Om DanielHarju

Communication Officer at Malmö University

Josef Chaib nails doctoral thesis

Welcome to a ”spikning” of Josef Chaib’s doctoral thesis titled Evidence, Expertise and ’Other’ Knowledge. Governing Welfare Collaboration. As a doctoral student at the Department of Global Political Science, Josef Chaib has been researching collaborations in public administration. His thesis is part of a VR-funded research project.

When & where:
Friday September 21 at 15.15
Niagara building’s ground floor by the A elevators

Josef Chaib’s public defense will be held on October 12.
More information about the public defense.

PhD-seminar on activism as a pathway of migrant emplacement

Welcome to the 90% seminar of Christina Hansen, PhD-student at the departments of Urban Studies and Global Political Studies. The seminar title is Solidarity in diversity: Activism as a pathway of migrant emplacement.

When & where:
Tuesday, September 18, at 12.15-14.00 in Niagara, room NIC0826.

Opponent is Margit Mayer of Freie University Berlin. The Internal reading group includes Diana Mulinari (Lund University), Carina Listerborn (Urban Studies, Malmö University) and Christina Johansson (Global Political Studies, Malmö University).

The dissertation manuscript has been circulated among the colleagues affiliated with MUSA programme. Other interested colleagues who plan to participate in the seminar can receive it at request either from Christina (christina.hansen@mau.se) or from her PhD supervisor Maja Povrzanović Frykman.

GPS welcomes group of new research interns

The Department of Global Political Studies welcomes a group of seven research interns, who will be here for the duration of the semester. A research internship is a good option within the 2-year Master’s programmes at GPS. Most of the interns will be sitting on the 10th floor in Niagara.

Pictured from left to right:
Henrik Johnsrud Odden, Master’s programme in Political Science at Lund University. Involved in projects at Caucasus Studies/RUCARR. Supervisor is Karina Vamling.

Matias Castrén. Involved in The Dialogue Among Civilisations Project (DACP). Supervisor is Ane Kirkegaard.

Olga Matsarina, Master’s programme in Global Politics and Societal Change. Involved in the project Is the European trade justice movement losing its ‘European’ identity? The impact of rising nationalism on civil society alliance formation. Supervisor is Michael Strange.

Siavosh Bigonah. Involved in The Dialogue Among Civilisations Project (DACP). Supervisor is Ane Kirkegaard.

Kanwal Ahmad, Master’s programme in International Migration and Ethnic Relations. Involved in a project for the Swedish Civil Contingencies Agency (MSB). Supervisor is Anne Sofie Roald.

Zoë Korten, Master’s programme in International Migration and Ethnic Relations. Involved in three different research projects in Peace and Conflict Studies. Supervisor is Kristian Steiner.

Samir Salimzade, Master’s programme in Global Politics and Societal Change. On a Swedish Institute scholarship. Involved in projects at Caucasus Studies/RUCARR. Supervisor is Bo Petersson.

Kurs om FN avslutas med rollspel som examination

Den 28 maj har studenterna i kursen Law and Practice of the United Nations — Model United Nations ett rollspel i form av ett möte i FN:s Generalförsamling som avslutande examination.

Kursen har utmaningsbaserat lärande som grund och ges på engelska med ett tvärvetenskapligt perspektiv. Kursens andra modul är helt konstruerad kring en så kallad Model United Nations och är den första i sitt slag i Sverige att använda rollspel som modell för examination.

Både kursen och examinationen, som hålls i Teaching Lab på Gäddan, ingår i en pågående forskningsstudie kring utmaningsbaserat lärande vid Centrum för akademiskt lärande ( AKL).

För mer information om kursen, vänligen kontakta kursansvariga Lena Karlbrink, Malin Isaksson och Stephen Marr.

Ambassadors visit RUCARR for May 22 seminar on Caucasus

Hundred years have passed since the disintegration of the Russian Empire and the declared independence of several countries in the Caucasus including Georgia, Azerbaijan and Armenia and the North Caucasian Mountain Republic. To commemorate this anniversary, RUCARR organizes a one-day seminar where several ambassadors and researchers discuss the contemporary role and importance of these short-lived periods of independence.

The seminar includes discussions with Malkhaz Kakabadze, the Ambassador of Georgia to Sweden and Finland, Adish Mammadov, the Ambassador of Azerbaijan to Sweden and Artak Apitonyan, the Ambassador of Armenia to Sweden. The two morning sessions are devoted to Georgia and Azerbaijan, and the two afternoon sessions will focus on Armenia and the Mountain Republic.

