Uppdatering om projektet Citispyce

Nu har vi kommit halvvägs i forskningsprojektet Citispyce, som syftar till att tackla orsakerna till den sociala ojämlikhet som drabbar ungdomar i städerna (läs artikel på Malmö högskolas webb här). I Malmö fokuserar vi på delområdena Norra och Södra Sofielund. Under vår och sommar 2014 har jag och mina kollegor arbetat i två så kallade Work Packages. I Work Package 3 har vi studerat och analyserat den sociala struktur som finns i områdena, uppdelat i bostadspolitisk struktur, socialpolitisk struktur, kulturpolitisk struktur samt civilsamhällets struktur. Detta har följts upp i Work Package 4 med en studie om hur ett 50-tal ungdomar som bor i eller vistas i Sofielund uppfattar ojämlikheten och de försök som finns att komma tillrätta med ojämlikheten.

Arbetet har resulterat i två rapporter, en för varje Work Package. Rapporterna bygger vidare på det arbete jag gjort i Work Package 2, där symptom och orsaker i till ojämlikhet som drabbar ungdomar i Malmö beskrivs utifrån en nationell kontext, och på analysen i den internationellt jämförande rapporten i Work Package 2, skriven av Mikael Stigendal.

Här kan du läsa rapporterna som jag varit inblandad i:

De internationellt jämförande rapporterna för varje Work Package kan laddas ner på Citispyce webbplats