Reflektioner [Utställningsperiod]

Spridning och genomslag

Spridningen och mediabevakning har visat sig mest effektiv när forskarna varit involverade i att kommunicera utåt. I Kvinnor, klass, kultur-utställningen tog forskaren själv kontakt med press, nätverk osv., något som resulterade i artiklar, bloggposter, podcast-sändning och ett omnämnande i en antologi.

Besökarreaktioner

Vi vill inte undvika kontroversiella ämnen, utan ser i utställningen möjligheter till kritiskt tänkande, reflektion och diskussion. Det gäller dock att ha en beredskap för att ta hand om besökares frågor, kommentarer och kritik. ”Controversy about representations should not be avoided but should be seized as potentially educative moments” (Reece, 2005, s. 371) Vi har under projekttiden blivit medvetna om vikten av representation av mångfald, men också att det inte alltid går att möta besökares krav på detta. Saknas t.ex. unga, icke-vita forskare vid universitetet, är det inget som vi kan göra något åt i valet av forskare till våra utställningar. Men vi kan till exempel kompensera/balansera i valet av illustrationer/bilder. Vi kan också uppmuntra och inspirera studenter som besöker våra utställningar, att själv fundera på en framtid som forskare.

Litteraturtips

Reece, Gwendolyn J. (2005). Multiculturalism and Library Exhibits Sites of Contested Representation. Journal of Academic Librarianship, vol. 31 nr. 4 s. 366-372