2. PLANERING

En viktig del i detta steg är att träffa forskarna – enskilt eller i grupp. För att få idéer till utformningen anordnas workshops med utställningsteamet,  med och utan forskare. Det är viktigt att förankra utställningsidéer med hela utställningsteamet och med forskarna.

Innan man lämnar detta steg och går vidare, är det viktigt att kunna svara på frågorna:

HUR gestaltar vi forskningen? Fundera över de tre utställningsdelarna – upplevelsedelen, informationsdelen och den interaktiva delen.

VAD ska vi visa upp? I detta steg börjar insamlandet av material t. ex. befintlig litteratur, inköp av nya böcker, teknisk utrustning, möbler, artefakter.

VEM gör vad? I planeringssteget gäller det att rollbesätta/bemanna ett utställningsteam. En person kan ha flera roller. Rollerna varierar från utställning till utställning. Förslag på roller:

  • Utställningskurator med ansvar för t ex tema, narrativ och produktion

Samt personer ansvariga för…

  • design
  • teknik
  • ljussättning
  • programverksamhet
  • medieinköp
  • kommunikation
Modell av utställningsytan i kartong
I modellen har man möjlighet att testa olika idéer. Den färdiga modellen är också bra att använda för att kommunicera utformningen med hela gruppen.