Slutseminarium för Urban integration

Fredagen den 18 januari avslutades kursen Urban integration på programmet Stadsbyggnad, Stadsutveckling och Planering. Fler än 100 personer från organisationer och verksamheter i Södra innerstaden, Områdesprogrammet Seved, Föreningen för Samhällsplanering och Malmö högskola deltog vid studenternas presentationer, som avslutades med diskussioner och mingel.

Kursen Urban integration kan sägas ha ett trefaldigt syfte. Den syftar inte bara till utbildning i traditionell mening. Tanken är också att studenterna ska bidra till forskning och lokal innovativ samhällsutveckling. Den här terminen har våra studenter utvärderat fem verksamheter som kan sägas göra anspråk på att vara så kallade sociala innovationer. Flera av dessa sociala innovationer har anknytning till Malmö stads satsning Områdesprogram för ett socialt hållbart Malmö i Seved.

När det gäller forskningsperspektivet så utgör studenternas arbete en förstudie till ett  större EU-projekt som ligger i startgroparna. Projektet heter Citispyce och kommer att handla om hur man kan minska klyftor i dagens segregerade städer genom sociala innovationer. Studenternas utvärderingar kommer nu att ligga till grund för vilka satsningar eller aktiviteter i Malmö som kan komma att lyftas in i EU-projektet Citispyce.

Här kan du ladda ner studentgruppernas presentationer:
Odla i stan
Kvarteret bryggeriet
Glokala folkhögskolan
Sofielund Agency
Egna Röster Egna Bilder

Jag skulle vilja säga tack till alla  verksamheter i Seved och Sofielund som har ställt upp, till Glokala Folkhögskolan som fixade lokaler och mingel, till Områdesprogrammet Seved och till Föreningen För Samhällsplanering för bra samarrangemang. Och förstås till alla ambitiösa studenter på kursen. Tack!

/Martin (kursansvarig)

Uppdatering 30/1: Malmö stad har skrivit om seminariet här och Malmö högskola har intervjuat studenter och deltagare här.