Martin Grander_0936 SQ

20191121 Malmö
Malmö Universitet

Martin Grander
forskare

Min forskning och undervisning knyter främst an till frågor om stadens utveckling och hur staden hänger – eller inte hänger – ihop, det vill säga den urbana integrationen. Framförallt är jag intresserad av boendet och bostadens betydelse för levnadsvillkor, integration och segregation. Jag har under en längre tid studerat frågan om offentlig bostadsförsörjning och allmännyttans roll på nationell och lokal nivå. Idag är jag är föreståndare för forskningsmiljön Studier i boende och välfärd.

Jag disputerade 2018 på en avhandling om den ökande bostadsojämlikheten i städerna – hur och varför denna ojämlikhet uppstår, reproduceras och förstärks, men också hur bostadsojämlikheten motarbetas. Fokus för min doktorsavhandling var de allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagens betydelse för bostadsojämlikheten i Sverige – sett ur ett historiskt och samtida perspektiv.

Jag undervisar bland annat på utbildningar i stadsbyggnad, stadsutveckling och planering, fastighetsvetenskap, urbana studier och hållbar stadsutveckling. Jag föreläser gärna om bostadsojämlikhet, bostadsförsörjning och segregation samt perspektiv på stadsutveckling och samhällsplanering.

För mer information om aktuella forskningsprojekt, besök min personliga hemsida.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *