Den gröna staden

Idag föreläser jag om “Den gröna staden – Malmö ur miljöhistoriskt perspektiv” på Orkanen (sal D222 15.15_17-00). Min utgångspunkt är att resonera om historiska processer i Malmö med utgångpunkt i staden som socio-ekologiskt system. Bland annat kan man då resonera om privat kontra offentligt och vilken betydelse de gröna rummen har för utvecklingen av socialt kapital och som mötesplatser och arenor för människor, inte minst i kontrast till de kommersiella/konsumtionsorienterade ytor som får allt större betydelse i dagens Malmö. Alla är välkomna – och presentationen kan laddas ner HÄR!