Uppdatering om projektet Citispyce

Nu har vi kommit halvvägs i forskningsprojektet Citispyce, som syftar till att tackla orsakerna till den sociala ojämlikhet som drabbar ungdomar i städerna (läs artikel på Malmö högskolas webb här). I Malmö fokuserar vi på delområdena Norra och Södra Sofielund. Under vår och sommar 2014 har jag och mina kollegor arbetat i två så kallade Work Packages. I Work Package 3 har vi studerat och analyserat den sociala struktur som finns i områdena, uppdelat i bostadspolitisk struktur, socialpolitisk struktur, kulturpolitisk struktur samt civilsamhällets struktur. Detta har följts upp i Work Package 4 med en studie om hur ett 50-tal ungdomar som bor i eller vistas i Sofielund uppfattar ojämlikheten och de försök som finns att komma tillrätta med ojämlikheten.

Arbetet har resulterat i två rapporter, en för varje Work Package. Rapporterna bygger vidare på det arbete jag gjort i Work Package 2, där symptom och orsaker i till ojämlikhet som drabbar ungdomar i Malmö beskrivs utifrån en nationell kontext, och på analysen i den internationellt jämförande rapporten i Work Package 2, skriven av Mikael Stigendal.

Här kan du läsa rapporterna som jag varit inblandad i:

De internationellt jämförande rapporterna för varje Work Package kan laddas ner på Citispyce webbplats

Ny publikation

Tiden går fort när man har mycket att stå i. Då hinner man inte hålla på att uppdatera hemsidor. Men medan kaffet rinner ner så kan jag berätta att jag har publicerat en rapport. Den heter “Malmö: Symptoms and causes of inequality affecting young people” och handlar, som titeln ger sken av, om situationen för ungdomar i Malmö. Rapporten är en del i mitt arbete i forskningsprojektet Citispyce och kan laddas ner från MUEP.

 

Slutseminarium för Urban integration

Fredagen den 18 januari avslutades kursen Urban integration på programmet Stadsbyggnad, Stadsutveckling och Planering. Fler än 100 personer från organisationer och verksamheter i Södra innerstaden, Områdesprogrammet Seved, Föreningen för Samhällsplanering och Malmö högskola deltog vid studenternas presentationer, som avslutades med diskussioner och mingel.

Kursen Urban integration kan sägas ha ett trefaldigt syfte. Den syftar inte bara till utbildning i traditionell mening. Tanken är också att studenterna ska bidra till forskning och lokal innovativ samhällsutveckling. Den här terminen har våra studenter utvärderat fem verksamheter som kan sägas göra anspråk på att vara så kallade sociala innovationer. Flera av dessa sociala innovationer har anknytning till Malmö stads satsning Områdesprogram för ett socialt hållbart Malmö i Seved.

När det gäller forskningsperspektivet så utgör studenternas arbete en förstudie till ett  större EU-projekt som ligger i startgroparna. Projektet heter Citispyce och kommer att handla om hur man kan minska klyftor i dagens segregerade städer genom sociala innovationer. Studenternas utvärderingar kommer nu att ligga till grund för vilka satsningar eller aktiviteter i Malmö som kan komma att lyftas in i EU-projektet Citispyce.

Här kan du ladda ner studentgruppernas presentationer:
Odla i stan
Kvarteret bryggeriet
Glokala folkhögskolan
Sofielund Agency
Egna Röster Egna Bilder

Jag skulle vilja säga tack till alla  verksamheter i Seved och Sofielund som har ställt upp, till Glokala Folkhögskolan som fixade lokaler och mingel, till Områdesprogrammet Seved och till Föreningen För Samhällsplanering för bra samarrangemang. Och förstås till alla ambitiösa studenter på kursen. Tack!

/Martin (kursansvarig)

Uppdatering 30/1: Malmö stad har skrivit om seminariet här och Malmö högskola har intervjuat studenter och deltagare här.

En bok om mentorskap

Jag och min kollega Carina Sild Lönroth har skrivit boken Mentorskap för barn och unga. Boken belyser mentorskap som en modell för ömsesidigt utbyte där den personliga utvecklingen och det samlade lärandet hos båda parter beaktas. Boken diskuterar även mentorskap ur ett bredare perspektiv. Vilken samhällelig nytta kan mentorskap innebära? Kan mentorskap bygga relationer för hållbar samhällsutveckling?

Boken kommer att lanseras den 1 december och därefter finnas tillgänglig på bl a högskolebiblioteken runt om i Sverige. Du kan också ladda ner boken gratis i Malmö högskolas Open Acess-databas MUEP.

 

Välkommen

Välkommen till min hemsida på Malmö högskola. Här hittar du information om mig, mina kunskapsområden samt de projekt jag arbetar med och tidigare har arbetat med. Du kan också ladda ner publicerat material.

Någon fullfjädrad blogg kommer den här sidan förmodligen inte att utvecklas till, men men titta gärna in då och då för nyheter och uppdateringar.

Välkommen att höra av dig!

/Martin