Information

Martin Grander

Statsvetare, doktorand i Urbana Studier

Min forskning inriktar sig på den ökande bostadsojämlikheten i städerna och hur denna ojämlikhet uppstår och bekämpas. Fokus för min avhandling är de allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagens betydelse för bostadsojämlikheten. Tre olika externfinansierade forskningsprojekt bygger upp mitt doktorandarbete. Under doktorandtiden är jag är tjänstledig från min ordinarie tjänst som projektkoordinator på Malmö universitet.

Jag är lärare på stadsplaneringsprogrammet där jag ansvarar för kurserna Urban integration och Planeringsteori och demokratiska processer. Jag undervisar även i bland annat statsvetenskap, bostadspolitik och fastighetsvetenskap. Mina kunskapsområden knyter främst an till stadens utveckling och hur staden hänger – eller inte hänger – ihop, det vill säga den urbana integrationen.

Välkommen att kontakta mig!

/Martin

Kontaktuppgifter:
E-post: martin.grander@mau.se
Telefon: 040-66 581 34
Mobil: 0709-655 347

Ladda ner:
CV Martin Grander (PDF) (under uppdatering)

Andra platser:
Linkedin
Twitter
Fotografier