Beslut om KS forskningsstrategiska prioriteringar

Efter en workshop med fakultetens ledningsgrupp och institutionernas forskningskoordinatorer, diskussioner i forsknings- och forskarutbildningsnämnden och vid ledningsgruppens internat samt samtal i fakultetens dekangrupp har dekan fattat beslut om forskningsstrategiska prioriteringar för Kultur och samhälle.

De strategiska prioriteringarna ska vara ett stöd för institutionerna vid fakulteten i att nå målen i universitetets strategiska plan Strategi 2022.

Fakulteten för kultur och samhälle ska:

• utveckla och implementera en diversifierad sökstrategi för extern­finansiering
• i samarbete med Forskarservice se till att fakultetens forsknings­ansökningar genomgår peer review
• fortsätta att satsa på finansiering av forskningsplattformar som bidrar till att synliggöra forskning och höja dess kvalitet
• använda rekrytering som ett forskningsstärkande verktyg, med särskilt fokus på internationalisering
• arbeta för högkvalitativ och ändamålsenlig internationalisering samt skapa stimulansmedel för inresande gästforskare och forsknings­vistelser utomlands
• verka för att forskare ges möjlighet att ingå i externa nätverk och konsortier
• arbeta för att säkerställa att utbildnings- och forskningsstrategierna strävar mot det gemensamma målet att förstärka fakultetens sammanhållna akademiska miljöer
• utreda möjligheter och förutsättningar för att skapa forskarskolor och öka antalet extemfinansierade doktorandtjänster
• arbeta för att den utvärderingsverksamhet som bedrivs vid fakulteten (inklusive följeforskning) kopplas starkare till vår forskning
• skapa överblick över forskningen i en årsberättelse

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *