Är du Urbana studiers nya prefekt?

Urbana studier är en flervetenskaplig institution med ca 80 medarbetare och 2000 studenter. Som prefekt är du verksamhetsansvarig för institutionens utbildning, forskning och samverkan med det omgivande samhället. Du företräder arbetsgivaren och har personalansvar för de tre enhetscheferna och institutionens professorer samt ansvarar för institutionens budget. Du har även till uppgift att strategiskt leda och utveckla verksamheten vidare samt aktivt arbeta med kvalitetssäkring. Den 1 januari 2018 får Malmö högskola universitetsstatus och blir Malmö universitet.

Om du själv inte är Urbana studiers nya prefekt men vet någon annan som borde söka – tipsa och sprid annonsen!

Vi behöver din ansökan senast den 30 juni.
http://bit.ly/2rK4NJt

Förlängd deadline för sessionsidéer till konferens

Ämneskonferensen för företagsekonomi, FEKIS, som i år har temat ”Företagsekonomin i den urbana samhällsutvecklingen”, har förlängt deadline för sessionsidéer till den 13 juni. Även du som inte är företagsekonom men har forskningsperspektiv som är intressanta för konferensen tema är välkommen att skicka in ditt bidrag. Läs mer på mah.se/fekis2017.

Ung Svensk Form

Har du studenter som gör bra examensarbeten eller har gjort andra projektarbeten inom arkitektur, industridesign, mode, grafisk form, möbeldesign, konsthantverk, textil, rörlig bild, illustration – här är ett tips från Ung svensk form.

Nu är anmälan öppen till den nya upplagan av designtävlingen Ung Svensk Form. 2018 firar tävlingen 20 år och det firas med bl a flera nya stipendier, bl a ett i samarbete med japanska ASKUL.

Här är länk till anmälan:

http://ungsvenskform.se/om-ung-svensk-form/tidigare/usf-2018/

Här är länk till juryn, där vi bl a har representanter från IKEA, Konstfack, Massive Entertainment och Spotify:

http://ungsvenskform.se/jury2018/

I år har vi också extra många stipendier att dela ut:

http://ungsvenskform.se/stipendier-2018/

Ung Svensk Form 2018 – nya stipendier och 20-årsjubileum
Ung Svensk Form är en årlig designutmärkelse och en utställning som genomförs av Svensk Form. 2018 firar utmärkelsen 20 år och det kommer att firas ordentligt. Många nyheter i form av nya stipendier utlovas, bl a ett i samarbete med japanska ASKUL.

Ung Svensk Form vänder sig till unga formgivare verksamma i Sverige eller svenska medborgare verksamma utomlands. Formgivare som är födda 1981 eller senare är välkomna att söka. Äldre sökande kan delta om de är studerande vid ansökningstillfället.

Vi välkomnar bidrag från alla områden: arkitektur, industridesign, mode, grafisk form, möbeldesign, konsthantverk, textil, rörlig bild, illustration m.m. Ung Svensk Form är fritt från kategorier – Allt är välkommet!

Ung Svensk Form drivs av Svensk Form i samarbete med IKEA, Malmö Stad och Stockholm Furniture & Light Fair

Sista dag att anmäla bidrag är 18 september 2017.

Dags att nominera hedersdoktorer / Nomination of honorary doctorate

Nominering av hedersdoktorer för Kultur och samhälle! (in English below)
Det är dags att nominera hedersdoktorer för Kultur och samhälle 2017.

Nomineringen mailas till ks_dekan@mah.se senast torsdagen den 11 maj tillsammans med en lättillgängligt formulerad motivering på 100-150 ord, som kan ligga till grund för den slutgiltiga motiveringstexten i pressmeddelande och promotionsskrift.

Mer information finns  i beslutsdokumentet Riktlinjer för utnämning av hedersdoktorer vid Fakulteten för kultur och samhälle.

Här hittar du Kultur och samhälles hedersdoktorer hittills.

———————————–

Nomination of honorary doctorate for Culture and Society! 
It is time to nominate honorary doctorate for Culture and Society 2017.

E-mail the nomination to ks_dekan@mah.se no later than Thursday 11th May, together with a readily formulated motivation of 100-150 words, which will form the basis for the final motivation text in the press release and promotion.

For more information, see the decision document Riktlinjer för utnämning av hedersdoktorer vid Fakulteten för kultur och samhälle (in Swedish).

Boksläpp

Välkommen till ett boksläpp med paneldebatt utifrån Ståle Holgersens bok Staden och kapitalet. Malmö i krisernas tid, Daidalos, 2017

Läs mer i webbkalendern

Moderator

Pål Brunström, Institutet för studier i Malmös historia IMH, Malmö högskola

Panel

Per-Markku Ristilammi, Urbana Studier, Malmö högskola
Jennie Gustafsson, Kulturgeografiska Institutionen, Stockholms universitet
Richard Ek, Institutionen för Service Management och Tjänstevetenskap, Lundsuniversitet 

Ny bok om miljömanagement

Karin Westerberg och Kjell Mårtensson har kommit ut med en ny lärobok på Liber med titeln ”Miljöstrategiskt arbete: företaget i det nya strategiska landskapet”.

Genom boken ställer författarna frågor som: ”Hur kan företaget identifiera och synliggöra sina olika relationer till naturen?”, ”Hur kan företaget arbeta för att bidra till en global hållbar utveckling och finna konkreta sätt att minska sin belastning på naturen?” och ”Hur kan företaget hitta strategiska modeller som inkluderar hela företaget och dess relationer till externa aktörer?”

Välkommen till en presentation och diskussion kring boken den 11 maj, läs mer i kalendern och föranmäl dig direkt.

The New Human – essäerna

I augusti arrangerade Moderna Museet, K3 och Medea ”The New Human Symposium” på Moderna Museet i Malmö, med inbjudna talare som gav sin syn på vår samtid och vart vi är på väg. Nu finns essäerna från symposiet tillgängliga – skrivna av Bo Reimer, Susan Kozel och Martin Farran-Lee från Malmö högskola, samt Sverre Raffnsøe från Copenhagen Business School, Viktorija Kalonaityte från Linnéuniversitetet och Niclas N. Hundahl från Køpenhamns Universitet.  Du hittar essäerna på medium.com

Nytt om kollektivtrafikforskning

K2 är Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik.K2 har funnits sedan 2013 och drivs och finansieras av Lunds universitet, Malmö högskola och VTI i samarbete med Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen och Region Skåne, med stöd av Vinnova, Formas och Trafikverket.

Läs om Magnus Anderssons, Helena Bohmans och Eigo Tateishis forskningsprojekt om kollektivtrafikens påverkan på lokal utveckling, här hittar du artikeln och undersökningen.

Läs K2s senaste nyhetsbrev här och börja prenumera