See the full seminar program here: http://wpmu.mah.se/rucarr/

WHEN AND WHERE:
Tuesday May 22, 9:30-16:15
Niagara building 5th floor, Malmö University, Nordenskiöldsgatan 1.
Meeting-point on the 5th floor by the C elevator.

To attend the seminar, please register ASAP via this link or by sending an email to anastasia.egorova@mau.se.

For more information about the seminar, please contact rucarr@mah.se 

Ny bok om högutbildade migranters situation i Sverige

Välkomna på boksläpp för forskningsantologin Högutbildade migranter i Sverige. På boksläppet den 24 maj presenteras boken av medredaktören Maja Povrzanović Frykman, forskare vid Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare.

Högutbildade migranter i Sverige, utgiven på Arkiv Förlag, innehåller aktuell forskning om högutbildade migranters situation i Sverige. I bokens 14 artiklar delar författarna med sig av kunskap och insikter om allt från politik, migranters representation på arbetsmarknaden och myndigheters handläggning av arbetstillstånd till migranternas egna erfarenheter av yrkes- och vardagsliv och deras strävan efter delaktighet och erkännande.

NÄR OCH VAR:
Torsdag den 24 maj kl. 16-17 i Storm, Gäddan våning 1, Citadellsvägen 7, Malmö universitet.

Kompletterar bilden av migration
Idag dominerar flyktingar den svenska diskussionen kring migration. Boken kompletterar bilden av migration till Sverige genom att fokusera på den understuderade grupp högutbildade migranter som på egen hand söker sig till Sverige för att arbeta. Akademi, hälso- och sjukvård samt IT-bolag är sektorer av svensk arbetsmarknad som till stor del är beroende av högutbildade migranter, enligt Maja Povrzanović Frykman, som är professor i etnologi vid Institutionen för globala politiska studier och en av bokens redaktörer.

Boken fokuserar också på livssituationen för de högutbildade migranter som sökt sig till Sverige på eget bevåg och som saknar det juridiska och ekonomiska stöd som ofta erbjuds de personer som rekryterats av större svenska företag. Ett tredje fokus i forskningsantologin är gruppens välmående. Boken beskriver hur det är att leva som högutbildad migrant i Sverige och hur de utmaningar som gruppen möter inom arbetslivet, familjelivet och det sociala livet påverkar individernas välmående. Genom etnografisk kvalitativ forskning erbjuder boken nya insikter inom detta relativt outforskade område.

Boken är skriven för en bred läsekrets av forskare, studenter, journalister, tjänstemän, politiker och en intresserad allmänhet. Från Malmö universitet har följande personer bidragit med kapitel till boken:

  • Henrik Emilsson har skrivit kapitlet Politik för arbetskraftsinvandring. Erfarenheter av den svenska modellen.
  • Nahikari Irastorza och Pieter Bevelander är författare av kapitlet Högutbildade immigranters representation på svensk arbetsmarknad. En översikt.
  • Paula Mulinari har bidragit med kapitlet Stolthet och fördomar. Vad krävs för att bli en ”riktig” läkare?
  • Maja Povrzanović Frykman är en av bokens redaktörer och medförfattare av kapitlen Högutbildade migranter i Sverige. En introduktion samt Vikten av vänner. Utländska läkare berättar om livet i Sverige.

Mer information om boken finns på förlagets hemsida.

Länk till eventet i Malmö universitets kalender.

The Hebocon robot competition is this Friday evening

All are welcome to Hebocon, the robotics competition for the technically ungifted. The event is organized at Malmö University by the Institute of Interactive Objects and IOTAP

WHEN: Friday April 20 from 18:00 – 21:00. Robot show at 18:00, competition starts at 19:00.

WHERE: Orkanen Design Lab (the workshop), Nordenskiöldsgatan 10, Malmö University

Feel free to invite students and friends, create a team and sign up to compete. Rules and more information here: https://ioio.mah.se/hebocon/

Pre-Hebocon building work on Wednesday
Participants can attend a pre-Hebocon workshop on Wednesday April 18. Drop in at the Orkanen Design Lab, Room B129, between 10:00-18:00. More information about about the workshop can be found at the Facebook event page.

Hebocon is a robot sumo-wrestling competition. All those without technical capabilities are invited to make robots and compete with them in odd battles. Come and display your skills and imagination. This is an opportunity to get to know people with an interest in prototyping and design.

