Tack alla för ett spännande år 2021!

Även under 2021 har vår verksamhet och livet omkring oss gått i pandemins tecken men tack vare vaccineringens framfart har det även dykt upp flera höjdpunkter under året.

Vi har med glädje kunnat fira såväl nya professorer som doktorander. Studenter har tagit examen. Våra kollegor har även fått fina utmärkelser under året som har blivit uppmärksammade och en annan höjdpunkt är att undervisningen har kunnat återgå till Campus mer och mer. Det blev ingen julfest – men vi vill välkomna till en vårfest! Mer om det nästa år.

Jag vill verkligen tacka er alla för era enastående insatser under detta utmanande år.

För att visa vår uppskattning ber vi er hålla särskild koll på er mailkorg den 21 december, då julklappen från dekan och prefekter förväntas komma.

Vi vill önska er alla en härlig ledighet och ett gott nytt år! Jag ser fram emot att ta nya friska tag år 2022.

Vänliga hälsningar

Rebecka Lettevall

Information in English

Thank you all for an exciting year 2021!

Also in 2021, our activities and life around us have been marked by the pandemic, but thanks to the progress of vaccination, we also had several highlights during the year.

We have been happy to celebrate both new professors and doctoral students. Students have graduated. Our colleagues have also received great awards during the year which have received attention, and another highlight is that the teaching has been able to return to Campus more and more. There was no Christmas party – but we want to welcome you to a spring party! More on that next year.

I really want to thank you all for your outstanding efforts during this challenging year.

To show our appreciation, we ask you to keep a special eye on your mail on December 21, when the Christmas present from the dean and heads of departments is expected to arrive.

We wish you all a wonderful holiday and a happy new year! I look forward to begin 2022 with new energy.

Kind regards,

Rebecka Lettevall

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.