Ännu fler Formas-projekt

Flera KS-forskare har fått forskningsmedel genom Formas olika utlysningar.

Claudia Fonseca Alfaro, IUR, fick 2 117 166 kr i Formas mobilitetsstöd till forskare tidigt i karriären för projektet “Smarta städer i den globala södern – ett bidrag till kosmopolitiska urbana studier”.

Kristina Lindström, K3, fick 5 835 226 kronor inom Formas utlysning Visioner och förutsättningar för ett fossilfritt välfärdssamhälle för sitt forskningsprojekt “Grief and hope in transition”.

Anna Seravalli, K3, fick 989 000 kr inom Formas utlysning kring ökad rörlighet mellan akademi och praktik för sitt projekt “Omställning mot hållbar vatten- och avfallshantering: utvecklandet av ett innovations- och lärande labb med och i en svensk offentlig organisation”.

Stort grattis!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *