Beslut: Kursutvärderingsprocess för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

In English below

Dekan Rebecka Lettevall har har fattat beslut om en reviderad kursutvärderingsprocess för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Fakulteten för kultur och samhälle. Beslutet fattades i början av månaden efter beredning i fakultetens ledningsgrupp, utbildningsnämnd och fakultetskansli samt diskussioner i flera andra forum.
Aktuellt beslut gäller från och med höstterminen.

Beslut: Kursutvärderingsprocess för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Fakulteten för kultur och samhälle

Riktlinjer: Kursutvärderingsprocess förutbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Fakulteten för kultur och samhälle

Dean Rebecka Lettevall has decided a revised course evaluation process for education at the undergraduate and advanced levels at the Faculty of Culture and Society. The decision was made at the beginning of the month after preparation in the faculty’s management group, the education board and faculty office, as well as discussions in several other forums.
The course evaluation process applies from the next semester.

Course evaluationprocess for first and second cycle education at the Faculty of Culture and Society

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *