Spring 2013

Spring 2013

Program för det högre seminariet vid Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3) våren 2013. Platsen är Aktersalongen (Båten E i Kranen) om inte annat anges.

29 januari, kl 9-11 – Ansökningsseminarium

Två ansökningar granskas: Clavier/Kauppinen och Sarrimo (medsökande: Göteborgs universitet och Northeastern University, Boston). Alla är hjärtligt välkomna: mejla Cristine.Sarrimo@mah.se för underlag inför seminariet.

13 februari, kl 10-12 Per Linde, researcher in Interactiondesign, Pelle Ehn, professor Interactiondesign.

A discussion about design on a conceptual level and on how creativity is related to participation and experience. This is a prerequisite for the understanding of design as a participatory action. En diskussion om design på konceptuell nivå, och om hur kreativitet kopplas till deltagande och upplevelse. En förutsättning är förståelsen av design som ett deltagande i en “pågående offentlighet”, och som ett kollektiv av människor och ting.

20 februari, kl 14-16 Hanna Hallgren, poet och genusvetare, Södertörns högskola.

Hon presenterar sitt forskningsprojekt, ”Om skrivande som metod. En studie i poesi, skrivprocess och det reflexiva akademiska skrivandets möjligheter”, vilket är ett Vr-projekt inom ramen för konstnärlig forskning.

22 februari, kl 11-14 – Åsa Ståhl och Kristina Lindström 90-%-seminarium

Avhandlingen Patchworking Publics in the Making. Opponenter: Karin Becker, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, Stockholms universitet, och Johan Redström, professor i design, Umeå universitet. Manus kommer att finnas tillgängligt i förväg. Postseminarium med förtäring. Vänligen hör av dig till Kristina eller Åsa om du vill närvara. Vid anmälan skickas texten som är underlag för seminariet.

27 februari, kl 10-12 – Anders Hög Hansen, Re-masking Bob Dylan.

Hög Hansen gives a seminar based on his book Bob Dylan 1961-1967: Kærlighed, krig og historie(Frydenlund, København, 2012). Discussant: Bo Reimer.

5 mars 10-12 Dag Svanaes, forskare inom interaktionsdesign (professor i Trondheim, visiting professor på ITU i Köpenhamn).

Discussant: Jonas Löwgren.

13 mars, kl 10-12 – VACANT Cancelled: (Marita Flisbäck Anna Lund: Konstnärers professionalisering och arbetsvillkor i ett nytt kulturpolitiskt landskap.)

Anna Lund, Institutionen för samhällsvetenskap, Linnéuniversitetet och Marita Flisbäck, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, GU, presenterar sitt forskningsprojekt om hur konstnärers arbetsvillkor och professionalitet påverkats av kultursamverkansreformen.)

18 mars, kl 13-15 Dag Svanaes. Topics in embodied interaction and phenomenology (tent.).

Svanaes is researcher in interactiondesign (professor in Trondheim, visiting professor at ITU Copenhagen). Discussant: professor Jonas Löwgren.

20 mars, kl 10-12 – Anslagsansökningsseminarium

En ansökan granskas: Kristin Järvstad, docent i litteraturvetenskap och genusvetare vid GPS. Det finns ytterligare utrymme för en ansökan. Mejla till Cristine.Sarrimo@mah.se

27 mars, kl 10-12 – Kulturjournalistikseminarium. Bibi Jonsson presenterar projektet: ”Dom och didaktik. Kvinnornas litteraturkritik i Sverige 1800–2000.

Projektet utforskar kvinnliga kritikers verksamhet i Sverige från tiden för den moderna litteraturmarknadens etablering fram till vår egen tid. Jonsson är professor i litteraturvetenskap vid Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet. Hennes senaste bok, Bruna pennor (2012), handlar om svenska nazistiska kvinnliga författare och hur de mottogs av kritikerna.

17 april, kl 10-12 – Martin Berg, fd. Flexitforskare, FD sociologi, forskningsledare för Centrum för Samhällsanalys (CESAM), Halmstad högskola: Hum-sam och innovation. Att bygga broar mellan hum-samforskning och näringslivet.

24 april, kl 10-12 – Johan Söderman, docent i musikpedagogik och lektor, Malmö högskola och Göteborgs universitet.

Han disputerade 2007 med avhandlingen”Rap(p) i käften. Hiphopmusikers konstnärliga och pedagogiska strategier”. Han har tillsammans med Ove Sernhede gett ut “Planet Hiphop” 2010 och är redaktör med Bim Riddersporre för “Musikvetenskap för förskolan”. Nu forskar han på akademiseringen av hiphopkulturen i USA, vilket seminariet kommer behandla utifrån en publikation i British Journal of Music Education. Discussant: Anders Hög Hansen.

Abstract: Hip-Hop Academicus – The formation of a new scientific field

Social activism and education have been associated with hip-hop since it emerged in New York City almost 40 years ago. Therefore, it might not be surprising that American universities have become interested in hip-hop. This lecture aims to highlight this “hip-hop academization” and analyse the discursive mechanisms that are manifest in these academization processes. The guiding research question explores how hip-hop scholars talk about this academization. The theoretical framework is informed by the scholarship of sociologist Pierre Bourdieu. Hip-hop scholars were interviewed in New York City during 2010. The results demonstrate themes of hip-hop in the university as a door opener, a trap, a diversity tool and an educational tool. The results show the antagonistic relationship between hip-hop studies and hip-hop pedagogy, a finding that may be generalizable to other research fields, like music education and musicology. The study also shows a double feature within the university politics, according to the hip-hop scholars: hip-hop is regarded as both an attractive label and as low culture. In this future scenario, music educators may have to be aware of this double feature within university politics, which means that in the same way as tradition and hierarchies exist, hip-hop is working as an educational bait and as an attractive label. Therefore educators ought to defend and criticize hip-hop for its own sake and value.

8 maj, kl 10-12 – Tina Askanius presents her thesis in media- and communications studies: Radical Online Video: YouTube, video activism and social movement media practices.

This thesis explores contemporary modes of video activism for a radical politics of the Left. It offers an analytical contribution to media and communication that promotes an understanding of radical online video as modes of political engagement in contemporary online environments. Discussant: Michael Krona.

17 maj, kl 10-12 – Kristoffer Gansing is defending his thesis: Transversal Media Practices.

22 maj, kl 10-12 – Kathrine Winkelhorn, universitetsadjunkt, programansvarig för Ma-programmet i Kultur och medieproduktion, K3; Ulrika Sjöberg, docent i medie- och kommunikationsvetenskap, K3. De presenterar en nyutkommen antologi baserad på följande projekt: Teaterdialog Øresund er et produktionssamarbejde og et forskningsprojektet, der involverer: Teater Faar 302, Københavns Musikteater og Malmø Stadsteater samt Malmö högskola og Roskilde Universitetet. Forskningsprojektet fokuserer på relationen mellem teater og publikum og munder ud i en antologi (Makadam förlag, red. Malena Forsare, Anja Mølle Lindelof). Udgangspunkt og genstandsfelt for forskningsprojektet er to samproducerede forestillinger: Drømmenes Labyrint og Bastards i Reykjavik, Malmø og København. Gennem publikumsanalyser, kvalitative interviews med involverede partnere og analyse af forestillingernes kommunikative materiale, undersøger og analyserer forskergruppen teatrenes strategier for at nå et bredere/andet/nyt publikum i Øresundsregionen.

5 juni, kl 10-12 – Mahmoud Keshavarz PhD-student in Interactiondesign, 30%-seminar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *