Digitala fotspår

Odontologiska fakulteten bjuder in till föreläsningen “Digitala fotspår – svenskarnas attityd till kommersiell användning av beteendedata”. Plats: OD:s aula, Tid: 7 november klockan 13.15. Föreläser gör Sara Leckner, universitetslektor och forskare inom medieteknikutveckling vid Institutionen datavetenskap och medieteknik på Malmö universitet.

Om föreläsningen

I kölvattnet av Cambridge Analytica-skandalen och införandet av nya dataskyddsförordningen (GDPR) under våren 2018 är företagens registrering och hantering av användargenererad internetdata ett aktuellt ämne. Den här föreläsningen presenterar studier som undersökt svenskarnas inställning till insamling av personliga data och diskuterar orsakerna till och konsekvenserna av, de digitala fotspår vi lämnar på nätet.

Sara Leckner

Tillsammans med 11 andra partners från akademi och industri driver hon det Vinnova-finansierade projektet ”Sjyst data!” som undersöker och utvecklar metoder för att använda internetdata på ett sätt som förenar användares krav på integritet med att skapa nytta för företag och offentliga verksamheter.

 

Konferens: Utmaningar och möjligheter i det komplexa arbetslivet

Den 18-19 oktober är det dags för konferensen Utmaningar och möjligheter i det komplexa arbetslivet, arrangerad av Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA). Under två dagar ges möjlighet att ta del av forskningsresultat och erfarenheter från dagens arbetsliv. Ett hundratal praktiker och forskare är anmälda. Programmet som pdf

GPS guest professor compares Danish and Swedish integration politics

On Thursday October 11 at 17.00, GPS guest professor Per Mouritsen will hold a talk at Malmö University’s after work-lecture series titled Two of a kind? – integration politics in Denmark and Sweden. Per Mouritsen is a visiting researcher from Aarhus University in Denmark.

As a researcher, Per Mouritsen, who recently published this op-ed in Aftonbladet, focuses on national differences in regards to integration politics. In this talk, he will explore the differences between Sweden and Denmark and the dynamics between citizenship and immigrant rights on the one hand and duties and obligations on the other hand. Per’s presentation will be followed by a conversation with IMER doctoral student Johan Ekstedt and an opportunity for audience questions.

The lecture is a part of the series Inside the mind of a professor – meet and mingle with Malmö University researchers. It is free of charge and everyone is welcome. There will be beer, wine, coffee, the and snacks for sale.

Time and place:
Thursday October 11, 17:00-18:00
Niagara Kafé, Second Floor, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

RUCARR conference on dialogue and protection of cultural heritage in the Caucasus

On December 5 and 6, research platform Russia and the Caucasus Regional Research (RUCARR) at Malmö University is organizing a conference titled Promoting International Dialogue and Protecting Cultural Heritage in the Caucasus.

The two main themes for conference are:

  • strategies and efforts to promote dialogue across the Caucasus region
  • the protection and study of the cultural and linguistic heritage of the peoples of the Caucasus

Link to more information about the conference, including a registration page and abstract submission date

Urban Seminar Series, autumn 2018

We are pleased to invite you to this semesters seminar series in Urban Studies. We have organized, together with the Institute for the studies of Malmö History, five exciting events on the topic of Urban Commons and The Right to the City

Welcome!

When: Selected Fridays 14:00 – 16:00 (no ‘academic quarter’!)
Where: Niagara Hörsal (Auditorium) A & B, Ground floor

28 september: Oral history och rätten till staden: Ett helare Malmö

19 oktober: The City and the Mine: Oral history and the Great Miner’s Strike 1969-70

9 november: Commoning housing through occupation: From squats to co-ops

23 november: Public space, Urban commons and Neoliberal planning: Some reflections

7 december: Urban planning, bonding and bridging

Urban Seminar Series: Urban Commons and The Right to the City

Seminar: Remaking Housing Policy – An International Study

Professor David Clapham, presenting his new book Remaking Housing Policy – An International Study. The seminar will take place: Thursday October 25th 10-12 in Niagara B1 (Bottom level).

David Clapham is a professor of Planning at the University of Reading, in the process of moving to Scotland. Clapham is an internationally renowned housing researcher with a broad repertoire. Apart from this recently published book, Clapham has also contributed with texts on theories in housing research, co-operative solutions in housing, issues of distribution and a range of other questions related to housing.

The book “Remaking Housing policy” is an international analysis of housing policy focusing on neoliberalism and the idea of a neoliberal housing regime.

“Starting from first principles, readers are guided through the objectives behind government housing policy interventions, the tools and mechanisms deployed and the outcomes of the policy decisions. A range of international case studies from Europe, Asia, Africa and the Americas illustrate the book’s general principles and demonstrate how different regimes influence policy.” from Routledge’s description. Remaking Housing Policy – a preview (pdf)