Magnus Persson och Petra Ragnerstam: Om metodologiska utmaningar inom humaniora

Welcome to a seminar with Magnus Persson, Professor of Comparative Literature, Faculty of Education and Society, and Petra Ragnerstam, Senior Lecturer in English Studies, K3. It will be held at Thursday, October 12, at 15.15-17.00 in Room NIC 0541 (K3 Open Studio) in Niagara. The seminar is organized as a collaboration between K3 and the Post-Graduate Study Program in Swedish and Didactics (SMDI) at the Faculty of Education and Society. The title of the seminar is:

Om metodologiska utmaningar inom humaniora. The seminar will be held in Swedish.

Here follows an introduction to the seminar:

Planen för seminariet är att läsa tre texter ur boken Humanister i Fält, och diskutera problem, utmaningar och fördelar med dessa metodologiska angreppssätt. Deltagare kan naturligtvis även läsa fler texter ur boken. Tanken är också att vi utgår från, och därmed också presenterar, vår egen forskning och diskuterar de metodologiska problem och utmaningar vi stöter på där.

Texter att ha läst ur Humanister i Fält:

Förord (sid 7-9)

Christian Lenemark: Att studera litterära värdeförhandlingar – en litteraturetnografisk ansats (sid 11-22)

Lisbeth Larsson Att promenera Virginia Woolfs författarskap (sid 39-47)

Boken finns att läsa online: http://libris.kb.se/bib/19790554

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *