Om DanielHarju

Communication Officer at Malmö University

Save-the-date: Workshop om internationalisering på hemmaplan

Fredagen den 15 mars mellan 08:30-12:30 arrangerar Fakulteten för kultur och samhälle en workshop på temat internationalisering. Workshopen vänder sig till all personal – administrativ och undervisande – som är intresserad av hur vi på MAU kan arbeta med internationalisering.

Spara denna dag i din almanacka så du kan tacka ja när inbjudan med mer info trillar in.

För mer information, vänligen kontakta Lena Isaksson.

GPS guest professor compares Danish and Swedish integration politics

On Thursday October 11 at 17.00, GPS guest professor Per Mouritsen will hold a talk at Malmö University’s after work-lecture series titled Two of a kind? – integration politics in Denmark and Sweden. Per Mouritsen is a visiting researcher from Aarhus University in Denmark.

As a researcher, Per Mouritsen, who recently published this op-ed in Aftonbladet, focuses on national differences in regards to integration politics. In this talk, he will explore the differences between Sweden and Denmark and the dynamics between citizenship and immigrant rights on the one hand and duties and obligations on the other hand. Per’s presentation will be followed by a conversation with IMER doctoral student Johan Ekstedt and an opportunity for audience questions.

The lecture is a part of the series Inside the mind of a professor – meet and mingle with Malmö University researchers. It is free of charge and everyone is welcome. There will be beer, wine, coffee, the and snacks for sale.

Time and place:
Thursday October 11, 17:00-18:00
Niagara Kafé, Second Floor, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö

RUCARR conference on dialogue and protection of cultural heritage in the Caucasus

On December 5 and 6, research platform Russia and the Caucasus Regional Research (RUCARR) at Malmö University is organizing a conference titled Promoting International Dialogue and Protecting Cultural Heritage in the Caucasus.

The two main themes for conference are:

  • strategies and efforts to promote dialogue across the Caucasus region
  • the protection and study of the cultural and linguistic heritage of the peoples of the Caucasus

Link to more information about the conference, including a registration page and abstract submission date

Josef Chaib nails doctoral thesis

Welcome to a “spikning” of Josef Chaib’s doctoral thesis titled Evidence, Expertise and ’Other’ Knowledge. Governing Welfare Collaboration. As a doctoral student at the Department of Global Political Science, Josef Chaib has been researching collaborations in public administration. His thesis is part of a VR-funded research project.

When & where:
Friday September 21 at 15.15
Niagara building’s ground floor by the A elevators

Josef Chaib’s public defense will be held on October 12.
More information about the public defense.

PhD-seminar on activism as a pathway of migrant emplacement

Welcome to the 90% seminar of Christina Hansen, PhD-student at the departments of Urban Studies and Global Political Studies. The seminar title is Solidarity in diversity: Activism as a pathway of migrant emplacement.

When & where:
Tuesday, September 18, at 12.15-14.00 in Niagara, room NIC0826.

Opponent is Margit Mayer of Freie University Berlin. The Internal reading group includes Diana Mulinari (Lund University), Carina Listerborn (Urban Studies, Malmö University) and Christina Johansson (Global Political Studies, Malmö University).

The dissertation manuscript has been circulated among the colleagues affiliated with MUSA programme. Other interested colleagues who plan to participate in the seminar can receive it at request either from Christina (christina.hansen@mau.se) or from her PhD supervisor Maja Povrzanović Frykman.

GPS welcomes group of new research interns

The Department of Global Political Studies welcomes a group of seven research interns, who will be here for the duration of the semester. A research internship is a good option within the 2-year Master’s programmes at GPS. Most of the interns will be sitting on the 10th floor in Niagara.

Pictured from left to right:
Henrik Johnsrud Odden, Master’s programme in Political Science at Lund University. Involved in projects at Caucasus Studies/RUCARR. Supervisor is Karina Vamling.

Matias Castrén. Involved in The Dialogue Among Civilisations Project (DACP). Supervisor is Ane Kirkegaard.

Olga Matsarina, Master’s programme in Global Politics and Societal Change. Involved in the project Is the European trade justice movement losing its ‘European’ identity? The impact of rising nationalism on civil society alliance formation. Supervisor is Michael Strange.

Siavosh Bigonah. Involved in The Dialogue Among Civilisations Project (DACP). Supervisor is Ane Kirkegaard.

Kanwal Ahmad, Master’s programme in International Migration and Ethnic Relations. Involved in a project for the Swedish Civil Contingencies Agency (MSB). Supervisor is Anne Sofie Roald.

Zoë Korten, Master’s programme in International Migration and Ethnic Relations. Involved in three different research projects in Peace and Conflict Studies. Supervisor is Kristian Steiner.

Samir Salimzade, Master’s programme in Global Politics and Societal Change. On a Swedish Institute scholarship. Involved in projects at Caucasus Studies/RUCARR. Supervisor is Bo Petersson.

