Ett internationaliseringsråd inrättas för att förbättra samordning

“Fakulteten för kultur och samhälle har länge varit den fakultet med det mest internationaliserade utbildningsutbudet, flest utbytesstudenter och flest internationella studenter. Samordning och informationsutbyte mellan institutionerna och fakultetsgemensamma initiativ bör kunna förbättras och för att uppnå dessa mål bör ett internationaliseringsråd vid Fakulteten för kultur och samhälle upprättas.”

Det går att läsa i bakgrunden till beslutet om det internationaliseringsråd på fakulteten som dekan Rebecka Lettevall nu har beslutat ska inrättas.

Läs beslutet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *