Allmännyttan – fyra motsägelser och vägval för framtidens bostadsförsörjning

I en ny rapport publicerad av Bostad 2030 sammanfattar jag min tidigare forskning om den svenska kommunala allmännyttiga bostadssektorn och utvecklar densamma genom att fokusera på fyra samtida motsägelser som allmännyttan står inför och föreslår konturer för en utveckling av allmännyttan och svensk social bostadsförsörjning.

De fyra motsägelserna jag lägger fram är: 1) hög nyproduktion men minskat bestånd, 2) en “dubbel selektivitet” som illustreras genom å ena sidan strikta tillträdeskrav och å andra sidan ökad residualisering, 3) en lokal variation som står i kontrast mot en idé om en sammanhållen nationell bostadsförsörjning och; 4) motstridiga tendenser kring att samtidigt motverka och bidra till socioekonomisk segregation.

För att komma tillrätta med de utmaningar som utkristalliseras från dessa utmaningar föreslår jag en förstärkning av såväl generella som selektiva inslag i svensk bostadsförsörjning, bland annat ett reformerat bostadsbidrag, ett återuppfunnet investeringsstöd och förändringar i fördelningssystemet av hyresrätter.

Rapporten släppets den 24 maj på ett seminarium där jag presenterade rapportens innehåll. Därpå följde en diskussion, först mellan representanter för hyresmarknadens parter (Fastighetsägarna Sverige, Sveriges Allmännytta och Hyresgästföreningen), och därefter mellan de bostadspolitiska talespersonerna för Kristdemokraterna och Socialdemokraterna.

Seminariet går att se i efterhand här och rapporten kan laddas ner här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *