Välkommen på workshop om att bemöta konflikter och kränkningar

Malmö universitet ska vara en trygg arbetsplats för studenter och personal. Det är viktigt att den diskussion som kommit igång i samband med #metoo inte stannar upp eller bara leder till tjusiga handlingsplaner. Personal och studenter i samarbete, på institutionen Kultur-Språk-Medier vid Lärande och samhälle, bjuder in till en öppen workshop för studenter och personal som vill reflektera kring hur konflikter och kränkningar kan bemötas. På fredag den 25 maj klockan 13.15 är det dags, välkommen! Läs mer i kalendern på mah.se

I huvudet på Magnus Nilsson

På torsdag är det dags för I huvudet på en professor med Magnus Nilsson, professor i litteraturvetenskap vid K3. Titeln på föreläsningen är: Arbetaren – Kan skönlitteraturen uppgradera bilden av arbetarklassen?

Plats: Restaurang Niagaras café på andra våningen, Malmö universitet, Nordenskiöldsgatan 1

Tid: klockan 17.00-18.00.Dörrarna öppnar klockan 16.30. Öl/vin/kaffe/te och tilltugg finns till försäljning.

Läs mer och se en film i kalendern.

Intresseanmälan: Studierektor vid polisutbildningen

Malmö universitet söker studierektor för polisutbildningen som startar i januari 2019. Vi välkomnar då 96 studenter. Polisutbildningen har antagning varje termin. 

Om uppdraget

Att vara studierektor vid polisutbildningen när utbildningen startar för första gången innebär många utmaningar och spännande arbete. Som studierektor kommer du att arbeta med administrativa uppgifter kopplade till polisutbildningen. Tillsammans med föreståndaren, övriga personer knutna till utbildningen, de fakulteter som tillhandahåller lärarresurser både vid Malmö universitet men även från andra lärosäten samt Polismyndigheten, deltar du i planering, bemanning, uppföljning, kvalitetssäkring och utveckling av utbildningsuppdrag. Ansvaret inkluderar administrativt stöd i kursplanearbete. Ytterligare uppgifter kan tillkomma.

Eftersom det är första gången vi gör denna uppdragsutbildning har du stora möjligheter att påverka uppbyggandet och utförandet av studierektorsuppdraget.

Kvalifikationer

Du har högskoleutbildning och erfarenhet från liknande uppdrag eller annan akademisk administration. Organisationen är under uppbyggnad och uppdraget ställer därför höga krav på självständighet, flexibilitet samt kommunikativ förmåga och lyhördhet gentemot medarbetare och andra intressenter. 

Du har god förmåga att förmedla information och du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Uppdraget gäller främst fram till årsskiftet, därefter diskuteras uppdragets utformning. Du kommer att vara placerad vid Enheten för polisutbildning. Omfattning  50 % eller mer. Vi kan se olika möjligheter vad gäller form och villkor samt startdatum för uppdraget. Därför kommer det att diskuteras, individuellt med den som erbjuds det.

Övrigt

Behörig att söka uppdraget är den som är tillsvidareanställd vid Malmö universitet.

Intresseanmälan om uppdraget som studierektor bereds av en grupp bestående av föreståndaren för polisutbildning, dekanen för Hälsa och samhälle samt prorektor, och beslut kommer att ske i samråd med berörd institution/prefekt. Intresseanmälan ska vara förankrad hos berörd prefekt/motsvarande.

För mer information, kontakta föreståndare Caroline Mellgren, caroline.mellgren@mau.se.  

Intresseanmälan skickas till HR-administratör peter.supstiks@mau.se senast 18 maj 2018. I intresseanmälan bör anledningen till att du söker uppdraget framgå, samt argument varför du är särskilt lämplig för uppdraget genom ett kortare personligt brev samt CV.

Vart är bostadspolitiken på väg? Välkommen på paneldebatt

För sjunde året arrangerar Malmö universitets enhet för fastighetsvetenskap ”Malmö Real Estate Research Conference”, en tvådagars workshop om banbrytande fastighetsrelaterad forskning. I samband med den är du välkommen till den öppna  paneldebatten ”Valår; Vart är bostadspolitiken på väg?” den 18 maj. Plats: Niagara, Nordenskiöldsgatan 1, sal NIC:0E11. Tid: 11.00-12.00. 

Moderator är Lotta Strömgren Jönsson, ordförande i Centrum för fastighetsföretagande.

Paneldeltagare:

  • Martin Grander, doktorand Malmö universitet 
  • Martin Hofverberg, chefsekonom Hyresgästföreningen 
  • Hillevi Larsson, riksdagsledamot Socialdemokraterna Malmö, ledamot Civilutskottet
  • Mats Persson, ekonomisk-politisk talesperson Liberalerna 
  • Anne-Marie Pålsson, lektor Lunds universitet

Välkommen att delta! Anmäl dig här. Paneldebatten arrangeras i samarbete med Centrum för fastighetsföretagande, Samhällsbyggarna och ISU.

Real Estate Research Conference 2018

Syftet med konferensen är att höja den fastighetsvetenskapliga disciplinens kvalitet och status och skapa partnerskap för att möta utmaningar både i regionen och på internationell nivå.