For more information, contact Johannes Nilsson.

Malmö University researcher publishes book on Russian elections

Derek S. Hutcheson, Associate Professor of Political Science at the Department of Global Political Studies, is the author of a research book recently published by Oxford University Press. Parliamentary Elections in Russia: A Quarter Century of Multi-Party Politics is the first English-language book in almost two decades to look in-depth at the evolution of elections in Russia.

Book synopsis
As a nuclear power, permanent UN Security Council member, emerging Arctic hegemon and the largest state in the world, Russia is of extreme importance in global politics. In the first long-term analysis of Russian parliamentary elections, Derek S. Hutcheson explores the country’s seven rounds of election since 1993, and also sets Russian politics into a wider context. Through the twists and turns of political reform, he combines official data, primary material and in-depth analysis to investigate the changes in Russian political system.

Derek S. Hutcheson

Book launch event on April 19
Russia and the Caucasus Regional Research (RUCARR) is organising a launch event for the book at 15:30 on Thursday April 19. Following an introduction by Bo Petersson, Co-Director of RUCARR, Derek S. Hutcheson will hold a brief talk about his new book, followed by a reception.

The book launch will be in the GPS Lounge on the ninth floor of the Niagara building. Please register your planned attendance by April 16 with anastasia.egorova@mau.se. Arrangements will be made on the day to meet and accompany guests to the location.

Read more about the book on Oxford University Press’ website

Link to book discount offer

Read more about Derek S. Hutcheson’s research

De bidrar med kapitel i ny svensk antologi om rasism

Sayaka Osanami Törngren, som är forskare vid Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare och Carolina Jonsson Malm, som är forskningshandläggare vid Forskarservice, har tillsammans författat ett kapitel i en ny antologi om rasism.

Studier om rasism: Tvärvetenskapliga perspektiv på ras, vithet och diskriminering, utgiven den 15 mars på Arx förlag, innehåller 12 artiklar som tillkommit inom ramen för det nationella nätverket för svensk ras- och vithetsforskning. I boken har 14 forskare vid olika lärosäten problematiserat begrepp såsom vithet och svenskhet. Sayaka och Carolina har i kapitlet Transrasiala familjebildningar och den svenska vithetens logik problematiserat bilden av familj och färgblindhet.

Sayaka Osanami Törngren

Varför är den här antologin viktig?
(Sayaka:) Antologin belyser olika aspekter av rasism i Sverige, både historiskt och i samtiden, utifrån begreppen ras och vithet. Vithet har blivit ett allt mer centralt begrepp inom kritisk ras- och rasismforskning, som sätter fokus på normer och privilegier i en rasistisk diskurs. Vi tycker att det är viktigt att studera dessa frågor och synliggöra problematiken för att kunna hitta lösningar på problem som diskriminering, social marginalisering och våld. I antologin medverkar forskare från flera olika fält med sin kunskap och helheten bidrar till en djupare förståelse för hur rasifierings- och exkluderingsprocesser sker i olika sammanhang. Antologin är dessutom ett intressant teoretiskt bidrag till fältet kritisk ras- och rasismforskning, som håller på att växa fram inom svensk forskning.

Carolina Jonsson Malm

Vad handlar ert kapitel om?
(Carolina:) I vårt kapitel jämför vi våra två avhandlingar som nu är 6-7 år gamla och tolkar dem utifrån nya perspektiv. Min avhandling handlar om politiken som styr internationella adoptioner och assisterad befruktning och Sayakas avhandling handlar om attityder till blandrelationer och blandäktenskap. Internationella adoptioner och blandäktenskap är två former av transrasiala familjebildningar – det vill säga familjer bestående av individer med olika ursprung och ras – som sällan jämförs inom familjeforskningen. Vi diskuterar och jämför våra resultat i relation till vithetsbegreppet och ifrågasätter den svenska färgblindhetsideologin och svenskars motvilja till att tala om ras och särskiljning. Våra resultat visar att inställningen till transrasiala familjer ofta är negativ, problemorienterad och präglad av normativa föreställningar kring utseende, svenskhet och kulturell tillhörighet. Vi hoppas att vårt kapitel kan få läsaren att börja tänka kring transrasiala relationer på ett nytt sätt.

Vem är boken skriven för?
(Sayaka:) Boken är skriven för alla som är intresserade av ny humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning kring rasism i Sverige – forskare, studenter, aktivister, journalister och den bredare allmänheten!

Läs mer om boken i förlagets pressmeddelande