Kommunikatörerna på KS – vi finns här för dig

Kommunikationsavdelningen erbjuder stöd och service för fakulteter och institutioner inom följande ansvarsområden: forskning, press och samverkan, studentrekrytering och utbildningskommunikation samt internkommunikation. Fakulteten för kultur och samhälle har fyra kommunikatörer knutna till sig. Vi har idag fått möjlighet att presentera oss här på KS Fakultetsnytt.

KS kommunikatör för forskning, press och samverkan

Jag heter Ellen Albertsdóttir och jag jobbar med forskningskommunikation och pressfrågor för KS. Det betyder att jag jobbar med att synliggöra forskningen vid KS för externa målgrupper. Jag jobbar bland annat med nyheter, debattartiklar och webb. Det är både roligt och utmanande!

Kontakta mig gärna om du är nyfiken på hur du kan jobba med forskningskommunikation. Några gånger passar det bäst med en debattartikel och andra gånger blir det en nyhet på webben eller ett pressmeddelande. Ibland är det bästa ett inlägg från ditt eget konto på Linkedin eller Twitter.

Detta är några vanliga kriterier som bidrar till högt nyhetsvärde:

 • Nya rön eller nya forskningsbaserade perspektiv på en aktuell och angelägen fråga. 
 • Ovanliga, oväntade eller till och med dramatiska resultat eller slutsatser. Om du har ett stort material eller långa tidsserier ger det extra tyngd.
 • Allmänintresse. Om din forskning har stort allmänintresse och berör många höjer det nyhetsvärdet.
 • Bildmässigt. Inkluderar din studie bra bilder eller berör din forskning ett område som är bildmässigt? Om du har unika bilder från fältet eller från miljöer som inte kan återskapas så kan det bli extra intressant för medier att rapportera.
 • Exklusivitet. Om du har nya intressanta resultat kan vi erbjuda en redaktion att få publicera först.

Här hittar du fler tips om media, bland annat vad du gör om du blir kontaktad av en journalist eller vad du kan tänka på när du vill skriva debattartikel: https://medarbetare.mau.se/for-ditt-arbete/forskarstod/publicera-kommunicera-och-nyttiggora/#press-och-media

Här hittar du tips om vad du kan tänka på när du vill vässa din egen forskarsida: https://medarbetare.mau.se/for-ditt-arbete/forskarstod/publicera-kommunicera-och-nyttiggora/#din-forskningssida

Hoppas vi hörs!

ellen.albertsdottir@mau.se

KS kommunikatör för studentrekrytering och utbildningskommunikation

Jag heter Maria Crona och är enhetschef med huvudansvar för studentrekrytering och utbildningskommunikation. Jag är också tf fakultetsrepresentant för KS för frågor som gäller studentrekrytering. Ny person kommer att presenteras i början av nästa år.

Vårt uppdrag är att synliggöra Malmö universitet och dess utbildningar gentemot presumtiva studenter och bidra till ökat söktryck. Vi ansvarar också att förmedla relevant information till innevarande studenter.

Detta är några av de kanaler som vi använder för att fullfölja vårt uppdrag.

 • Huvudredaktörer för Studentwebben, utbildningsingången och utbildningssidor på både sv och eng
 • Ansvarar för innehållsproduktion Facebook, Instagram, Snapchat
 • Studentnyhetsbrev och veckoanslag i Canvas
 • Studentrekryterande mässor och events som t ex Öppet hus, Malmöfestivalen och Teknikdagen
 • Kampanj – koncept, produktion och mediaplanering I dialog med fakultets/institutionsledningar görs prioriteringar av vilka program som behöver särskilda satsningar
 • Internationella studenter adresserar vi genom en uppdaterad webb och i sociala medier. När det gäller studentrekrytering så samarbetar med kollegor på International Office som har huvuduppdraget för internationell studentrekrytering.

Varje år har vi dialog med fakultetsledning om vilka program som behöver extra stöd för att öka studentrekrytering. Utifrån de behoven gör vi sedan en kampanjplanering.   Vi hjälper till med att ta fram redaktionellt innehåll på enskilda programsidor. Det kan vara i textformat eller med en film där student, alumn eller programansvarig lyfter fram programmets inriktning. Har du behov av stöd i frågor kring studentrekrytering börja gärna med att kontakta mig.

maria.crona@mau.se

KS kommunikatör för internkommunikation

Jag heter Annica Zetterlind och är KS fakultetskommunikatör. Jag bistår fakultet och institutioner i er interna kommunikation. Min ambition är att arbeta nära verksamheten för att kunna fånga upp frågor där det behövs kommunikativt stöd.

I samarbete med chefer och medarbetare arbetar jag för att:

 • Öka kännedomen om det som händer i verksamheten i olika interna kanaler såsom det centrala nyhetsbrevet, KS Fakultetsnytt och medarbetarwebben.
 • Öka kännedomen om olika projekt och plattformar internt.
 • Vid behov genomföra olika typer av kommunikationsinsatser som bidrar till bättre intern kommunikation.
 • Stödja och ge rådgivning i olika interna kommunikationsfrågor såsom  
  • kommunikativt ledarskap 
  • förändringskommunikation 
  • kriskommunikation  
  • internt varumärkesarbete. 

Kontakta gärna mig om du har en fråga eller är i behov av stöd inom något av ovanstående områden. Du kan även kontakta mig om du har en kommunikationsfråga och inte vet vem du ska vända dig till, då kan jag lotsa dig till rätt person.

annica.zetterlind@mau.se

KS kommunikatör för internkommunikation språkstöd

My name is Anna Jaakonaho, and I am here to support you in your internal communication with a particular focus on English language matters. In practice, this can mean:

 • increasing information availability and accessibility in the faculty’s channels 
 • when needed, assisting in the efforts to create an inclusive, equal, and attractive workplace for all employees 
 • when needed, mapping out and spreading awareness of the communication needs within the international staff 
 • providing general language support to the faculty’s staff. 

I am happy to discuss and answer any questions regarding how we can support KS in these issues.

anna.jaakonaho@mau.se

Mer information

medarbetarwebben hittar du mer information och stöd för din kommunikation. Här finns bland annat mallar och presentationer, instruktioner, information om översättning, webb-shop och kontaktpersoner.

Har du en fråga kan du alltid kontakta kommunikationssupporten: kommunikation@mau.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.