Startsida

Detta är Malmö universitetsbiblioteks utställningsmodell i fem steg. Modellen är framtagen för att underlätta utställningsproduktion i Forskarnas galleri. Syftet med Forskarnas galleri är att universitetets bibliotekarier och forskare tillsammans ska kommunicera aktuell forskning i biblioteket och göra forskningen upplevelsebar för bibliotekets besökare. Vi har sett ett behov av att benämna och i vissa fall tidsätta de olika moment som vi identifierat under arbetets gång. Det finns av naturliga skäl inga knivskarpa gränser mellan de olika stegen, ibland flyter de in i varandra – ibland får man backa tillbaka för att kunna ta ett nytt steg framåt.

Varje steg i modellen har tre delar; en beskrivning av vad respektive steg i processen innebär, en checklista över vad som ska göras och projektgruppens reflektioner kring de erfarenheter vi gjort under projektets gång. Under reflektioner finns också litteraturtips med böcker och artiklar som inspirerat oss.

Välkommen att använda denna modell för din egen utställningsverksamhet!