningen vid KS för externa målgrupper. Jag jobbar bland annat med nyheter, debattartiklar och webb. Det är både roligt och utmanande!

Kontakta mig gärna om du är nyfiken på hur du kan jobba med forskningskommunikation. Några gånger passar det bäst med en debattartikel och andra gånger blir det en nyhet på webben eller ett pressmeddelande. Ibland är det bästa ett inlägg från ditt eget konto på Linkedin eller Twitter.

Detta är några vanliga kriterier som bidrar till högt nyhetsvärde:

 • Nya rön eller nya forskningsbaserade perspektiv på en aktuell och angelägen fråga. 
 • Ovanliga, oväntade eller till och med dramatiska resultat eller slutsatser. Om du har ett stort material eller långa tidsserier ger det extra tyngd.
 • Allmänintresse. Om din forskning har stort allmänintresse och berör många höjer det nyhetsvärdet.
 • Bildmässigt. Inkluderar din studie bra bilder eller berör din forskning ett område som är bildmässigt? Om du har unika bilder från fältet eller från miljöer som inte kan återskapas så kan det bli extra intressant för medier att rapportera.
 • Exklusivitet. Om du har nya intressanta resultat kan vi erbjuda en redaktion att få publicera först.

Här hittar du fler tips om media, bland annat vad du gör om du blir kontaktad av en journalist eller vad du kan tänka på när du vill skriva debattartikel: https://medarbetare.mau.se/for-ditt-arbete/forskarstod/publicera-kommunicera-och-nyttiggora/#press-och-media

Här hittar du tips om vad du kan tänka på när du vill vässa din egen forskarsida: https://medarbetare.mau.se/for-ditt-arbete/forskarstod/publicera-kommunicera-och-nyttiggora/#din-forskningssida

Hoppas vi hörs!

ellen.albertsdottir@mau.se

KS kommunikatör för studentrekrytering och utbildningskommunikation

Jag heter Maria Crona och är enhetschef med huvudansvar för studentrekrytering och utbildningskommunikation. Jag är också tf fakultetsrepresentant för KS för frågor som gäller studentrekrytering. Ny person kommer att presenteras i början av nästa år.

Vårt uppdrag är att synliggöra Malmö universitet och dess utbildningar gentemot presumtiva studenter och bidra till ökat söktryck. Vi ansvarar också att förmedla relevant information till innevarande studenter.

Detta är några av de kanaler som vi använder för att fullfölja vårt uppdrag.

 • Huvudredaktörer för Studentwebben, utbildningsingången och utbildningssidor på både sv och eng
 • Ansvarar för innehållsproduktion Facebook, Instagram, Snapchat
 • Studentnyhetsbrev och veckoanslag i Canvas
 • Studentrekryterande mässor och events som t ex Öppet hus, Malmöfestivalen och Teknikdagen
 • Kampanj – koncept, produktion och mediaplanering I dialog med fakultets/institutionsledningar görs prioriteringar av vilka program som behöver särskilda satsningar
 • Internationella studenter adresserar vi genom en uppdaterad webb och i sociala medier. När det gäller studentrekrytering så samarbetar med kollegor på International Office som har huvuduppdraget för internationell studentrekrytering.

Varje år har vi dialog med fakultetsledning om vilka program som behöver extra stöd för att öka studentrekrytering. Utifrån de behoven gör vi sedan en kampanjplanering.   Vi hjälper till med att ta fram redaktionellt innehåll på enskilda programsidor. Det kan vara i textformat eller med en film där student, alumn eller programansvarig lyfter fram programmets inriktning. Har du behov av stöd i frågor kring studentrekrytering börja gärna med att kontakta mig.

maria.crona@mau.se

KS kommunikatör för internkommunikation

Jag heter Annica Zetterlind och är KS fakultetskommunikatör. Jag bistår fakultet och institutioner i er interna kommunikation. Min ambition är att arbeta nära verksamheten för att kunna fånga upp frågor där det behövs kommunikativt stöd.

I samarbete med chefer och medarbetare arbetar jag för att:

 • Öka kännedomen om det som händer i verksamheten i olika interna kanaler såsom det centrala nyhetsbrevet, KS Fakultetsnytt och medarbetarwebben.
 • Öka kännedomen om olika projekt och plattformar internt.
 • Vid behov genomföra olika typer av kommunikationsinsatser som bidrar till bättre intern kommunikation.
 • Stödja och ge rådgivning i olika interna kommunikationsfrågor såsom  
  • kommunikativt ledarskap 
  • förändringskommunikation 
  • kriskommunikation  
  • internt varumärkesarbete. 

Kontakta gärna mig om du har en fråga eller är i behov av stöd inom något av ovanstående områden. Du kan även kontakta mig om du har en kommunikationsfråga och inte vet vem du ska vända dig till, då kan jag lotsa dig till rätt person.

annica.zetterlind@mau.se

KS kommunikatör för internkommunikation språkstöd

My name is Anna Jaakonaho, and I am here to support you in your internal communication with a particular focus on English language matters. In practice, this can mean:

 • increasing information availability and accessibility in the faculty’s channels 
 • when needed, assisting in the efforts to create an inclusive, equal, and attractive workplace for all employees 
 • when needed, mapping out and spreading awareness of the communication needs within the international staff 
 • providing general language support to the faculty’s staff. 

I am happy to discuss and answer any questions regarding how we can support KS in these issues.

anna.jaakonaho@mau.se

Mer information

medarbetarwebben hittar du mer information och stöd för din kommunikation. Här finns bland annat mallar och presentationer, instruktioner, information om översättning, webb-shop och kontaktpersoner.

Har du en fråga kan du alltid kontakta kommunikationssupporten: kommunikation@mau.se