Information

Martin Grander
Statsvetare, Fil Dr i Urbana Studier

Min forskning och undervisning knyter främst an till frågor om stadens utveckling och hur staden hänger – eller inte hänger – ihop, det vill säga den urbana integrationen. Framförallt är jag intresserad av boendet och bostadens betydelse för levnadsvillkor, integration och segregation. Jag har under en längre tid studerat frågan om offentlig bostadsförsörjning och allmännyttans roll på olika lokala bostadsmarknader.

Jag disputerade 2018 på en avhandling om den ökande bostadsojämlikheten i städerna – hur och varför denna ojämlikhet uppstår, reproduceras och förstärks, men också hur bostadsojämlikheten motarbetas. Fokus för min doktorsavhandling var de allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagens betydelse för bostadsojämlikheten i Sverige – sett ur ett historiskt och samtida perspektiv.

Jag undervisar bland annat på utbildningar i stadsbyggnad, stadsutveckling och planering, fastighetsvetenskap, urbana studier och hållbar stadsutveckling. Jag ansvarar för kursen Urban integration och föreläser gärna om bostadsojämlikhet, bostadsförsörjning och segregation samt stadsutveckling och samhällsplanering.

Jag är sedan 2018 expert i Boinstitutets kunskapsråd och var under 2017-2018 oberoende kommissionär i Hyreskommissionen. Under perioden 2015-2019 var jag ordförande i Föreningen för samhällsplanerings lokalavdelning södra Sverige.

Välkommen att kontakta mig!

/Martin

Kontaktuppgifter:
E-post: martin.grander@mau.se
Telefon: 040-66 581 34
Mobil: 0709-655 347

Andra platser:
Linkedin
Twitter
Researchgate