Nominera hedersdoktor

Inför Malmö universitets promotionshögtid välkomnar vi nu förslag till KS hedersdoktor 2020.

Ett hedersdoktorat är ett uttryck för fakultetens uppskattning av framstående insatser inom något av fakultetens verksamhetsområden. Det kan gälla såväl forskningsinsatser med relevans för fakulteten som ett erkännande och synliggörande av pågående eller kommande värdefulla samarbeten. Vidare kan det handla om såväl akademiska insatser som ett erkännande åt personer verksamma utanför akademin.

Förslag till hedersdoktor skickas in till KS_dekan@mau.se senast 23 mars 2020 och kommer att beredas i Forsknings- och forskarutbildningsnämnden. Observera att det råder sekretess i beredningen av denna fråga från det att förslaget är lämnats in tills det att beslut är fattat och offentliggjort.

Förslaget ska åtföljas av en populärvetenskapligt formulerad motivering på 100-150 ord som kan ligga till grund för den slutgiltiga motiveringstexten i pressmeddelande och promotionsskrift. I förslaget ska också ingå fullständiga kontaktuppgifter till den föreslagna personen liksom förslag på person som kan vara värd för kandidaten kring promotionstiden.  

Dekan utnämner hedersdoktorer efter beredning i Forsknings- och forskarutbildningsnämnden. Restriktivitet ska tillämpas vid utseende av hedersdoktorer. Jämställdhetsperspektivet ska beaktas och vi välkomnar i synnerhet förslag på kvinnor som hedersdoktorer.

Vem kan bli hedersdoktor?

– Den som utnämns till hedersdoktor ska ha någon anknytning till fakulteten och i något avseende ha bidragit till fakultetens eller Malmö universitets verksamhet. Hedersdoktorat får dock inte delas ut som motprestation för ekonomiska bidrag eller liknande.

– Den som har en doktorsexamen från Malmö universitet kan inte utses till hedersdoktor vid fakulteten.

– Den som föreslås får inte vara hedersdoktor i samma ämne vid annat lärosäte i Sverige. Däremot kan en person exempelvis vara filosofie hedersdoktor vid ett lärosäte och medicine hedersdoktor vid ett annat.

– Utländska medborgare med utländsk doktorsexamen kan ges hedersdoktorat inom samma område som den utländska examen.

Kriterier för utnämning till hedersdoktor

Följande kriterier gäller för utnämnande av hedersdoktorer vid Fakulteten för teknik och samhälle. Ett eller flera av kriterierna kan användas.

Till hedersdoktor kan den utses om man:

– har anknytning till Malmö universitet och har haft eller antas få ett omfattande inflytande som inspirationskälla för den vetenskapliga utvecklingen inom fakultetens ämnen eller forskningsmiljöer

– har anknytning till Malmö universitet och har utfört ett viktigt forskningsinriktat arbete inom fakultetens ämnen utan att ha akademisk examen

– har anknytning till regionen och har gjort framstående insatser inom teknikutvecklingen

– har, har haft eller förväntas få stor betydelse för universitetets internationella samarbete inom forskning och utbildning

– på annat sätt än forskning på ett avgörande sätt befrämjat utvecklingen av fakulteten och Malmö universitet

Med vänliga hälsningar 

Dekan Rebecka Lettevall

Se alla Malmö universitets hedersdoktorer på mau.se

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *