Ny professor: Jakob Svensson

Jakob Svensson, medarbetare vid K3, blev befordrad till professor i medie- och kommunikationsvetenskap i december. Eftersom han var bortrest då firades han igår med snittar och bubbel av fakulteten. Dekan Rebecka Lettevall och prodekan Magnus Nilsson höll båda tal och delade bland annat med sig av formuleringar ur de sakkunnigas utlåtanden om Jakob Svenssons forskargärning. Sara Bjärstorp, prefekt vid K3, höll också ett tal. Hon belyste det faktum att vår nya professor startade som student på grundutbildningen på dåvarande Malmö högskola 1999. Hon lät det vara osagt om han är den enda som gjort den resan vid vårt unga lärosäte, men konstaterade att han åtminstone tillhör en mycket exklusiv skara. Vi fick också veta att han varit chefredaktör för högskolans studenttidning. Smakprov ur innehållet följdes av vänliga skratt från åhörarna.

Jakob Svensson själv påpekade att det förutom hårt arbete också finns en del tur bakom hans framgångar, till exempel att han har hållit sig till ett och samma ämne och att han arbetar vid ett lärosäte där det är möjligt att bli befordrad till professor.

Installationsföreläsning och formell installation sker i oktober under den akademiska högtidsveckan.

Grattis till Jakob!

Ommöbleringen på plan 8

Som ett delprojekt av Omtag Niagara kommer en ommöblering av de gemensamma ytorna att genomföras på plan 8. Tisdagen den 20 mars hölls ett informationsmöte om förändringarna.

• En vägg sätts upp i hörnan vid B-hissarna utanför dekanens nuvarande hemvist, där stora lunchbordet står idag. På så sätt får vi ett nytt mötesrum.
• En ny hemvist för dekan och prodekan skapas i det som nu är mötesrum vid C-hissarna, NIC0802.
• Möblemanget från NIC0802 flyttas till det nya mötesrummet vid B-hissarna. IT-avdelningen kommer att få i uppdrag att flytta alla bokningar från NIC0802 till det nya mötesrummet.
• Mötesrummet NIC0826 görs om. Där får vi ett riktigt konferensbord och anpassade stolar. Bordet ställs längs med väggen som vetter mot C-hissarna. För att bättre utnyttja kvadratmetrarna delas rummet av så att vi får ytterligare ett litet mötesrum, bredvid pentryt. Antalet platser i NIC0826 behålls.
• Det blir en större “lounge-hörna” ute i det gemensamma utrymmet utanför C-hissarna.
• Dekans nuvarande hemvist blir ett litet mötesrum.

Förändringarna görs troligen i mitten av maj.

Frågor och synpunkter kan skickas till KS_Dekan (a) mau.se.

Photos from FEKIS2017

A month ago, the Department of Urban Studies hosted Sweden’s largest conference on Business administration. FEKIS2017 was held in Orkanen on 18-19 October and included not only two prominent key-note speakers, two interesting panels and over 50 sessions but also a concert by El Sistema, a children’s orchestra (in green below), and a big conference dinner in Niagara with a vegetarian main course!

The theme for this year’s conference was Business administration in urban society (Företagsekonomi i den urbana samhällsutvecklingen). The main part of the conference consisted of parallel sessions during two days with 300 participants from all parts of the country.

Photos from the conference are now published on jAlbum.

Visit mah.se/fekis2017 to find out more about the conference.

Next year, the conference will be hosted by Stockholm university.