Effekter av kollektivtrafikåtgärder studerade

Hur kan effekterna av kollektivtrafikåtgärder bedömas? En forskargrupp vid K2 har sammanställt effekter i lokal och regional kollektivtrafik i rapporten ”Effekter av kollektivtrafiksatsningar”. Författare är Désirée Nilsson, Vanessa Stjernborg, båda K2 och Malmö högskola, och Lena Fredriksson, Trivector Traffic.

http://www.k2centrum.se/artikel/effekter-av-kollektivtrafikatgarder-studerade

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *