Nytt etikråd för studentarbeten på grundnivå och avancerad nivå

Dekan Rebecka Lettevall har fattat beslut om att ett nytt etikråd för studentarbeten på grundnivå och avancerad nivå vid KS ska inrättas. Som utbildningsanordnare har vi ansvar för att de studentarbeten som genomförs på grundnivå och på avancerad nivå bedrivs under etiskt säkerställda och trygga former. Rådet kommer att ha som huvuduppgift att granska planerade studentprojekt som är eller kan vara av etiskt känslig natur. Varje ansökan leder till ett skriftligt yttrande med en rekommendation. Rådet ska bestå av en ledamot från var och en av fakultetens institutioner samt en studentrepresentant. 

Rådet ska också bidra till kunskapsspridning till studenter om behandling av personuppgifter generellt.

Mer information om rutinerna för granskningen kommer snarast.

Vilka studentprojekt är eller kan vara av etiskt känslig natur?

Studentarbeten som:
• innebär ett fysiskt ingrepp på en människa
• utförs enligt en metod som syftar till att påverka en människa fysiskt eller psykiskt eller som innebär en uppenbar risk att skada människan fysiskt eller psykiskt
• avser studier på biologiskt material som har tagits från en levande människa och kan härledas till denna människa
• innebär ett fysiskt ingrepp på en avliden människa, eller avser studier på biologiskt material som har tagits för medicinskt ändamål från en avliden människa och kan härledas till denna människa.
• innehåller känsliga personuppgifter, det vill säga uppgifter om:

-ras eller etniskt ursprung
– politiska åsikter
– religiös eller filosofisk övertygelse
– medlemskap i en fackförening
– hälsa
– en persons sexualliv eller sexuella läggning
– genetiska uppgifter
–  biometriska uppgifter som entydigt identifierar en person.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *