Forskningsmedel till projekt om turismens roll i multikulturella samhällen

Sayaka Osanami Törngren vid MIM och Globala politiska studier har beviljats 15,5 miljoner från Formas för forskningsprojektet ”TiMS: Turismens roll i multikulturella samhällen”. Stort grattis!

Om projektet:
“TiMS består av fyra arbetspaket som utforskar turism i förhållande till multikulturalism och därmed bidrar till en mer hållbar ekonomisk, social, kulturell och miljömässig samhällsutveckling. Målen är att: Förstå hur platsers och destinationers pluralitet kommuniceras, representeras och upplevs; Förstå deltagande processer inom turism och dess resultat, t ex vem som kontrollerar dem, vem som inkluderas, vilkas åsikter som anses legitima och hur konflikter hanteras; Utforska turismens potential att stärka relationer, bidra till interkulturella utbyten mellan människor och skapa multidimensionella destinationer. TiMS ger alltså nya perspektiv på befintlig turismforskning genom sitt fokus på relationen mellan turism, etnisk mångfald, multikulturalism, integration och migration.”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *