Alla kolonier försvann inte helt!

I dagens Sydsvenskan (2012-08-26) skriver Martin Andersson om “Kolonierna som försvann“, vilket syftar på Pildammskolonierna, Malmös (och kanske Sveriges) första koloniområde. En av poängerna med artikeln är det faktum att då de anlades, låg de i utkanten av staden och i takt med Malmös expansion fick Pildammskolonierna (och sedermera även andra koloniområden) lämna plats för vad stadens styresmän uppfattade som viktigare verksamheter.

Men alla delar av Pildammskolonierna försvann inte helt. Några av stugorna flyttades till nya områden. Ett av dessa områden var Ärtholmens sommarstad, som när beslut om dess etablerande fattades 1935 också uppfattades ligga utanför staden. Idag är området helt “omringat” av staden, men sedan området inkluderats i stadsplanen (och betydelsen av gröna områden i staden förändrats!) är risken mycket liten att det skall tas i anspråk för annan verksamhet. Flera av stugorna från Pildammskolonierna kom att flyttas till Ärtholmen, bland annat stugan nedan, som troligen är byggd 1914 (och flyttades till Ärtholmen 1943)

Läs mer om Ärtholmens historia på Kulturarv Malmö A-Ö!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *