Projekt – kunskapssammanställningar

KunskapssammanställningRapport-länk (klicka)Listor och länkarTidigare
version

Legionella i vatteninstallationer
seminarium i Malmö 2023-11-16


Presentationer pdf


även på

Klimatdata och klimatfiler för
övertemperatursimulering i byggnader

– en kunskapssammanställning
2022-12-31
Ljus (dagsljus, solljus,
utblick och belysning)
– en kunskapssammanställning
2022-12-31
Fuktsäkra byggnader
– en nulägesbeskrivning
2022-12-31
Termisk komfort
– en kunskapssammanställning
2022-12-28
Vatten- och avloppsinstallationer
– en kunskapssammanställning
2022-08-30

Ventilation i Sverige
– en kunskapssammanställning
2021-12-31

Indikerande innemiljökontroller
en kartläggning
2021-12-31

Fler rapporter

Genomlysning av branschstandard
för fuktsäker byggprocess
2022-12-29

Ventilation i Sverige 2021
– Enkät
2021-12-31

Comments are closed.