Storslam för KS och Malmö universitet hos Formas

Formas beslutade preliminärt om medel för utlysningen social bostadspolitik igår. Det blev storslam för universitetet – tre ansökningar fick totalt 18 miljoner. Martin Grander, doktorand vid Urbana studier och Tapio Salonen, professor i socialt arbete och vicerektor, står för en ansökan, “Allmännyttan och blandningspolitikens praktik”, Carina Listerborn, professor i stadsbyggnad, Urbana studier, för projektet “Ett kritiskt utforskande av smarta bostäder ur ett intersektionellt perspektiv” och Erica Righard, biträdande professor i socialt arbete och verksam vid MIM, för projektet SEGMIX – Politisk styrning och levda erfarenheter av etnisk olikhet i SEGregerade och MIXade bostadsområden.

Grattis!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *