4. UTSTÄLLNINGSPERIOD

Utställningen invigs med vernissage där biblioteket och forskarna presenterar utställningen.

Teamet sköter underhåll av och stödjer evenemang i anslutning till utställningen. Evenemangen kan vara allmänna eller riktade till en speciell målgrupp. De kan vara initierade av biblioteket och/eller av forskarna.

Kopplat till underhållet av utställningen, ingår också att svara på frågor och ta hand om synpunkter från besökare.

Ett digitalt avtryck av utställningen skapas på webben och byggs på under utställningsperioden.

Vernissage för utställningen “Förnuft eller känsla”
Vernissage för utställningen “Kvinnor, klass, kultur”
Utställningen “6 om sex” avslutades med ett samtal om, och högläsning av, erotisk litteratur. Camilla Larsson från CSS modererade och i panelen satt Bobbi A. Sand, Ariel Held och Maria Maunsbach.