Porträtt av en forskare: Marwa Dabaieh

”Vägen till Malmö universitet började för lektor Marwa Dabaieh med att hon deltog i en SIDA-kurs i Sverige och efter masterstudier i Egypten sökte hon sig återigen hit för att genomföra sina doktorandstudier och kom så småningom att ta en första post-doc i arkitektur vid LTH i Lund. Därefter sökte sig Dabaieh till Malmö universitet för att ta sin andra post-doc, eftersom hennes intressen utöver arkitektur även handlade om kulturella, sociala och migrationsaspekter och i Malmö fann hon en mångdisciplinär och öppen akademisk kultur, där det dessutom bedrevs forskning och utbildning kring migration – en fråga som låg henne varmt om hjärtat….”  Läs hela porträttet av Marwa Dabaieh i Centrum för fastighetsföretagandes senaste nyhetsbrev. 

Centrum för fastighetsföretagande (CFFF), består av representanter för fastighetsbranschen, Malmö universitet och Lunds Tekniska Högskola.

Varför blir så få kvinnor docenter?

Den 11 april kl 15.15-17 arrangerar Genusvetenskapliga kollegiet i Malmö en paneldebatt: Varför blir så få kvinnor docenter? Ämnet är kvinnors begränsade karriärmöjligheter inom akademin och särskilt inbjuden gäst är Sara Eldén, docent i sociologi, Lunds universitet, som varit redaktör för antologin Efter festen. Om konsten att utvecklas från doktor till docent, eller en överlevnadsguide för den postdoktorala tillvaron.

Läs mer om paneldebatten i kalendern!

KS nominering till Kungliga Vitterhetsakademiens pris

Kultur och samhälle nominerar Karina Vamling, professor i kaukasusstudier, som mottagare till Ann-Kersti och Carl-Hakon Swensons pris för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Priset delas ut vartannat år och kommer att delas ut till en framstående forskare 2019. 

Karina Vamling, professor i kaukasusstsudier vid Malmö universitet.

Ur nomineringen: ”Hennes forskningsresultat har fått spridning och uppmärksamhet i många olika sammanhang, något som bland annat möljiggjorts av att hon medvetet publicerat sig på såväl ryska som engelska. Hennes forskning har även påverkat språkpolitiska debatter i Georgien, skapat dialog mellan forskare i olika delar av världen och utgjort underlag för analyser av den komplexa politiska situationen i dagens Kaukasus. Utöver detta har hon sedan 2010 varit involverad och drivande i att utveckla och genomföra mångvetenskaplig forskning och utbildning med anknytning till expertisområdet.”

Läs mer om kaukasusstudier på Malmö universitet på Caucasus Studies Portal

Karina Vamling i forskarnavet

Det Swensonska prisets pristagare hittills:
2017 Professor Robert Erikson, Stockholm
2015  Professor Dag Prawitz, Stockholm
2013  Professor Per Linell, Linköping
2011  Professor Assar Lindbeck, Stockholm
2009  Professor Karin Johannisson, Uppsala
2007  Professor Östen Dahl, Stockholm
2005  Professor Stig Strömholm, Uppsala

Konferens: Utmaningar och möjligheter i det komplexa arbetslivet

Den 18-19 oktober 2018 bjuder Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering, (CTA) in forskare, doktorander och yrkesverksamma till en konferens om aktuella arbetslivsfrågor med temat Utmaningar och möjligheter i det komplexa arbetslivet.

Hur kan vi organisera oss för att hantera ett allt mer komplext arbetsliv? Under två dagar ges möjlighet att ta del av forskningsresultat och erfarenheter från dagens arbetsliv. Tillsammans identifierar vi nya utmaningar och möjligheter.

Aktuellt

Såväl forskare och doktorander som yrkesverksamma är välkomna att skicka in bidrag på konferensens tema. Sista datum är onsdagen den 9 maj 2018.

Call for abstracts/Skicka in konferensbidrag.
 
Sprid gärna ordet om konferensen! Ladda ner postern:

Läs mer på www.mah.se/cta/konferens

Välkommen den 18-19 oktober!

Dekans beslutsmöte

Behöver du dekans underskrift på en forskningsansökan eller annat beslut? Då finns det nya rutiner sedan årsskiftet. På tisdagar kl 15.00-15.30 hålls dekans beslutsmöte. Anmäl ditt ärende senast en vecka i förväg. Allt info och alla datum finns här: https://www.mah.se/medarbetare/For-medarbetare-pa-KS/Organisation-Kultur-och-samhalle/Dekans-beslutsmote/ Välkommen!

Internationell studentkonferens om global uppvärmning

Varje år arrangerar nätverket International Network of Universities (INU) studentkonferenser som Malmö universitet kan delta i – i januari är det en på Bali, Indonesien, om globalt medborgarskap och i augusti hålls studentseminarier om fred i Hiroshima, Japan.

Temat för årets studentkonferens på Bali var ”Climat Change – A Global Warning”.Göran Ewald, lektor i miljövetenskap på Urbana studier höll i olika föreläsningar och workshoppar på konferensen. De fyra studenter som var där från Malmö universitet i år har nyligen kommit hem och har delat med sig av sina berättelser. Läs studenternas berättelser på bloggen Study Abroad. Studenterna kommer från Miljövetarprogrammet, Peace and Conflict Studies, Vårdvetenskap och Urban Studies.

Hiroshima-konferensens utlysning brukar ligga i april. Det görs en utlysning för studenter och en separat för lärare. Antal studenter och lärare varierar olika år.

Läs mer

Konferenswebb: 2018 International Student Conference on Global Citizenship

Info om INU: https://www.mah.se/english/about-malmo-university/international/inu—international-network-of-universities/

Sommarskola i digital humaniora

Är du forskare eller doktorand med behov av ökad kompetens eller intresse för digital humaniora?

Riksbankens Jubileumsfond erbjuder i samarbete med universitetet i Oxford 25 platser på en sommarskola i digital humaniora. Utlysningen är öppen till och med den 6 mars klockan 16.00. Kursen äger rum 2-6 juli 2018. De avgörande kriterierna vid RJ:s beslut är det vetenskapliga behovet av sommarskolan i relation till den forskning som den sökande bedriver. Läs mer och ansök på Riksbankens jubileumsfonds webbplats

 

CTA-seminarium den 21 februari: ”Systematic work environment management in a complex organisation”

Den 21 februari är det premiär för vårens seminarieserie om tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering. Maria Gullander inleder med temat ”Systematic work environment management in a complex organisation”. Maria Gullander är doktor i epidemiologi och hälsovetenskap och projektledare vid läkemedelsföretaget Novo Nordisk.

CTA-seminariet är en seminarieserie som arrangeras av CTA, Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering vid Malmö universitet. Seminarierna hålls i Niagara på Nordenskiöldsgatan 1 i Malmö. De är kostnadsfria och öppna för alla, men anmälan krävs.

Se hela vårens program här

Ladda ner programmet som pdf

Läs mer och anmäl dig på mah.se/cta. Välkommen!