Tbilisi online & campus seminar

On November 1-3, students from Malmö University, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University and Flinders University (Adelaide, Australia) conducted an online and campus seminar, broadcasted from Tbilisi State University. This was a collaborative event for students from Caucasus Studies and Communication for development (Malmö University), Development studies (Flinders University) together with MA students from the Faculty of Social and Political Studies at Tbilisi State University. Read more at the Caucasus Studies Portal

Välkommen på en eftermiddag om K2

Hej!
Vi hälsar både kollegor som varit engagerade i K2 och kollegor som undrar om K2 kan vara något för dem välkomna till en eftermiddag med samtal kring K2. K2 är ett nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik och vi har bett de FoU-ledare som varit aktiva i K2:s första femårsperiod att dela med sig av sina erfarenheter av att arbeta i K2 och bedriva forskning i samverkan. K2 har en ny ledningsstruktur och forskningsledare, varav två kommer från Malmö högskola och det är Jan Persson, datavetenskap och Christina Scholten, urbana studier.

Välkommen till en eftermiddag om K2
Vi vill dels fånga in tankar och idéer om vad K2 kan vara för forskarkollegiet på Malmö högskola, dels dela med oss av hur vi tänker oss vårt arbete inom ramen för K2. Nästa år påbörjas arbetet med att förbereda den andra och sista femårsperioden med K2 i dess nuvarande form. I samverkan med branschen kommer forskningsområden att ringas in och i det arbetet behöver vi på Malmö högskola fundera över vilka frågor vi tycker är viktiga och vill ta med oss in i det arbetet.

Datum: 6 december

Mötet börjar kl. 13

Sal NIC 0826

Agenda
Dagens upplägg och introduktion av K2 

Erfarenheter
Désirée Nilsson, FoU-ledare för området samhällseffekter
Paul Davidsson, FoU-ledare för området digitalisering

Ny forskningsorganisation på K2: vad gör forskningsledarna?
Jan Persson, Institutionen för datavetenskap och medieteknik
Christina Scholten, Institution för urbana studier

Vad ska Malmö högskola bidra med inom K2?
Till de som anmäler sig serveras fika! Vi håller på till längst kl. 16

Välkomna!
Christina Scholten & Jan Persson

http://www.k2centrum.se/

Arrangemang om att begränsa klimatförändringen

FN:s klimatpanel IPCC har fått i uppdrag att sammanställa en rapport om vad som krävs för att begränsa klimatförändringen till 1,5 grader och vilka konsekvenser en sådan klimatförändring får. I oktober samlas en lång rad forskare från hela världen till författarmöte i Malmö för att arbeta med rapporten.

Den 23 oktober samtalar forskare från Lunds universitet och Malmö högskola med Isabella Lövin, Sveriges minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat. Vad krävs för att begränsa den globala klimatförändringen till 1,5 grader och hur måste vi anpassa oss och våra samhällen när klimatet har blivit 1,5 grader varmare? Från Malmö högskola medverkar Magnus Johansson. Läs mer i kalendern på mah.se

Den 25 oktober ordnar Malmö högskola och Klimatsamverkan Skåne ett panelsamtal i Orkanen om hur vi anpassar oss till klimatförändringarna med vetenskapen som grund. Ebba Lisberg Jensen deltar från Malmö högskola.

Läs mer om panelsamtalet ”Vad väntar vi på?” i kalendern

Se panelsamtal från Fekis – filmade av K3-studenter

Den företagsekonomiska nationella konferensen Fekis arrangeras av Urbana studier i år – och K3-studenter i rörlig bild och webcasting har hjälpt till att webbsända delar av den som del i sin utbildning, med kursansvarige Mikael Rundbergs hjälp. 

Konferensens tema är i år ”Företagsekonomin i den urbana samhällsutvecklingen” och det går att se de två panelsamtalen i efterhand.

Se panelsamtalet ”Företagsekonomi och staden, exemplet Malmö” (liveversionen än så länge, oklippt)

Se panelsamtalet ”Högskolornas roll i den urbana utvecklingen” live på samma kanal klockan 15.30 torsdagen den 19 oktober, eller i efterhand.

Hur samskapar vi den socialt hållbara staden?

– om hur innovation, tillit och kunskapsspridning kan skapa urbant välbefinnande

Varmt välkomna till en heldag med seminarier och djupdykning i högaktuell forskning kring hållbar stadsutveckling.

Programmet innehåller ett synliggörande av de lärdomar som vuxit fram inom Malmö Innovationsarena; projektresultat, framgångar och utmaningar. Vi diskuterar ämnesområden och kopplar på högaktuell forskning som relaterar till delprojekt och identifierade utmaningar inom Malmö Innovationsarena.

ISU Kunskapsseminarium är ett samarbetsprojekt mellan ISU, Malmö Innovationsarena, Internationella Miljöinstitutet – Lunds Universitet, SLU Alnarp och K3 – Malmö högskola. 

Program: http://isumalmo.se/kunskapsseminariet-program/

Uppdrag som prodekan vid Fakulteten för kultur och samhälle

Är du intresserad av att vara med och utveckla fakultetens strategiska arbete?

