Hanneriina Moisseinen – samtal om serier och konstnärsskap 14 maj

Välkommen på seriesalong på Rum för serier, med finska serieskaparen och konstnären Hanneriina Moisseinen! (ENGLISH BELOW)

Hanneriina Moisseinen är en av Finlands mest framstående serietecknare. Hennes serier skildrar ofta tabubelagda ämnen, som sexuell skam, familjehemligheter och icke-heroiska sidor av krig. Måndag 14 maj presenterar hon för första gången sitt skapande och sina böcker i Malmö, under en unik och spännande serieafton på Rum för serier, på inbjudan av mötesplats: serier.

TITEL: Representing realities of the others

“Hanneriina Moisseinen has examined ways of presenting non- and pre-linguistic realities in her graphic novel book Kannas (Näset). Her aim has been to show animals and other marginalized actors as active agents instead of passive objects. Thinking about the relationship between people and animals in comics also awake questions on the ethics of art and representation. Can we draw comics from a perspective of an animal?””

DATUM: 14 maj 18.00-21.00
PLATS: Rum för serier, Friisgatan 12, Malmö

Samtalet kommer hållas på engelska.

HANNERIINA MOISSEINEN
Ãr född 1978 i Joensuu, Finland. I sitt serieskapande utforskar Moisseinen olika sätt som serier kan användas som historieskrivning och dokumentär. I den självbiografiska serieromanen “Pappa” (Lystring, 2015) berättar hon om en far, som försvinner spårlöst under en arbetsresa för att aldrig återfinnas.

“Näset” (Lystring, 2018) – hennes senaste serieroman – är en skildring av Finska karelen under andra världskriget från kvinnors, djurs och deserterade soldaters perspektiv. För denna bok blev Moisseinen belönad med finska statens pris för seriekonst.

Hon har sin bakgrund inom fri konst och har särskilt arbetat med teckning, skulptur och installation, men tecknar serier sedan 1990-talet. I sitt arbete blandar hon ofta detaljerade teckningar i tusch eller blyerts med andra tekniker, såsom broderi eller arkivfotografi. Hon har en Master of Arts-examen från Aalto universitet i Helsingfors.

http://cargocollective.com/moisseinen

MÖTESPLATS: SERIER
Vill skapa ett sammanhang i Skåne, som gör det möjligt för serieskapare, serieforskare och andra som vill utveckla och förstå seriekonsten att få tillgång till bättre resurser, större nätverk och fler möjligheter.

Projektet har sin hemvist på Institutionen för konst, kultur och kommunikation, K3, och drivs med stöd av Fakulteten för kultur och samhälle, Malmö universitet och Region Skåne.

https://blogg.mah.se/motesplatsserier/

——————————–

Welcome to an evening with Finnish comic artist Hanneriina Moisseinen!

Hanneriina Moisseinen is one of Finland’s most prominent comic artist. Her stories often depict taboo subjects, such as sexual shame, family secrets and non-heroic sides of war. On Monday, May 14th, she presents her art and her books in Malmö for a first time, during a unique and interesting evening at Rum för serier, on the invitation of mötesplats: serier [Comics Crossroads].

TITLE: Representing realities of the others

“Hanneriina Moisseinen has examined ways of presenting non- and pre-linguistic realities in her graphic novel book Kannas (Näset). Her aim has been to show animals and other marginalized actors as active agents instead of passive objects. Thinking about the relationship between people and animals in comics also awake questions on the ethics of art and representation. Can we draw comics from a perspective of an animal?”

DATE: 14th of May 18.00-21.00
LOCATION: Rum för serier, Friisgatan 12, Malmö

The conversation will be held in English.

HANNERIINA MOISSEINEN
Was born in Joensuu, Finland in 1978. In her work, Moisseinen explores different ways in which comics can be used to as documentary and to write history. In 2013, she published her autobiographical comic “Isä / Father” that tells the story of how the father of a family disappears with no reason, and is never found again.

“Kannas / The Isthmus” is her most recent book. It tells the Finnish history of World War Two from the perspective of cows, women and a shell-shocked deserter. The book brought her the Finnish state prize for comic art.

She has an artistic background in fine arts, especially drawing, sculpting and installation, but she has been drawing comics since the 1990s. In her work, she often mixes delicate, detailed drawings with other media, like embroidery or archive photography. She has an MA degree from the Aalto University.

http://cargocollective.com/moisseinen

MÖTESPLATS: SERIER [COMICS CROSSROADS]
Is an initiative for comic artists, comics researchers, publishers and others working in the comics scene in Skåne, to develop and understand the comics as an art form, as well as access better resources, larger networks and more opportunities.

The project is based at the School of Arts, Culture and Communication, K3, and is run by the Faculty of Culture and Society, Malmö University with support from Region Skåne.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *