Vill du representera Malmö universitet i tankesmedjan Humtank?

Är du övertygad om samhällsbehovet av humanistisk forskning och utbildning? Vill du driva humanistiska frågor i offentligheten? Är du intresserad av svensk forsknings- och utbildningspolitik? Då är kanske du Malmö universitets nästa representant i Humtank!

Malmö universitet är genom Fakulteten för kultur och samhälle medlem i Humtank sedan 2017 och har hittills representerats av Petra Ragnerstam, som är lektor i kulturvetenskap vid K3. I samband med att hon avslutar sitt uppdrag söker vi nu en efterträdare för en ny treårsperiod med start HT 2020. Uppdraget är på 10% och finansieras av fakulteten.

Du som söker uppdraget ska ha doktorsexamen och en tillsvidareanställning vid fakulteten. Ansökan bör förankras hos prefekt och ska besvara följande frågor:

  1. Motivera varför du vill ingå i Humtank och berätta vad tror du att du kan bidra med.
  2. Vilka erfarenheter har du av att driva humaniorafrågor, inom lärosätet eller i offentligheten? Inkludera sådant som styrelsearbete, forskning, debattartiklar mm.
  3. Vilket av följande verksamhetsområden skulle du vara särskilt intresserad att bidra till? Forsknings- och utbildningspolitisk dialog. Analys och utredning av humanioras förutsättningar. Offentlig debatt.
  4. Är du intresserad av att vara verksamhetsledare (25 % av tjänst) under din 3-årsperiod?

Svaren bör sammanlagt inte överstiga en A4-sida. Skicka din ansökan till ks_dekan@mau.se. Sista ansökningsdag är 4 maj.

Vår representant utses av Humtanks styrgrupp i samråd med Humtanks verksamhetsledare efter förslag från dekan. Humtank eftersträvar balans mellan män och kvinnor samt mellan olika ämnen. Så långt som möjligt ges företräde åt personer tidigt i karriären.

Tankesmedjan Humtank lanserades i april 2014 och tillkom genom ett unikt samarbete mellan de humanistiska fakulteterna vid svenska universitet och högskolor. 15 lärosäten är i nuläget med i samarbetet och en tredje verksamhetsperiod inleds sommaren 2020. Humtanks uppgift är att stärka humanioras position i såväl offentligheten som i högskolepolitiska förhandlingar och visa på de humanistiska ämnenas betydelse för samhällsutvecklingen. Läs mer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *