Finanisering till projektet om performativitet och integration

Erin Cory, postdoktor vid Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3) har fårr  2,2 miljonor kronor i forskningsmedel från riksbankens Jubileumsfond för sitt projekt Performativitet och integration – Deltagande konstnärliga praktiker och nya offentligheter i Malmö. 

I den här studien utforskas deltagande konstnärliga praktiker som medel att förändra synen på integration i Sverige. Genom att undersöka två Malmö-baserade organisationer – Konstkupan och Arabiska Kulturinstitutet – som arbetar med kollaborativa uttrycksformer i en samtid präglad av hög grad av migration avses i projektet tillämpas teoretiska perspektiv kring konst, performativitet och kulturell geografi och med hjälp av i huvudsak etnografiska metoder och angreppssätt svara på forskningsfrågorna: Hur kan offentliga rum avsedda för deltagande konstärliga praktiker bidra till att förändra samhälleliga diskurser och individuella upplevelser av integration? Vilka konstnärliga praktiker i synnerhet genererar dynamiska förändringar? Vilka nya former av offentligheter och allmänheter främträder genom dessa praktiker? De två organisationerna diskuteras i relation till varandra, till Malmö Stad och på ett övergripande plan till staten Sverige, för att kunna undersöka statens inblandning i civilsamhällets integrationsprojekt samt förstå samtida initiativ att problematisera den inblandningen på en nivå av deltagande konstnärliga praktiker och vardagsliv. Utöver det kan projektet bidra med kunskap på forskningsfält om migration, urbana studier samt ge förståelse för hur konstnärliga praktiker med multipla teoretiska perspektiv som ramverk kan betraktas utifrån statens eller människors med direkt erfarenhet om migration, men också utifrån medborgare som är födda och uppvuxna i Malmö.

Läs mer om Erin Cory här. 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *