Utställning i Tangible and Embodied Interaction på K3

Studenter från kandidatprogrammet i interaktionsdesign ställde ut interaktiva objekt på Niagara som en del i kursen Tangible and Embodied Interaction . 

Studentutställningar vid Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

Studenter på Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3) visar upp produktioner från urval av höstens utbildningar. Utställningarna äger rum runt om i Malmö och bjuder på allt från serier till ljudkonst och animation. 

Experimentell medieproduktion på STPLN

Studenter i delkursen Experimentell medieproduktion ställer ut sina slutproduktioner på STPLN. Studenterna har bland annat arbetat med ljudkonst, animation, performance art, film, glitch art, projektionmapping och improvisation.

Vernissage och öppet: Torsdagen 11 januari 15-19.

Läs mer på Facebookeventet.

Läs mer om kursen här.

Serieutställning och fanzinemarknad på Hybriden

Studenter från kursen i Serieteckning och visuellt berättande ställer ut arbeten och fanzine på Hybriden mellan 12-14 januari.

Vernissage den 12 januari 19-21.

Läs mer på Facebookeventet.

Läs mer om kursen här. 

”Understanding a distressed city”

Enjoy the short documentary from Steve Marr’s new project’s workshop on Do it yourself – urbanism, a workshop in Abuja, Nigeria 4-7 December 2017. Stephen Marr is a senior lecturer in Peace and Conflict Studies. The workshop was organised by the Department of Global Political Studies and the Nordic Africa Institute, together with The Sultan Maccido Institute at the University of Abuja and funded by a Swedish Government STINT initiation grant. The footage is both from Abuja and Lagos.

Birgitta Vitestam-Blomqvist disputerar

Birgitta Vitestam-Blomqvist vid Urbana studier disputerar den 26 januari med en avhandling om bostadsrättsköp. Avhandlingen heter ”Mitt hem och min ekonomi – en studie av hur bostadsrättsköpare kalkylerar” och det är en ekonomie doktorsexamen på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Läs avhandlingen och läs mer om disputationen på gu.se

Stig Westerdahl expert i utredning om bostadsfinansiering

Idag onsdag presenteras resultatet av ”Utredningen om förbättrad bostadsfinansiering” som ingår i Statens offentliga utredningar. Stig Westerdahl, docent i företagsekonomi och lektor i fastighetsvetenskap vid Urbana studier, har deltagit som expert i utredningen som ska ge förslag till åtgärder för att skapa bättre finansieringsförutsättningar för ny- och ombyggnader av bostäder. Mer om utredningen här. 

Ny rutin för forskningsansökningar

Från och med 2018 kommer samtliga dekanbeslut – inklusive undertecknandet av forskningsansökningar – att fattas vid beslutsmöten en gång i veckan. Syftet är att öka kvaliteten i beslutprocessen och göra arbetsgången tydlig för alla berörda.

Dekans beslutsmöte
Tills vidare gäller tisdagar kl 15.00-15.30. Aktuella mötesdatum finns på fakultetens medarbetarsidor: https://www.mah.se/medarbetare/For-medarbetare-pa-KS/Organisation-Kultur-och-samhalle/Dekans-beslutsmote/ Alla ärenden anmäls till KS_Dekan@mau.se senast 1 vecka före beslutsmötet.

Om du planerar att söka till RJ den 24 januari ska du till exempel anmäla ditt ärende senast den 16 januari och senast torsdagen den 18 januari kl 15.00 ska du skicka in underlag för beslut. Beslutsunderlaget ska innehålla följande:

– Abstract
– Budget med specificering av eventuell medfinansiering
– Checklista underskriven av ekonom, prefekt och sökande

In English

As of 2018, all decisions made by the dean – including the signing of research applications – will be made at decision-meetings once a week. This procedure ensures a higher quality in the decision-making process and clarifies the process for all parties.

The Dean’s decision-meetings
Decision-meetings are held on Tuesdays 15.00-15.30 until further notice. Add your item to the agenda by sending an e-mail to KS_Dekan@mau.se no later than a week before the decision-meeting.

For dates and times, please see https://www.mah.se/medarbetare/For-medarbetare-pa-KS/Organisation-Kultur-och-samhalle/Dekans-beslutsmote/.

The decision-meeting replaces the previous signing-meetings.

Visitors, users and audiences – modes of engagement for diverse audiences in museum communication?

 

Visitors, users and audiences – modes of engagement for diverse audiences in museum communication?

It will be held at Wednesday, December 13 at 10.15-12.00 in room NIC 0541 (K3 Open Studio), Niagara