Publikationer

Vetenskapliga artiklar med peer review:
Grander, Martin (2019) ‘Off the Beaten Track? Selectivity, Discretion and Path-Shaping in Swedish Public Housing’, Housing, Theory and Society, Vol 36, Issue 4, pp 385-400

Grander, Martin (2017) ‘New Public Housing: A Selective Model Disguised as Universal?—Implications of the Market Adaption of Swedish Public Housing’, International Journal of Housing Policy, Volume 17, Issue 3, pp. 335-352

Grander, Martin (2011) ‘Learning through mentoring – Mentors as Bearers of a Model for Learning for an Integrated Society‘. Education & Social Work. Journal of Applied Social Sciences. Volume 1, No 1. 

Böcker och kapitel i antologier med peer review:
Grander, Martin (2020) Allmännyttan och jämlikheten. Svensk bostadspolitik vid vägskäl? SNS Förlag

Grander, Martin (2018) For the Benefit of Everyone? : Explaining the Significance of Swedish Public Housing for Urban Housing Inequality Dissertation Series in Migration, Urbanisation, and Social Change. Faculty of Culture and Society. Malmö University

Grander, Martin; Stigendal, Mikael (2018) ‘Malmö; North and South Sofielund’, I Güntner, S. et al. (eds) Local Matters. Peter Lang, pp. 189–214

Grander, Martin (2017) Vem värnar om det allmänna? I Olsson, T (Ed.) Höra hemma – om det bostadspolitiska dilemmat. ArkDes

Grander, Martin (2015) Allmännyttans samhällsansvar I T. Salonen (Ed.), Nyttan med allmännyttan. Liber

Grander, Martin (2015) Samhällsansvar på affärsmässiga villkor – tolkningar och konsekvenser av lagen om kommunala bostadsaktiebolag I T. Salonen (Ed.), Nyttan med allmännyttan. Liber.

Balkfors, Anna; Grander, Martin & Stenquist, Bjarne (2015) Hållbara renoveringar med Malmö som exempel I Lind, Hans och Mjörnell, Kristina (Red) Social hållbarhet med fokus på bostadsrenovering. SIREN

Grander, Martin & Sild Lönroth Carina (2011) Mentorskap för barn och unga. Malmö högskola

Rapporter (i urval):
Grander, Martin (2020) Segmentering i bostadsbeståndet 2013-2017. Malmö universitet, Studier i Boende och Välfärd

Salonen, Tapio; Grander, Martin & Rasmusson, Markus (2019) Segregation och segmentering i Malmö. Malmö stad

Rasmusson, Markus; Grander, Martin & Salonen, Tapio (2018) Flyttkedjor – En litteraturöversikt över befintlig forskning om bostadsflyttkedjor. Stockholms Läns Landsting

Hyreskommissionen (2018) Hyresrätten i framtiden. Hyreskommissionen.

 

 

Grander, Martin & Jaensson, Lotta (2016) Investeringar för jämlikhet. Rapport om lösningar på bostadsfrågan (Rapport skriven på uppdrag av Socialdemokraterna)

Björk, Fredrik; Grander, Martin; Faester, Monika & Lundgaard Andersen, Monika (2014) Samarbejde omkring unges indtræden på arbejdsmarkedet(Københavns kommune)

Grander, Martin & Stigendal, Mikael (2012) Att främja integration och social sammanhållning. Sveriges Kommuner och Landsting

Grander, Martin (2010) Bi-annual Report on Urban Development in Sweden. URBACT, European Commission

Eriksson, Martin (2008) I skönlitteraturens tjänst. Malmö högskola

Eriksson, Martin (2006) Young People from Exclusion to Inclusion – Case Study Report. City of Malmö

Debattartiklar, krönikor mm (i urval)

En allt mer tudelad hyresmarknad och allmännyttans moment 22. Bostadspolitik.se den 29 juli 2020

Subventionerade bostäder för fattiga fel väg för Sverige. DN Debatt den 26 juni 2020 

Det saknas belägg för att flyttkedjor hjälper personer med låga inkomster in på bostadsmarknaden. Sydsvenskan debatt den 21 april 2019

Dags att klargöra den sociala bostadspolitiken. Dagens Samhälle Perspektiv den 8 februari 2019

Om inte allmännyttan är tillgänglig för dem som har det sämre ställt, var ska de då bo? Sydsvenskan Debatt den 25 oktober 2018

Fem förslag för en reformerad hyresmarknad. DN Debatt den 2 juli 2018 

Nyttan med allmännyttan. Tidskriften PLAN, nr. 4 2017

Oberoende kommission ska se över hyresrätten. DN Debatt den 13 december 2017

Vad är allmännyttan till för? SvD Brännpunkt den 18 mars 2017