“För några kvinnor tycks aldrig ha bott i Malmö” – Ny bok av Irene Andersson

Institutet för studier i Malmös historia ger nu ut en bok skriven av Irene Andersson, lektor i historia vid Malmö högskola. Boken handlar om hur kvinnor syns – och inte syns – i historieskrivningen om Malmö.

“Journalisten Per Svensson, pekar på frånvaron av genusperspektiv i historieskrivningen om Malmö i sin bok Malmö – Världens svenskaste stad. En oauktoriserad biografi, 2011. En typisk invånare i Malmö har varit en man som arbetade på skeppsvarvet, som gick på alla MFF:s fotbollsmatcher och som röstade på socialdemokraterna. Efter denna beskrivning undrar han om arbetarklassens män reproducerade sig själva. Om man ser till historieskrivningen verkar det som det inte har bott några kvinnor i Malmö, varken som kollektiv eller som individer, är hans slutsats. Dessa skarpa formuleringar fångade mitt intresse och blev startpunkten för tankar om genus i berättelser och historieskrivning om staden Malmö.”

Irene_cover_x

“Historieproduktionen kring en stad bygger på material av skilda slag, som stadshistoriska verk, forskningsartiklar, utställningar, filmproduktion, iscensättningar av minnen i staden, dagspress, bibliografier, arkivmaterial och föremål. Dessa produceras och förvaltas av olika yrkesmänniskor och inte minst av en intresserad allmänhet. Projektarbetet startade med att ringa in vad som producerats, av vem och för vilka syften. I rapporten diskuteras historieskrivning gjord av forskare och historieproduktion framställd inom ramen för kulturarvsinstitutioner, men även historieberättande av journalister i olika medier. Däremot finns minnesberättande av populärvetenskaplig karaktär och olika typer av fotoböcker samt skönlitterära skildringar av utrymmesskäl inte med.

Rapporten gör inte anspråk på att vara heltäckande när det gäller historiska skildringar av Malmö. Även om genus är i fokus kan förhoppningsvis denna undersökning fungera tankeväckande och användas i förändrande syfte även utifrån andra perspektiv. Förutom att ge exempel på förändringar reflekterar jag över vad det skulle kunna betyda eller inte betyda för invånare och verksamma i staden i termer av synlighet och representativitet, erkännande och identitetsarbete. Jag menar att rapporten kan användas för att föreslå forskning eller andra insatser från kulturarvsinstitutionernas sida. Den kan också användas i diskussioner med olika grupper av invånare från skilda generationer och tillhörigheter samt för att skapa kontakt med liknande idéer och projekt i Sverige och i Europa.

Rapporten består av några punktstudier som avser att visa hur berättelsen om Malmö kan se ut i material som stadshistoriker, stadsvandringsmaterial, museibroschyrer eller arkivpresentationer. Punktstudierna har gjorts dels mer översiktligt genom att kvantifiera och lyfta fram teman och bilder som rör kvinnor respektive män i olika skrifter, dels ibland något djupare analyser av de aktuella texterna eller utställningarna. De diskuteras mot bakgrund av genusvetenskapens och genushistoriens snabba utveckling, som i vissa dimensioner också redovisas kortfattat i skriften. Dessa insikter har gjort att jag kunnat komma med kritik och förslag till hur fortsatta studier kan te sig av såväl kvinnors som mäns faktiska villkor – som av hur dessa representeras eller icke representeras i berättelser om Malmö.

Slutligen presenteras projektets övergripande resultat i sju punkter, i vilka det finns något för olika yrkeskategorier att begrunda antingen man befinner sig på en kulturarvsinstitution, ansvarar för jämställdhet, är forskare, journalist eller skriver historia i andra genrer. I ett appendix redogörs för när delar av rapporten har presenterats på vetenskapliga konferenser och i seminarier, samt vilken textproduktion projektet har lett till.”

Boken släpps officiellt i samband med ett seminarium med Irene Andersson på Stadshuset (Pelarsalen) tisdag 3 december 15.00. Givetvis är alla intresserade välkomna.

Klicka HÄR för att ladda ner boken digitalt. Om du hellre vill ha ett tryckt exemplar, kontakta fredrik.bjork@mah.se, så skickar vi ett till självkostnadspris (80 SEK).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *