KS nominering till Kungliga Vitterhetsakademiens pris

Kultur och samhälle nominerar Karina Vamling, professor i kaukasusstudier, som mottagare till Ann-Kersti och Carl-Hakon Swensons pris för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Priset delas ut vartannat år och kommer att delas ut till en framstående forskare 2019. 

Karina Vamling, professor i kaukasusstsudier vid Malmö universitet.

Ur nomineringen: “Hennes forskningsresultat har fått spridning och uppmärksamhet i många olika sammanhang, något som bland annat möljiggjorts av att hon medvetet publicerat sig på såväl ryska som engelska. Hennes forskning har även påverkat språkpolitiska debatter i Georgien, skapat dialog mellan forskare i olika delar av världen och utgjort underlag för analyser av den komplexa politiska situationen i dagens Kaukasus. Utöver detta har hon sedan 2010 varit involverad och drivande i att utveckla och genomföra mångvetenskaplig forskning och utbildning med anknytning till expertisområdet.”

Läs mer om kaukasusstudier på Malmö universitet på Caucasus Studies Portal

Karina Vamling i forskarnavet

Det Swensonska prisets pristagare hittills:
2017 Professor Robert Erikson, Stockholm
2015  Professor Dag Prawitz, Stockholm
2013  Professor Per Linell, Linköping
2011  Professor Assar Lindbeck, Stockholm
2009  Professor Karin Johannisson, Uppsala
2007  Professor Östen Dahl, Stockholm
2005  Professor Stig Strömholm, Uppsala

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *