Doktorandarbete pågår

Från 1 november är jag tjänstledig från min tjänst som projektkoordinator för att doktorera på Institutionen för urbana studier, Fakulteten för kultur och samhälle på Malmö högskola.

Under minst fyra år framöver kommer jag att studera hur sociala investeringar och sociala innovationer används i syfte att förändra situationen för människor i städerna, i ljuset av ett välfärdssamhälle i förändring.

Jag kommer dels att undersöka sociala innovationer för och av ungdomar i utsatta områden. Detta arbete är kopplat till projektet projektet CitiSpyce. Dels kommer jag att studera hur allmännyttiga bostadsföretag arbetar med sociala investeringar i ljuset av en förändrad lagstiftning som ställer krav på allmännytta enligt affärsmässiga principer. Detta arbete är kopplat till projekt initierade av MKB, Malmö Kommunala Bostadsaktiebolag och SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag

Spännande tider väntar. Jag kommer förstås att få anledning att återkomma till utvecklingen och de olika projekten här på sidan.

/Martin