K3 student presenterade exjobb för EU kommissionen

William Doherthy, student på masterprogrammet i Interaction Design vid K3 presenterade sitt exjobb Expanding the meaning and practice of Democracy through public art på eventet The Future of Government 2030+ i Bryssel den 6 mars. 

Arbetet tittar närmare på konstens potential för social förändring genom att utnyttja de nya sätt som teknik kan underlätta ett djupare engagemang med medborgare och utnyttja potentialen för offentligt och deltagande konst för att stärka demokratin och det politiska deltagandet. 

Läs mer om William Dohertys projekt här

 

Studenter ställer ut experimentell medieproduktion

Bild: Casper Jarmo
Produktion: En safari i smutsen

Välkommen till utställning av studentarbeten från kursen experimentell medieproduktion på STPLN, Stapelbäddsgatan 3, Malmö.
9 januari preview kl 15-17
9 januari vernissage kl 17-20

Ta del av studenternas indiviuduella arbeten med experimentellt berättande i förhållande till medier som till exempel film, ljudproduktioner, immersiv visualisering och rumslig gestaltning.

A Design Thing about city making and democracy

Welcome to a Design Thing!

The students and teachers of the course CoDesign – design, participation, democracy invite you to a Design Thing about city making and democracy. A Design Thing is a hybrid of a democratic parliament and an experimental laboratory where participants collaboratively “make” decisions by exploring issues of concern together.

The event is open to everyone, but please RSVP to anna.seravalli@mah.se before November 2. 

Film screening and open talks with K3 at Doc Lounge

Welcome to a free screening of the documentary film Inventing Tomorrow at Babel in Malmö. The School of Arts and Communication (K3) at Malmö University is inviting visitors to this film screening as part of its 20th anniversary celebrations.

Before the screening, there will be a set with DJ Farkas and a presentation on how K3 is currently working with research for the future. After the film, we’ll offer cake and a chance to meet and mingle with K3 employees.

Time: Tuesday, November 6.
Doors open at 19.00, the K3 presentation starts at 19.45, and the film screening starts at 20.00.
Location: Babel, Spånggatan 38, Malmö.
Language: The film will be English and the talk will be in Swedish.

Read more in English

Read more in Swedish

Finanisering till projektet om performativitet och integration

Erin Cory, postdoktor vid Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3) har fårr  2,2 miljonor kronor i forskningsmedel från riksbankens Jubileumsfond för sitt projekt Performativitet och integration – Deltagande konstnärliga praktiker och nya offentligheter i Malmö. 

I den här studien utforskas deltagande konstnärliga praktiker som medel att förändra synen på integration i Sverige. Genom att undersöka två Malmö-baserade organisationer – Konstkupan och Arabiska Kulturinstitutet – som arbetar med kollaborativa uttrycksformer i en samtid präglad av hög grad av migration avses i projektet tillämpas teoretiska perspektiv kring konst, performativitet och kulturell geografi och med hjälp av i huvudsak etnografiska metoder och angreppssätt svara på forskningsfrågorna: Hur kan offentliga rum avsedda för deltagande konstärliga praktiker bidra till att förändra samhälleliga diskurser och individuella upplevelser av integration? Vilka konstnärliga praktiker i synnerhet genererar dynamiska förändringar? Vilka nya former av offentligheter och allmänheter främträder genom dessa praktiker? De två organisationerna diskuteras i relation till varandra, till Malmö Stad och på ett övergripande plan till staten Sverige, för att kunna undersöka statens inblandning i civilsamhällets integrationsprojekt samt förstå samtida initiativ att problematisera den inblandningen på en nivå av deltagande konstnärliga praktiker och vardagsliv. Utöver det kan projektet bidra med kunskap på forskningsfält om migration, urbana studier samt ge förståelse för hur konstnärliga praktiker med multipla teoretiska perspektiv som ramverk kan betraktas utifrån statens eller människors med direkt erfarenhet om migration, men också utifrån medborgare som är födda och uppvuxna i Malmö.

Läs mer om Erin Cory här. 

Välkommen till panelsamtal om utbildning och arbete för framtidens humanister på Bokmässan 2018

Humtank bjuder till till panelsamtal på årets bokmässa i Göteborg. 

