Kultur och samhälle har utsett nya vicedekaner

Kultur och samhälle har två nya vicedekaner från och med 15 augusti, Derek Stanford Hutcheson, vicedekan med särskilt ansvar för forskarutbildning och Maria Wiktorsson, vicedekan med särskilt ansvar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Båda tillträder 15 augusti 2019. Uppdragen varar i tre år. De och deras uppdrag presenteras närmare efter sommaren. 

– ENGLISH –

Culture and Society has appointed to new vice deans, Derek Stanford Hutcheson, vice dean responsible for doctoral education and Maria Wiktorsson, deputy dean responsible for first and second cycle courses and programs.

Start date is 15 August 2019. Both are appointed for three years. More about them and their assignments after the summer.

Derek Stanford Hutcheson

Maria Wiktorsson

Silence as a Narrator: The Case of the Georgian History Textbooks. 

Dear colleagues, welcome to the Caucasus Studies seminar on May 7, 15.15-17:

Guranda Bursulaia, PhD Candidate at Free University in Tbilisi (Georgia) and Swedish Institute visiting researcher at Caucasus Studies, Malmö University, will give the presentation: Silence as a Narrator: The Case of the Georgian History Textbooks. 

When: May 7, 15.15-17
Where: Room C0502

The seminar is about the construction of collective memory about the 1992-1993 war in Abkhazia in the Georgian school history textbooks. Guranda will discuss the transformation of the textbooks throughout the last 25 years marked with major political and social changes in the country. Besides, silencing, as an instrument of major narrative formation, and masterminds behind it will be analyzed using the example of the Georgian textbooks.

More info: http://caucasusstudies.mau.se/2019/04/27/seminar-on-may-7-with-guranda-bursulaia/

Release: ”Creating the city – Identity, memory and participation”

The book with conference proceedings from ”Creating the city – Identity, memory and participation” is published and you are all most welcome to the release event, Thursday April 25th at 15:00 in the café section on floor 2 at Niagara (Nordenskiöldsgatan 1, Malmö). The book will be presented and there will be drinks and snacks.

The book is published digitally In MUEP, http://muep.mau.se/handle/2043/28212

Read the thematic section “Narrating the City and Spaces of Contestation” in Culture Unbound issue 1 vol 11.

 / Pål Brunnström, Institute for Studies in Malmö’s History, Malmö University

Carina Listerborn om bostadsnöden i SVT Forum

Det behövs fler billiga hyresrätter, mer blandad bebyggelse och bostäder där man vet att man kan bo länge säger Carina Listerborn, professor i stadsbyggnad, i en intervju om boken “Bostadsomjämlikhet” i SVT Forum.

“Jag tror att politikerna måste våga ta ett större ansvar för det här och också inkludera de grupper som har svårt att komma in på bostadsmarknaden idag.” 

I Sveriges grundlag står det att alla har rätt till en bostad. Samtidigt har många svårt att etablera sig på den etablerade bostadsmarknaden idag – unga, nyanlända, låginkomsttagare, ensamstående och pensionärer till exempel. Intervjuare är Anita Kratz. Se “Bostadsojämlikhet” i SVT Forum

Best Article Prize to Lina Olsson

Congratulations to Lina Olsson at the Department of Urban Studies. Her paper The Neoliberalization of Municipal Land policy in Sweden won the International Journal of Urban and Regional Research’s Best Article Prize for 2018. Read the article at onlinelibrary.wiley.com

Read more about the best article prize at ijurr.org

Read more about Lina Olsson

Abstract

In Sweden, local governments’ practice of the ‘municipal land instrument’—that is, the use of public land ownership as a tool for facilitating urban development—has a long tradition. In the post‐war era, public land ownership constituted an important component of state‐led housing production, which had both a productive and a redistributive purpose. Departing from a political economy perspective, this article demonstrates how the redistributive aspect of the municipal land instrument has been dissolved under neoliberalization, and discusses why the use of this instrument is problematic from both a democratic and ethical point of view. Based on a case study in Helsingborg, the article argues that, in using public land to leverage private investment in urban development, local decision makers adopt an interest in supporting rent extraction from tenants and housing owners, while subsidizing investment costs for developers. The dual role that municipalities assume as landowner‐developers and planning authorities enable them to facilitate urban development effectively, but it is also problematic because it transgresses the public–private law divide inherent to Swedish law. Assuming this dual role, municipalities place themselves in a biased position that risks undermining the legitimacy of governmental actions in general, and the planning system in particular.

Christofer Berglunds rapport om rysk “avreglingsförmåga” uppmärksammas

Sedan i höstas är Christofer Berglund lektor i statsvetenskap vid Globala politiska studier och Russia and the Caucasus Regional Research (RUCARR). Nu uppmärksammas hans och medförfattarna Robert Dalsjö och Michael Jonssons FOI-rapport för Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI):

Denna studie analyserar Rysslands avreglingsförmåga och dess implikationer för Östersjöregionen. Rysslands förbättrade förmågor, samt dess påverkan på Natos möjligheter att förstärka och försvara de sårbara baltiska staterna i händelse av kris eller krig, har väckt mycket uppmärksamhet på senare år. Denna studie visar dock att denna förmåga inte är tillnärmelsevis lika oöverstiglig som den ibland framställs, i synnerhet när möjliga motåtgärder inkluderas i analysen.

Författarna har sammanfattat rapporten i Foreign Policy och resultaten har uppmärksammats i Helsingin Sanomat, Finlands största dagstidning, och The National Interest (här, här, här, och här), samt kommenterats av den (avgående) kommendören för finska försvarsmakten i Yle TV1

Christofer Berglund har tidigare arbetat hos Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) och på Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier (IRES) i Uppsala. Han har också varit gästforskare vid George Washington University’s Elliott School of International Affairs (IERES) och på flera universitet och tankesmedjor i Kaukasus och i Baltikum.

Läs mer om Christofer här.

Tips: Bo Petersson pratar om Dugin i Filosofiska rummet

På söndag den 7 april kl 17.00. medverkar Bo Petersson i P1:s Filosofiska rummet, på temat Alexander Dugin, lyssna här: https://sverigesradio.se/avsnitt/1261287

Bo Petersson är professor i statsvetenskap och IMER vid institutionen för Globala politiska studier (GPS) och även verksamhetsledare för forskningsplattformen RUCARR – Russia and the Caucasus Regional Research tillsammans med professor Karina Vamling.

Om kompetens, stadsutveckling och bostadspolitik på Business Arena

Fastighetsvetenskap vid Malmö universitet deltar i Business Arena idag den 2 april.

– Vi har en gemensam monter med Chalmers, LTH och KTH för att samverka kring forskning med fastighetsbranschen. Kopplat till vårt seminarium undersöker vi i år vad fastighetsbranschen tycker på temat digitaliering med hjälp av en Mentimeter. Vi ordnar dessutom ett seminarium tillsammans och sedan ska jag även vara med i en debatt kring kompetens, berättar Ann-Charlotte Lyvall.

Ann-Charlotte Lyvall är programansvarig för Fastighetsföretagande vid Urbana studier. I panelen som diskuterar Kompetens medverkar också representanter från fastighetsbranschen. Ett annat tema, där Helena Bohman från Urbana studier är moderator, är Stadsutveckling (i samarbete med akademin), som handlar om stadens digitala utmaningar. Martin Grander medverkar under rubriken “Har bristen på bostadspolitik nått sin peak?”, tillsammans med Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande (S), Malmö stad och Christian Sonesson, kommunstyrelsens ordförande (M), Staffanstorp kommun.

Se hela programmet här