Forskare inom fastighetsområdet är välkomna till konferensen för att ta del av den senaste forskningen, utbyta idéer, utöka sitt nätverk och träffa forskare och yrkesverksamma. Fullständigt program kommer att finnas på konferensen hemsida.

Kontakta Peter Palm om du har frågor kring paneldebatten eller konferensen.

Docentföreläsningar

Välkomna till två  docentföreläsningar vid Institutionen för urbana studier.
 
Karin Grundström
Gated communities – finns de i Sverige? Forskning i ord och bild.
25 april kl 13.15-14.00
Orkanen sal OR:A426/28
Mingel i cafét Niagara vån 7
 
Marwa Dabaieh
Feather light refugee housing in Sweden
23 May, kl 15.00-15.45
room NI:A0411
Mingle in the cafe floor 7 in Niagara

Två doktorander sökes

Just nu finns två doktorandtjänster att söka på Institutionen för urbana studier, sprid och tipsa!

En doktorandtjänst relaterar till det större forskningsprojektet Rosengård – värden och utmaningar i skuggan av en stadsutvecklingsprocess, Läs mer om doktorandtjänsten här.

En doktorandtjänst utgår från de utmaningar som följer av stadens arbetsliv, med inriktning på hälsofrågor. Med hemvist i miljön kring projektet Att organisera utmattningssyndrom. Rehabkoordinatorernas roll i styrningen av sjukskrivningsprocessen. Läs mer om doktorandtjänsten här.

Transport Management jubilerar

I år fyller utbildningen Transport Management vid Urbana studier 15 år och firar detta med en stor fest den 4 maj för nuvarande studenter, alumner, lärare och kontakter inom näringsliv och organisationer. Festen hålls i Kårens festlokal och i anmälningsavgiften på 150 kronor ingår mat, dryck och underhållning. Studenternmäla sig på mah.se/tm15.

När utbildningen firade tio år 2013 var det nästan 200 personer som deltog i firandet och i år hoppas Carl Magnus Carlsson, programansvarig för Transport Management, på ett minst lika stort intresse.

Om utbildningen och alumnerna
Transport Management är en bred utbildning inom transportområdet där studenterna får kompetens i logistik och transportinriktad ekonomi, juridik och miljökunskap, samt IT och ledarskap. Alumnerna arbetar bland annat som trafikledare, logistikplanerare, transportledare och fraktkoordinatorer och arbetsmarknaden efter examen är god. Största arbetsgivaren för universitetets alumner är enligt Linkedin Trafikverket, men de flesta jobbar inom mindre och större transport- och logistikföretag.

Påminnelse: Varför blir så få kvinnor docenter?

Ämnet är kvinnors begränsade karriärmöjligheter inom akademin och särskilt inbjuden gäst är Sara Eldén, docent i sociologi, Lunds universitet, som varit redaktör för antologin Efter festen. Om konsten att utvecklas från doktor till docent, eller en överlevnadsguide för den postdoktorala tillvaron.

UKÄ:s (Universitetskanslersämbetet) senaste statistik från 2017 visar att kvinnor än idag enbart utgör 27% av professorerna inom svenska universitet och högskolor. Det är också fortfarande så att även om fler kvinnor disputerar än män, är det färre kvinnor som blir docenter. Däremot är könsfördelningen betydligt jämnare när det gäller rektorer och förvaltningschefer. Varför råder dessa förhållanden? Varför är en administrativ karriär mer lättillgänglig inom akademin för kvinnor än en forskarkarriär? Kort sagt – vad händer efter festen?

Dessa frågor och andra kommer att diskuteras på paneldebatten

Övriga paneldeltagare från Malmö universitetet är Tuija Muhonen, professor i arbetsvetenskap, Rebecka Lettevall, dekan för Fakulteten för kultur och samhälle samt Catrine Andersson, forskare och lärare vid Fakulteten för hälsa och samhälle.

Moderator är universitetslektor Paula Mulinari, Malmö universitet.

Affisch till panelsamtalet Varför blir så få kvinnor docenter?

Skriv gärna ut affischen och hjälp till att sprida paneldebatten!

Demokrati i fokus

Under april har Malmös bibliotek fokus på demokrati. Den 5 april klockan 17.00-18.00 besöker Christian Fernandez från Globala politiska studier och MIM Bellevuegårdsbiblioteket för att tala under rubriken ”Tänka rätt, tänka fritt, tänka på andra. Ett föredrag om PK, yttrandefrihet och tolerans”. Den 16 april medverkar han på Husiebiblioteket klockan 19.00–20.00. Öppet för alla!

Obs, inställt! Lunchmöte om sexuella trakasserier

Lunchmötet är tyvärr inställt.

Välkommen att delta i Malmö universitets lunchmöten om jämställdhet och lika villkor i vardagen. Vi träffas under 60 minuter för att lyssna till och föra en dialog om vardagens frågor med hjälp av kollegor som berättar och inspirerar oss utifrån aktuell forskning.

Läs mer om årets första lunchmöte den 10 april: Studenters utsatthet och upplevelser av sexuella trakasserier

Anmäl dig till kompetensutveckling@mah.se senast den 1 april 2018

Vi bjuder på en lunchpåse: Glöm inte anmäla dig så vi vet hur många vi ska beställa.