Med utgångspunkt i Humtanks två kommande rapporter om arbetslivsanknytning och nya former för humanistisk utbildning för panelen ett modererat samtal om framtiden för svensk humaniora. Några av de frågor som kommer dryftas är: Bör humaniorautbildningar vid svenska lärosäten förändras och i så fall hur? I vilken mån bör humaniora anpassa sig för arbetsmarknaden och på vilket sätt? Vilka trender ser ni vid era egna lärosäten vad gäller utbildning och arbetslivsanknytning? 

Tiden är 15:00 till 17:00, fredagen den 28/9 och platsen T302 på Gamla hovrätten, GU. I direkt anslutning till panelsamtalet kommer årets Humtankpris att delas ut, årets pristagare är Lisbeth Larsson och Maria Sjöberg vid Göteborgs universitet för deras arbete med Svenskt kvinnobiografiskt lexikon.

Jury har bestått av Petra Ragnerstam, lektor i kulturvetenskap (Malmö universitet); Sofia Wijkmark, docent i litteraturvetenskap (Karlstads universitet) och Roine Viklund, lektor i teknikhistoria (Luleå tekniska universitet). Alla tre från Humtank.

K3 20 år – välkommen på öppna föreläsningar runt om i Malmö

Sedan 1998 har Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3) vid Malmö universitet fört samman kultur, teknik, design och kommunikation på nya och innovativa sätt. Nu bjuder vi in Malmöbor, samarbetspartners, studenter och alumner till öppna samtal och nya möten för att uppmärksamma vårt 20-årsfirande.  

Den sjunde september deltar forskare och medarbetare i The Festival, ett gratis arrangemang organiserat av Media Evolution. Under dagen kan du hitta oss på stationer runt centrala Malmö där vi delar med oss av pågående arbeten och tar upp frågor och diskussioner som rör staden och våra forskningsområden.

Stationer:

  • Susan Kozel, professor i filosofi, dans och nya medier, framför ”Conspiracy Archives”; en blandad reality performance på Form/Design Center i samarbete med Margrét Sara Guðjónsdóttir, Jeannette Ginslov, Keith Lim, Daniel Spikol och Emil Berzén.
  • Gunnel Pettersson, konstnärlig lektor i rörlig bild, diskuterar “Konstruktiv utopik” på Fiskehamnsgatan  (utanför Malmö Live).
  • Staffan Schmidt och Sara Gottschalk, föreläsare i produktdesign, håller workshoppen “Är detta hållbart?” på Fiskehamnsgatan  (utanför Malmö Live).
  • Pille Pruulmaan Vengerfeldt och Jakob Svensson, professor respektive docent i medie- och kommunikationsvetenskap, håller workshoppen “What does media do to us and what do we do to media?” på soldäcket utanför SVT.
  • Magnus Nilsson, biträdande dekan och professor i litteraturvetenskap, håller mini-föreläsningen “Gösta Larsson: Nationen, staden, klassen och litteraturen” på Einar Hansens esplanad 31..

Det finns möjlighet att delta i en guidad tur som tar dig förbi alla stationerna. Turen avgår från Form/Design klockan 14.00, och tar 2,5 timmar. Klä dig efter väder och tar med bekväma promenadskor.

Release för serieantologin Draw the line

Tid: 2018-09-07 17:00 — 2018-09-07 21:00
Plats: Niagara våning 5
Målgrupp: Alla intresserade

Release för den nya serieantologin Draw the line, som kommit till i spåren av #metoo, där kvinnor i en  rad branscher gått samman och trätt fram med sina berättelser. Såhär berättar initiativtagarna bakom antologin, serieskaparna Malin Biller och Karin Didring:

”Vår idé var att göra en serieantologi som också skulle kunna visas som utställning på olika platser i landet. Vi samlade till slut 19 serietecknare som skulle få berätta sina historier på temat #metoo. Vi ville ta fram berättelser som förändrade, gav nya intryck och synvinklar. Boken skulle samtidigt kunna fungera som diskussionsunderlag åt organisationer och i andra sammanhang där det arbetas med frågor om jämställdhet och rätten till sin egen kropp.

 

Läs mer om evenemanget på Facebook. 

 

K320 March with Malmö

Malmö University’s School of Art and Communication — K3 —  is celebrating its 20th anniversary, and does so by moving into the streets. By teaming up with The Festival, researchers can be found in various location around central Malmö, sharing ongoing work, raising questions and discussing issues that concern both our research fields and the city.

Read more here. 

Opening ceremony outside of K3 at Beijerskajen in 1998.