Om kunskapsportalen

Kunskapsportal för kompetensutveckling inom byggnadsindustrin

Mål

Kunskapsbaserad teknik för kompetensutveckling inom byggnadsindustrin är ett tema för forskning, utveckling och samverkan vid Malmö universitet. Ett flertal projekt har genomförts med finansiering från SBUF (Svenska Byggbranschens UtvecklingsFond), Byggföretagen (tidigare Sveriges Byggindustrier), Boverket, AFA försäkring och Byggrådet. Projekten utforskar erfarenhetsåterföring och livslångt lärande inom byggsektorn. I olika delprojekt har undersökts hur kunskap om byggteknik och byggproduktion tillämpas med digital teknik och hur effektivisering och hög kvalitet kan säkras både i byggproduktionen och för den färdiga byggnaden. Faktorer som undersöks är t ex:

  • Personsäkerhet och arbetsmiljö
  • Kvalitet i arbete och slutprodukt
  • Effektivitet i byggprocessen
  • Produktivitet på byggarbetsplatsen
  • Kompetensförsörjning
  • Yrkesutbildning

Metoder i utvecklingsprocessen

Vår forskningsmetodik är användarcentrerad för att skapa lösningar i samverkan med användare. Samverkande metoder genererar många gånger bättre resultat genom att aktivt involvera intressenter genom hela processen. Intressenternas mål och intressen är en viktig del av forskningen och används i flera metoder för användarcentrerad design, intervjuer och workshops.

Forskarlag

Mats Persson är universitetslektor i byggteknik och byggproduktionsteknik på Malmö universitet och ligger bakom utveckling av utbildningar och utbildningsmaterial för byggsektorn och har även varit involverad i både nationella och internationella forskningsprojekt för livslångt lärande för industrin. Kontakt

Comments are closed.