Filmvisning och hedersdoktorsföreläsning med Fredrik Gertten

Fredrik Gertten håller sin hedersdoktorsföreläsning: Skjut budbäraren! Om berättandets vådligheter, Onsdagen den 18 oktober 15-16.30 i  hörsal C på entréplan, Niagara.

Kajsa Langer, student i medie- och kommunikationsvetenskap, är moderator.

Innan föreläsningen, kl 13.15, visas Fredrik Gerttens film Big Boys Gone Bananas!* i samma hörsal.

Läs pressmeddelande om att Fredrik Gertten blir hedersdoktor vid Fakulteten för kultur och samhälle