Som prodekan har du ett övergripande ansvar under dekan för utvecklingen på fakulteten i enlighet med Malmö universitets strategi. Du är dekans ställföreträdande då denne inte är på plats eller enligt dekans uppdrag. I uppdraget ingår ett särskilt ansvar som ordförande för anställningsnämnden, ett strategiskt och aktivt viktigt arbete nu när vi lämnar högskolan bakom oss och övergår till Malmö universitet. Anställningsnämnden ska säkerställa den akademiska kvaliteten i professors- och lektorstillsättningar liksom för befordringar till docent och professor. I uppdraget ingår även att i nära dialog med dekan planera och leda det strategiska arbetet för att utveckla fakultetens verksamhet vilket kan innebära särskilda uppdrag. Som prodekan sitter du också med i fakultetens ledningsgrupp där du förväntas ta en aktiv roll. Dessutom förväntas du representera fakulteten i sammanhang som ligger i linje med uppdraget och bidra till en aktiv omvärldsbevakning.

Du är professor eller lägst docent med tillsvidareanställning och har erfarenhet av aktivt arbete i nämnder, styrelser och/eller beredningar. Vi ser gärna att du också har erfarenhet av att leda och utveckla utbildning och forskning. Det är viktigt att du har en hög kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska. Även samarbetsförmåga är av betydelse.

Uppdraget som prodekan är på 50% under tre år, med möjlighet till ytterligare tre års förlängning. Uppdragstillägget är 4000 kr. Start 1 januari 2018 eller enligt överenskommelse.

Om du undrar över något kring uppdraget kan du vända dig direkt till dekan Rebecka Lettevall.

Välkommen med din intresseanmälan som består av en kort CV samt en beskrivning om varför du söker uppdraget (1-2 sidor).

Vi vill ha din intresseanmälan senast 171107 till: ks_dekan@mah.se

Förutom möjligheten att söka uppdraget för egen del så är även alla medarbetare välkomna att nominera kollegor vid fakulteten. 

En nominering ska innehålla en kort motivering till varför du nominerar personen i fråga. Det ska framgå att den nominerade har accepterat nomineringen.

Vi vill ha din nominering senast 171101 till ks_dekan@mah.se

Malmö högskola håller företagsekonomisk konferens med bredd

Onsdagen den 18 oktober och 19 oktober håller Urbana studier en stor nationell företagsekonomisk konferens i Orkanen på Malmö högskola. Arrangörerna har varit måna om att det ska märkas att konferensen är i Malmö och på Malmö högskola, och sätter in företagsekonomin i ett flervetenskapligt sammanhang med fokus på urbanisering. I programmet skriver de ”Till skillnad från tidigare värdlärosäten är vi inte en renodlad företagsekonomisk institution utan arbetar flervetenskapligt i alla våra utbildningar och även inom forskning. För oss är detta därför ett tillfälle att lyfta både flervetenskapliga perspektiv, men även att lyfta företagsekonomiska perspektiv i våra egna utbildningar och forskningsområden.”

Under konferensen medverkar bland annat många av högskolans forskare, även från andra ämnen som är relevanta för temat. Keynote-talare är Barbara Czarniawska som talar under rubriken ”Den medialiserade staden” och Daniel Nyberg med ”FEKIS and Grand Challenges: Business and Management Research in the Anthropocene”.

Se hela programmet här

Guy Baeten contributes to The Routledge Handbook of Planning Theory

With the chapter Neoliberal Planning, Guy Baeten, Professor of Urban Studies at Malmö University, is one of the contributors to The Routledge Handbook of Planning Theory. The recently published book ”presents key contemporary themes in planning theory through the views of some of the most innovative thinkers in planning”.  Read more at Routledge.com

Talk by Rob Hopkins: Transition Stories – local solutions for a sustainable society

Talk by Rob Hopkins, Transition Network. ”Transition Stories – local solutions for a sustainable society”. The last day of his week long tour of Sweden and Denmark. The actual talk will be around 45 minutes, after which will be a discussion with invited guests. There will be time for Q&As and networking after.

Rob Hopkins is an independent activist and writer on environmental issues, based in Totnes, England. He is best known as the founder and figurehead of the Transition movement, which he initiated in 2005.

Rob Hopkins holds a doctorate from Plymouth University (2011) on the subject of transition (Localisation and Resilience at the Local Level: The Case of Transition Town Totnes). He is a visiting fellow at Plymouth University, in July 2013 was awarded a honorary doctorate by the University of the West of England, and in October 2016, he was awarded a honorary doctorate by the University of Namur.

In 2012 he was voted one of the Independent’s top 100 environmentalists and one of ‘Britain’s 50 New Radicals’. Hopkins have appeared on BBC Radio 4’s ‘Four Thought’ and on ‘A Good Read’, appear in the French film phenomenon ‘Demain’ (‘Tomorrow’), have spoken at TED Global once, and at 3 TEDx events. He is an Ashoka Fellow, a keen gardener and one of the founders of New Lion Brewery in Totnes and a Director of Totnes Community Development Society, the group behind Atmos Totnes, a very ambitious community-led development project.

The event is organized in collaboration with Glokala Folkhögskolan, Holma Folkhögskola, Omställning Malmö and Nationella Omställningsrådet

http://www.mah.se/Nyheter/Kalender/Rob-Hopkins-Transition-Stories—Lokala-losningar-for-ett-hallbart-samhalle/

Facebookevent