Urban Seminar Series: Understanding Urbanisation Today

We are pleased to invite you to the Urban Seminar series at Malmö University Autumn 2017. We have invited four exciting scholars who will speak on the topic of Understanding Urbanisation Today. Please save the dates, and help us circulate the invitation to friends and colleagues that you think might be interested.

In collaboration with HUS network Sustainable housing, Urban Renewal and Social Justice 

mah.se/urbanseminarier

K3 seminar with Maria Hellström Reimer: Park Politics – Environmentalities, Eco-Aesthetics, and Green Mobilization

Welcome to this season’s first regular K3 seminar. It will be held by Maria Hellström Reimer, Professor of Design in Theory and Practice at K3. It will be held at Wednesday, September 13, at 10.15-12.00 in room NIB 0501, Niagara.

The title of her talk is Park Politics – Environmentalities, Eco-Aesthetics, and Green Mobilization.

You can find the complete program for the fall’s seminar series here: http://blogg.mah.se/k3researchblog/.

Effekter av kollektivtrafikåtgärder studerade

Hur kan effekterna av kollektivtrafikåtgärder bedömas? En forskargrupp vid K2 har sammanställt effekter i lokal och regional kollektivtrafik i rapporten ”Effekter av kollektivtrafiksatsningar”. Författare är Désirée Nilsson, Vanessa Stjernborg, båda K2 och Malmö högskola, och Lena Fredriksson, Trivector Traffic.

http://www.k2centrum.se/artikel/effekter-av-kollektivtrafikatgarder-studerade

Workshop om campusplan

På måndag är det sista anmälningsdagen för medarbetare och studenter som vill delta i workshoppar för att ta fram högskolans (universitetets) så kallade campusplan, ett visionärt dokument för universitetets långsiktiga fysiska miljöer. Workshopparna hålls i Storm i Gäddan den 13 respektive 20 september. Det är Anders Svensson från Caselab som håller i workshopparna. Anmäl dig till Petra Stenberg på Akademiska hus, petra.stenberg@akademiskahus.se om du kan och vill delta.  Läs mer om campusplanen här.

Aktiviteter under universitetsfirandet – vad händer på KS?

Är du ansvarig för en konferens, utställning eller någon annan större aktivitet under perioden 20 oktober 2017 till 31 augusti 2018?

Jag håller på att samla in vad Kultur och samhälles institutioner och andra plattformar och nätverk har på gång inför Universitet 2018-jubileet. Skicka ett mejl till mig, Johanna Svensson, johanna.svensson@mah.se, kommunikatör och KS kontaktperson för Universitet 2018, om du jobbar med något och vi inte redan har haft kontakt. Tack!

Är du Urbana studiers nya prefekt?

Urbana studier är en flervetenskaplig institution med ca 80 medarbetare och 2000 studenter. Som prefekt är du verksamhetsansvarig för institutionens utbildning, forskning och samverkan med det omgivande samhället. Du företräder arbetsgivaren och har personalansvar för de tre enhetscheferna och institutionens professorer samt ansvarar för institutionens budget. Du har även till uppgift att strategiskt leda och utveckla verksamheten vidare samt aktivt arbeta med kvalitetssäkring. Den 1 januari 2018 får Malmö högskola universitetsstatus och blir Malmö universitet.

Om du själv inte är Urbana studiers nya prefekt men vet någon annan som borde söka – tipsa och sprid annonsen!

Vi behöver din ansökan senast den 30 juni.
http://bit.ly/2rK4NJt