Medea Talk: Framing Wonder: A Mission for Design

Medea would like to invite you to the Medea Talk ”Framing Wonder: A Mission for Design” with Ann Light, Professor of Design and Creative Technology at the University of Sussex (UK). Ann Light will discuss how people “make futures” and what role design may have in this.

When? October 16 at 15:15–17:00

Where? Hörsal B2, Niagara, Malmö University

Sign up here

A fuller invitation is available here:

http://medea.mah.se/event/medea-talks-ann-light/

Välkommen till en dag om feedback och feedforward

Fakulteten för hälsa och samhälle och Akademiskt lärarskap (AKL) bjuder in till en pedagogikdag för lärare och studenter. Temat är ’Feedback och feedforward – för lärande’ och du får ta del av presentationer från lärare och studenter, oppositionsteater och en avslutande paneldebatt. Läs mer i kalendern och anmäl dig senast den 16 oktober

HUS Research Seminar Series

Welcome to the research seminars within the research network HUS. The research network HUS (”Hållbart boende, urban förnyelse och social rättvisa”) presents multidisciplinary research on current challenges of sustainable housing, urban renewal and social justice in a seminar series starting autumn 2017.

13 september, onsdag

12:10 – 13:00
 

27 september, onsdag

12:10 – 13:00
 

11 oktober, onsdag

12:10 – 13:00
 

 25 oktober, onsdag

12:10 – 13:00
 

8 november, onsdag

12:10 – 13:00
 

22 november, onsdag

12:10 – 13:00
 

6 december, onsdag

The Migration Seminar Fall 2017

The Migration Seminars Fall 2017

Urban Seminar Series: Understanding Urbanisation Today

We are pleased to invite you to the Urban Seminar series at Malmö University Autumn 2017. We have invited four exciting scholars who will speak on the topic of Understanding Urbanisation Today. Please save the dates, and help us circulate the invitation to friends and colleagues that you think might be interested.

In collaboration with HUS network Sustainable housing, Urban Renewal and Social Justice 

mah.se/urbanseminarier

K3 seminar with Maria Hellström Reimer: Park Politics – Environmentalities, Eco-Aesthetics, and Green Mobilization

Welcome to this season’s first regular K3 seminar. It will be held by Maria Hellström Reimer, Professor of Design in Theory and Practice at K3. It will be held at Wednesday, September 13, at 10.15-12.00 in room NIB 0501, Niagara.

The title of her talk is Park Politics – Environmentalities, Eco-Aesthetics, and Green Mobilization.

You can find the complete program for the fall’s seminar series here: http://blogg.mah.se/k3researchblog/.

Effekter av kollektivtrafikåtgärder studerade

Hur kan effekterna av kollektivtrafikåtgärder bedömas? En forskargrupp vid K2 har sammanställt effekter i lokal och regional kollektivtrafik i rapporten ”Effekter av kollektivtrafiksatsningar”. Författare är Désirée Nilsson, Vanessa Stjernborg, båda K2 och Malmö högskola, och Lena Fredriksson, Trivector Traffic.

http://www.k2centrum.se/artikel/effekter-av-kollektivtrafikatgarder-studerade

Workshop om campusplan

På måndag är det sista anmälningsdagen för medarbetare och studenter som vill delta i workshoppar för att ta fram högskolans (universitetets) så kallade campusplan, ett visionärt dokument för universitetets långsiktiga fysiska miljöer. Workshopparna hålls i Storm i Gäddan den 13 respektive 20 september. Det är Anders Svensson från Caselab som håller i workshopparna. Anmäl dig till Petra Stenberg på Akademiska hus, petra.stenberg@akademiskahus.se om du kan och vill delta.  Läs mer om campusplanen här.