Medea Talk: Framing Wonder: A Mission for Design

Medea would like to invite you to the Medea Talk ”Framing Wonder: A Mission for Design” with Ann Light, Professor of Design and Creative Technology at the University of Sussex (UK). Ann Light will discuss how people “make futures” and what role design may have in this.

When? October 16 at 15:15–17:00

Where? Hörsal B2, Niagara, Malmö University

Sign up here

A fuller invitation is available here:

http://medea.mah.se/event/medea-talks-ann-light/

HUS Research Seminar Series

Welcome to the research seminars within the research network HUS. The research network HUS (”Hållbart boende, urban förnyelse och social rättvisa”) presents multidisciplinary research on current challenges of sustainable housing, urban renewal and social justice in a seminar series starting autumn 2017.

13 september, onsdag

12:10 – 13:00
 

27 september, onsdag

12:10 – 13:00
 

11 oktober, onsdag

12:10 – 13:00
 

 25 oktober, onsdag

12:10 – 13:00
 

8 november, onsdag

12:10 – 13:00
 

22 november, onsdag

12:10 – 13:00
 

6 december, onsdag

Aktiviteter under universitetsfirandet – vad händer på KS?

Är du ansvarig för en konferens, utställning eller någon annan större aktivitet under perioden 20 oktober 2017 till 31 augusti 2018?

Jag håller på att samla in vad Kultur och samhälles institutioner och andra plattformar och nätverk har på gång inför Universitet 2018-jubileet. Skicka ett mejl till mig, Johanna Svensson, johanna.svensson@mah.se, kommunikatör och KS kontaktperson för Universitet 2018, om du jobbar med något och vi inte redan har haft kontakt. Tack!

Ny bok om miljömanagement

Karin Westerberg och Kjell Mårtensson har kommit ut med en ny lärobok på Liber med titeln ”Miljöstrategiskt arbete: företaget i det nya strategiska landskapet”.

Genom boken ställer författarna frågor som: ”Hur kan företaget identifiera och synliggöra sina olika relationer till naturen?”, ”Hur kan företaget arbeta för att bidra till en global hållbar utveckling och finna konkreta sätt att minska sin belastning på naturen?” och ”Hur kan företaget hitta strategiska modeller som inkluderar hela företaget och dess relationer till externa aktörer?”

Välkommen till en presentation och diskussion kring boken den 11 maj, läs mer i kalendern och föranmäl dig direkt.

Sveriges Radio inspirerades av Medea

medea_sr

Studenter presenterar The Fem Party, en feministisk vodcast (podcast med bild).

I tisdags fick forskningsplattformen Medea besök av Sveriges Radios kanalråd för P1. Kanalrådet består av många av de högsta cheferna inom företaget och de tog kontakt och besökte Medea för att få nya impulser kring hur man kan arbeta med publikmedverkan, och hur man kan arbeta med samproduktion med olika typer av aktörer.

Bland de som kom till Niagara var bland andra redaktionscheferna för SR Samhälle och SR Kultur, redaktionschefen för Vetenskapsradion, Kanalcheferna för SR Malmö, SR Göteborg och SR Luleå, samt representanter för Ekoredaktionen och kommunikationsavdelningen.

– Utöver att presentera Medeas verksamhet hade vi med tre studenter från masterprogrammet i Medie- och kommunikationsvetenskap som presenterade The Fem Party, en feministisk vodcast (podcast med bild) som de producerar och sänder via sin hemsida och Youtube; en vodcast där lyssnare/tittare kan medverka och chatta med programledarna, i bild eller bara med text  (http://www.fempartyvodcast.com/), berättar Bo Reimer, professor i medie- och kommunikationsvetenskap och ledare för verksamheten vid Medea.

Ergonomi i Niagara – att arbeta i ABW, med Previa

In english below

Previa erbjuder genomgångar med ergonom i vår Niagaramiljö för dem som så önskar – anmäl dig genom att boka en dag och tid i Doodle (max 8 deltagare per tillfälle). http://doodle.com/poll/nb548es8h57b8m9x

Syftet är att ge kunskap om hur belastningsskador förebyggs genom instruktioner i god ergonomi. Målet är att den som deltagit i utbildningen ska kunna använda befintliga resurser på arbetsplatsen optimalt utifrån arbetets krav och individuella förutsättningar. Första 30 min ges en gemensam utbildning, där Previas konsult går igenom grunderna kring god ergonomi. Därefter följer individuella genomgångar i befintliga arbetsmiljöer för dem som så önskar.

—> Plats: plan 8, C-huset, i utrymmet utanför hissarna

—> Glöm inte bort att notera dag och tid som du anmält dig till!

Ergonomis in Niagara – working ABW, with Previa

Previa offers a briefing of ergonomics in our Niagara Environment on Thursday November 26th for our english speaking colleagues– register on the Doodle-link (a maximum of 8 participants/opportunity.) http://doodle.com/poll/kwicb7utu8rrxs6s

 (we may add more dates later on if many are interested in joining)

The aim is to provide knowledge about how to prevent injuires, by instructions in good ergonomics. The goal is anyone who participated will be able to use the existing resources in Niagara optimally, based on job requirements and individual conditions. The first 30 minutes is a joint lecture on ergonomics in which Previa consultant goes through the basics on good ergonomics, after that individual consultations are offered to those who choses.

—> Where: level 8, C-building, in the open area outside the elevators

—> Don’t forget to note the date and time you’ve registered for!

Med vänliga hälsningar,

Sara Säthersten

HR-specialist/HR officer

Malmö högskola/Malmö University

SE-205 06 Malmö

Tel. +46 (0) 40-665 76 40

IT-information som berör skanning

Hej!

Jag vill informera om att funktionen med automatiskt uppslag av e-postadresser på Ricoh copy/print-maskinerna vid skanning inte kommer fungera framöver på samma sätt som idag.  När man ska skanna och skicka till en person eller funktionsadress måste e-postadressen skrivas in.

Anledningen till att det inte kommer att fungera på samma sätt som idag är att vi har fått göra en förändring  i hur kommunikationen mellan skrivaren och vårt nät sker. Vi har krav på oss att gå över till en krypterad (säker) kommunikation vilket i dagsläget befintlig skrivarlösning inte kan hantera. 

Förändringen kommer att gälla fr o m nästa vecka.

Jag är tacksam om ni kan sprida denna information till de som använder denna funktion ofta och därmed bli påverkade av ändringen.

Har ni frågor så vänligen hör av er!

Hälsningar

Peter Leanderz