Publikationer

Avhandling
Grander, Martin (2018) For the Benefit of Everyone? : Explaining the Significance of Swedish Public Housing for Urban Housing Inequality Dissertation Series in Migration, Urbanisation, and Social Change. Faculty of Culture and Society. Malmö University

Publicerade peer review-artiklar:
Grander, Martin (2018) ‘Off the Beaten Track? Selectivity, Discretion and Path-Shaping in Swedish Public Housing’, Housing, Theory and Society
Grander, Martin (2017). ‘New Public Housing: A Selective Model Disguised as Universal?—Implications of the Market Adaption of Swedish Public Housing’, International Journal of Housing Policy, Volume 17, 2017, issue 3, pp. 335-352.
Grander, Martin (2011) ‘Learning through mentoring – Mentors as Bearers of a Model for Learning for an Integrated Society‘. Education & Social Work. Journal of Applied Social Sciences. Vol 1, No 1 (2011). ISSN: 2013-9063.

Publicerade böcker och rapporter (i urval):
Salonen, Tapio; Grander, Martin & Rasmusson, Markus (2019) Segregation och segmentering i Malmö. Malmö stad
Rasmusson, Markus; Grander, Martin & Salonen, Tapio (2018) Flyttkedjor – En litteraturöversikt över befintlig forskning om bostadsflyttkedjor. Stockholms Läns Landsting
Grander, Martin. and Stigendal (2018) ‘Malmö; North and South Sofielund’, I Güntner, S. et al. (eds) Local Matters. Berlin: Peter Lang, pp. 189–214.
Hyreskommissionen (2018) Hyresrätten i framtiden – rapport från Hyreskommissionen.
Grander, Martin (2017) Nyttan med allmännyttan. Artikel i tidskriften PLAN, nr. 4 2017
Grander, Martin (2017) Vem värnar om det allmänna? I Olsson, T (Ed.) Höra hemma – om det bostadspolitiska dilemmat. Stockholm: ArkDes
Grander, Martin & Jaensson, Lotta (2016) Investeringar för jämlikhet. Rapport om lösningar på bostadsfrågan (Rapport skriven på uppdrag av Socialdemokraterna)
Grander, Martin (2015) Allmännyttans samhällsansvar I T. Salonen (Ed.), Nyttan med allmännyttan. Stockholm: Liber.
Grander, Martin (2015) Samhällsansvar på affärsmässiga villkor – tolkningar och konsekvenser av lagen om kommunala bostadsaktiebolag I T. Salonen (Ed.), Nyttan med allmännyttan. Stockholm: Liber.
Balkfors, Anna; Grander, Martin & Stenquist, Bjarne (2015) Hållbara renoveringar med Malmö som exempel I Lind, Hans och Mjörnell, Kristina (Red) Social hållbarhet med fokus på bostadsrenovering. Borås: SIREN
Björk, Fredrik; Grander, Martin; Faester, Monika & Lundgaard Andersen, Monika (2014) Samarbejde omkring unges indtræden på arbejdsmarkedet (Slutsrapport NEO-projektet)
Grander, Martin & Stigendal, Mikael (2012) Att främja integration och social sammanhållning Stockholm: Sveriges Kommuner och Landsting
Grander, Martin & Sild Lönroth Carina (2011) Mentorskap för barn och unga Malmö: Malmö högskola
Grander, Martin (2010) Bi-annual Report on Urban Development in Sweden Paris: URBACT/The European Commission
Eriksson, Martin (2008) I skönlitteraturens tjänst Malmö: Malmö högskola.
Eriksson, Martin (2006) Young People from Exclusion to Inclusion – Case Study Report Malmö: City of Malmö.

Debattartiklar och krönikor
Det saknas belägg för att flyttkedjor hjälper personer med låga inkomster in på bostadsmarknaden. Sydsvenskan debatt den 21 april 2019
Dags att klargöra den sociala bostadspolitiken. Dagens Samhälle Perspektiv den 8 februari 2019
Om inte allmännyttan är tillgänglig för dem som har det sämre ställt, var ska de då bo? Sydsvenskan Debatt den 25 oktober 2018
Fem förslag för en reformerad hyresmarknad. DN Debatt den 2 juli 2018 
Oberoende kommission ska se över hyresrätten. DN Debatt den 13 december 2017
Vad är allmännyttan till för?, SvD Brännpunkt den 18 mars 2017

Medverkar som fotograf i:
Bohman, Helena; Westerdahl, Stig; Öresjö, Eva (red) (2014) Perspektiv på fastigheter. Malmö: Malmö University. Department of Urban Studies, Mapius 17
Stigendal, Mikael (2010) Cities & Social Cohesion. Malmö: Malmö University. Department of Urban Studies, Mapius 6