Kurs om FN avslutas med rollspel som examination

Den 28 maj har studenterna i kursen Law and Practice of the United Nations — Model United Nations ett rollspel i form av ett möte i FN:s Generalförsamling som avslutande examination.

Kursen har utmaningsbaserat lärande som grund och ges på engelska med ett tvärvetenskapligt perspektiv. Kursens andra modul är helt konstruerad kring en så kallad Model United Nations och är den första i sitt slag i Sverige att använda rollspel som modell för examination.

Både kursen och examinationen, som hålls i Teaching Lab på Gäddan, ingår i en pågående forskningsstudie kring utmaningsbaserat lärande vid Centrum för akademiskt lärande ( AKL).

För mer information om kursen, vänligen kontakta kursansvariga Lena Karlbrink, Malin Isaksson och Stephen Marr.

Ambassadors visit RUCARR for May 22 seminar on Caucasus

Hundred years have passed since the disintegration of the Russian Empire and the declared independence of several countries in the Caucasus including Georgia, Azerbaijan and Armenia and the North Caucasian Mountain Republic. To commemorate this anniversary, RUCARR organizes a one-day seminar where several ambassadors and researchers discuss the contemporary role and importance of these short-lived periods of independence.

The seminar includes discussions with Malkhaz Kakabadze, the Ambassador of Georgia to Sweden and Finland, Adish Mammadov, the Ambassador of Azerbaijan to Sweden and Artak Apitonyan, the Ambassador of Armenia to Sweden. The two morning sessions are devoted to Georgia and Azerbaijan, and the two afternoon sessions will focus on Armenia and the Mountain Republic.

See the full seminar program here: http://wpmu.mah.se/rucarr/

WHEN AND WHERE:
Tuesday May 22, 9:30-16:15
Niagara building 5th floor, Malmö University, Nordenskiöldsgatan 1.
Meeting-point on the 5th floor by the C elevator.

To attend the seminar, please register ASAP via this link or by sending an email to anastasia.egorova@mau.se.

For more information about the seminar, please contact rucarr@mah.se 

Ny bok om högutbildade migranters situation i Sverige

Välkomna på boksläpp för forskningsantologin Högutbildade migranter i Sverige. På boksläppet den 24 maj presenteras boken av medredaktören Maja Povrzanović Frykman, forskare vid Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare.

Högutbildade migranter i Sverige, utgiven på Arkiv Förlag, innehåller aktuell forskning om högutbildade migranters situation i Sverige. I bokens 14 artiklar delar författarna med sig av kunskap och insikter om allt från politik, migranters representation på arbetsmarknaden och myndigheters handläggning av arbetstillstånd till migranternas egna erfarenheter av yrkes- och vardagsliv och deras strävan efter delaktighet och erkännande.

NÄR OCH VAR:
Torsdag den 24 maj kl. 16-17 i Storm, Gäddan våning 1, Citadellsvägen 7, Malmö universitet.

Kompletterar bilden av migration
Idag dominerar flyktingar den svenska diskussionen kring migration. Boken kompletterar bilden av migration till Sverige genom att fokusera på den understuderade grupp högutbildade migranter som på egen hand söker sig till Sverige för att arbeta. Akademi, hälso- och sjukvård samt IT-bolag är sektorer av svensk arbetsmarknad som till stor del är beroende av högutbildade migranter, enligt Maja Povrzanović Frykman, som är professor i etnologi vid Institutionen för globala politiska studier och en av bokens redaktörer.

Boken fokuserar också på livssituationen för de högutbildade migranter som sökt sig till Sverige på eget bevåg och som saknar det juridiska och ekonomiska stöd som ofta erbjuds de personer som rekryterats av större svenska företag. Ett tredje fokus i forskningsantologin är gruppens välmående. Boken beskriver hur det är att leva som högutbildad migrant i Sverige och hur de utmaningar som gruppen möter inom arbetslivet, familjelivet och det sociala livet påverkar individernas välmående. Genom etnografisk kvalitativ forskning erbjuder boken nya insikter inom detta relativt outforskade område.

Boken är skriven för en bred läsekrets av forskare, studenter, journalister, tjänstemän, politiker och en intresserad allmänhet. Från Malmö universitet har följande personer bidragit med kapitel till boken:

  • Henrik Emilsson har skrivit kapitlet Politik för arbetskraftsinvandring. Erfarenheter av den svenska modellen.
  • Nahikari Irastorza och Pieter Bevelander är författare av kapitlet Högutbildade immigranters representation på svensk arbetsmarknad. En översikt.
  • Paula Mulinari har bidragit med kapitlet Stolthet och fördomar. Vad krävs för att bli en ”riktig” läkare?
  • Maja Povrzanović Frykman är en av bokens redaktörer och medförfattare av kapitlen Högutbildade migranter i Sverige. En introduktion samt Vikten av vänner. Utländska läkare berättar om livet i Sverige.

Mer information om boken finns på förlagets hemsida.

Länk till eventet i Malmö universitets kalender.